De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Best10-1 Les 10: Systeembeheer “In 2031, lawyers will be commonly a part of most development teams.” – Grady Booch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Best10-1 Les 10: Systeembeheer “In 2031, lawyers will be commonly a part of most development teams.” – Grady Booch."— Transcript van de presentatie:

1 best10-1 Les 10: Systeembeheer “In 2031, lawyers will be commonly a part of most development teams.” – Grady Booch

2 best10-2 Systeembeheer systeembeheer ICT-beheer het geheel van processen en procedures om ICT zo optimaal mogelijk te laten bijdragen tot de doelstellingen van een bedrijf of instelling

3 best10-3 Waarom management van ICT? Toenemende afhankelijkheid van ICT Toenemende risico’s (aanvallen) Hoge kosten van ICT Zeer veel mogelijkheden  ICT moet professioneel beheerd worden  ICT bestuur (governance)  Bv. COBIT: Control Objectives for Information and related Technology

4 best10-4 Overzicht Kwaliteitsmodellen ICT-beheer Productieprocessen

5 best10-5 Kwaliteitsborging Vijf verschillende niveaus ( CMM : capability maturity model ) –Basis: ad hoc, iedereen doet zijn best, maar geen garanties. –Herhaalbaar: het huis op orde, prestaties zijn herhaalbaar, dupliceer successen. –Gedefinieerd: processen zijn gedefinieerd, gestandaardiseerd, geïntegreerd, alles is doorzichtig. –Beheerd: continue meting ter verbetering van de kwaliteit. Feedback naar management. –Geoptimaliseerd: optimalisatie van de processen. Evaluatie van nieuwe technologie, continue verandering.

6 best10-6 Proces activiteiten meten & sturen normenbeleid InputOutput verantwoordelijke uitvoerenden Prestatie-indicatoren

7 best10-7 Overzicht Kwaliteitsmodellen ICT-beheer Productieprocessen

8 best10-8 ICT-beheer bedrijfs- doelstellingen ICT hulpmiddelen informatie planning & organisatie aanschaf & implementatie productie & ondersteuning monitoring activiteiten

9 best10-9 Informatie Moet voldoen aan de volgende criteria: –Effectiviteit “doeltreffendheid” –Efficiëntie “doelmatigheid” –Confidentialiteit –Integriteit –Beschikbaarheid –Conformiteit –Betrouwbaarheid

10 best10-10 ICT-hulpmiddelen Gegevens Applicaties: programma’s + manuele procedures Technologie: hardware, OS, DBMS, netwerk Faciliteiten: gebouwen, energie Mensen: werknemers, know-how

11 best10-11 Vier domeinen Planning en organisatie Aanschaf en implementatie Productie en ondersteuning Monitoring

12 best10-12 Planning en organisatie PO1: definieer een strategisch ICT-plan PO2: definieer de informatiearchitectuur PO3: bepaal het technologisch beleid PO4: definieer de ICT-organisatie en de relaties PO5: beheer de ICT-investeringen PO6: communiceer de beleidskeuzes PO7: beheer het menselijk potentieel PO8: garandeer conformiteit met de buitenwereld PO9: onderzoek de risico’s PO10: beheer de projecten PO11: beheer de kwaliteit

13 best10-13 Aanschaf en implementatie AI1: identificeer de mogelijke oplossingen AI2: aanschaf en onderhoud software AI3: aanschaf en onderhoud hardware AI4: ontwerp en onderhoud ICT-procedures AI5: installatie en aanvaarding van oplossing AI6: beheer de veranderingen

14 best10-14 Productie en ondersteuning DS1: definitie dienstverleningsniveaus DS2: beheer diensten van derden DS3: beheer prestatie en capaciteit DS4: garandeer beschikbaarheid DS5: garandeer beveiliging DS6: identificeer kostenstructuur DS7: training gebruikers DS8: advies en bijstand van de gebruikers DS9: beheer de configuratie DS10: beheer incidenten en problemen DS11: beheer data DS12: beheer faciliteiten DS13: beheer de operaties

15 best10-15 Monitoring M1: Monitor de processen M2: Onderzoek de doeltreffendheid van de processen M3: Laat onafhankelijk nagaan of de doelstellingen en kwaliteit gehaald worden M4: Onafhankelijke audit om na te gaan of er volgens ‘best practice’ gewerkt wordt

16 best10-16 Overzicht Kwaliteitsmodellen ICT-beheer Productieprocessen

17 best10-17 Processen van productie en ondersteuning dienstverleningsniveaubeheer (service level mgmt) beheer diensten van derden (vendor relationship mgmt) capaciteitsbeheer (capacity mgmt) beschikbaarheidsbeheer (availability mgmt) continuïteitsbeheer (continuity mgmt) beveiligingsbeheer (security mgmt) financieel beheer (financial mgmt) gebruikersbeheer (customer relationship mgmt) advies en bijstand van de gebruikers (helpdesk) configuratiebeheer (configuration mgmt) incidentenbeheer (incident mgmt) problemenbeheer (problem mgmt) veranderingsbeheer (change mgmt) vrijgavebeheer (release mgmt) databeheer (data mgmt) logistiek beheer (facilities mgmt) organisatiebeheer (operations mgmt)

18 best10-18 Dienstverleningsniveaubeheer Beheer van service levels –Welke kwaliteit men kan men verwachten (objectief en meetbaar) –Tegen welke afgesproken prijs Link tussen leverancier en klant In de taal van de klant (bedrijfsdoelstelingen) Vastgelegd in SLA : Service Level Agreement

19 best10-19 Beheer diensten van derden Soms via een SLA (indien het diensten betreft) Soms confidentialiteitsovereenkomst vereist (NDA: Non Disclosure Agreement) Waarborg na aankoop Onderhoudscontracten Speciaal geval: outsourcing

20 best10-20 Outsourcing Overdracht van complete processen naar een derde partij –vaak met overname van eigen personeel –met een duidelijke SLA Outsourcing soms noodzakelijk als gevolg van de steeds sneller veranderende technologie –medewerkers worden aangeworven voor een periode van 30 jaar –een computergeneratie duurt een stuk minder lang –een drastische omschakeling is voor oudere medewerkers niet steeds evident

21 best10-21 Processen van productie en ondersteuning dienstverleningsniveaubeheer (service level mgmt) beheer diensten van derden (vendor relationship mgmt) capaciteitsbeheer (capacity mgmt) beschikbaarheidsbeheer (availability mgmt) continuïteitsbeheer (continuity mgmt) beveiligingsbeheer (security mgmt) financieel beheer (financial mgmt) gebruikersbeheer (customer relationship mgmt) advies en bijstand van de gebruikers (helpdesk) configuratiebeheer (configuration mgmt) incidentenbeheer (incident mgmt) problemenbeheer (problem mgmt) veranderingsbeheer (change mgmt) vrijgavebeheer (release mgmt) databeheer (data mgmt) logistiek beheer (facilities mgmt) organisatiebeheer (operations mgmt)

22 best10-22 Capaciteitsbeheer De juiste capaciteit aan middelen voor de huidige en toekomstige behoeften Hangt af van voorspelbaarheid van de toekomstige vraag Gebaseerd op trends in de belastings- monitoring

23 best10-23 Beschikbaarheidsbeheer Beschikbaarheid –99%: 3,65 dagen per jaar onbeschikbaar –99,9%: 9 uur per jaar onbeschikbaar (1 werkdag) –99,99%: <1 uur per jaar onbeschikbaar –99,999%: 5 min per jaar onbeschikbaar Betrouwbaarheid: beschikbaarheid zonder de aangekondigde onbeschikbaarheid

24 best10-24 Beschikbaarheidsbeheer tijd incident detectietijdreactietijdreparatietijdherstarttijdproductietijd diagnose

25 best10-25 Reservekopie Om de M dagen een volledige reservekopie (volledige reservekopie) die langere tijd bewaard wordt Tussendoor dagelijks een incrementele reservekopie (bevat alle bestanden die veranderd werden sinds de laatste volledige reservekopie) Reservekopieën worden niet meteen overschreven, maar geroteerd

26 best10-26 Reservekopietapes Moeten geëtiketteerd zijn Mogen niet meer dan N keer gebruikt worden Moeten centraal, maar op een andere plaats bijgehouden worden (kluis?) Moeten tijdens de daluren aangemaakt worden Moeten gecontroleerd worden

27 best10-27 Reservekopie Streef steeds naar unattended back-up, hetzij door –te kopiëren op 1 tape –een kopieerrobot te gebruiken Probeer het maken van reservekopieën te doen vanaf 1 machine Hou de inhoud van de tapes bij door de lijst met gekopieerde bestanden in een bestand op te slaan

28 best10-28 Maatregelen tegen defecten Reservekopie (niet continu, b.v. 1x per dag) RAID/Mirroring (continu) Back-up RAID

29 best10-29 Archivering Dit is te beschouwen als de laatste reservekopie vooraleer de gegevens van de schijven gewist worden Medium –tape –CD-ROM Tijdig archiveren is belangrijk om de schijfcapaciteit beter te benutten

30 best10-30 Processen van productie en ondersteuning dienstverleningsniveaubeheer (service level mgmt) beheer diensten van derden (vendor relationship mgmt) capaciteitsbeheer (capacity mgmt) beschikbaarheidsbeheer (availability mgmt) continuïteitsbeheer (continuity mgmt) beveiligingsbeheer (security mgmt) financieel beheer (financial mgmt) gebruikersbeheer (customer relationship mgmt) advies en bijstand van de gebruikers (helpdesk) configuratiebeheer (configuration mgmt) incidentenbeheer (incident mgmt) problemenbeheer (problem mgmt) veranderingsbeheer (change mgmt) vrijgavebeheer (release mgmt) databeheer (data mgmt) logistiek beheer (facilities mgmt) organisatiebeheer (operations mgmt)

31 best10-31 Continuïteitsbeheer Herstarten na een calamiteit (brand, bomaanslag, aardbeving, stroomuitval, waterschade, enz.) Opties –Niets doen, we zien wel –Terug naar pre-computer tijdperk –Uitwijken: andere bedrijven, uitwijkcentrum Continuïteitsbeheer vereist een continue aandacht voor deze aspecten

32 best10-32 Beveiligingsbeheer Beveiliging = CIA –Confidentiality –Integrity –Availability Door –Authenticatie en afscherming –Beveiligde communicatie, cryptografie –Incidentbehandeling en rapportering –Virusdetectie –Firewalls –…

33 best10-33 Beveiligingsbeheer Niet enkel de verantwoordelijkheid van de systeembeheerder, maar van de volledige organisatie. –Een beveiligingspolitiek moet afdwingbaar zijn (  ook het management moet erachter staan) –Beveiliging is ook de verantwoordelijkheid van de eindgebruikers

34 best10-34 Processen van productie en ondersteuning dienstverleningsniveaubeheer (service level mgmt) beheer diensten van derden (vendor relationship mgmt) capaciteitsbeheer (capacity mgmt) beschikbaarheidsbeheer (availability mgmt) continuïteitsbeheer (continuity mgmt) beveiligingsbeheer (security mgmt) financieel beheer (financial mgmt) gebruikersbeheer (customer relationship mgmt) advies en bijstand van de gebruikers (helpdesk) configuratiebeheer (configuration mgmt) incidentenbeheer (incident mgmt) problemenbeheer (problem mgmt) veranderingsbeheer (change mgmt) vrijgavebeheer (release mgmt) databeheer (data mgmt) logistiek beheer (facilities mgmt) organisatiebeheer (operations mgmt)

35 best10-35 Financieel beheer ICT is duur Opstellen kostenstructuur is belangrijk om te weten waar de kosten vandaan komen Het laat toe om de kosten door te rekenen aan de gebruikers

36 best10-36 Total Cost of Ownership ( TCO ) De totale kost van computerinfrastructuur: aankoop, installatie, onderhoud, enz. (Gartner 1988) PC’s blijken zeer duur te zijn (tot 5 x aankoopprijs PER JAAR). Dus aankoopkost is slechts 20% van de totale kost per jaar. Gemiddelde levensduur = 3-4 jaar, nadien stijgt de kost

37 best10-37 Directe kosten TCO Hardware/software: aankoop, huur, onderhoud, reserveonderdelen, onderhoudscontracten, netwerkhardware, reservekopie,… Operations: systeembeheer, helpdesk, ingenomen vloeroppervlakte, meubilair, netwerkbeheer, … Administratie: aankoop, marktonderzoek, planning, training,

38 best10-38 Indirecte kosten TCO Eindgebruikers spenderen een deel van hun tijd met het zelf zoeken naar oplossingen… Downtime: b.v. bij preventief onderhoud, of bij defecten…

39 best10-39 Gebruikersbeheer Gebruikers hebben een persoonlijke account Gebruikers hebben een peter (hiërarchische overste) Gebruikers (en de peters) krijgen feedback over het gebruik van systeemmiddelen Gebruikers moeten getraind worden

40 best10-40 Training Opleiding is zeer belangrijk –voor een optimaal gebruik van de beschikbare infrastructuur –om het aantal triviale interventies te beperken –om gevaren te leren herkennen –psychologisch: opleiding wordt vaak als ‘beloning’ beschouwd en werkt zeer motiverend (‘er wordt in mij geïnvesteerd’)

41 best10-41 Accountbeheer Accounts hebben een eindige levensduur Dode account = gevaarlijke account Accounts worden toegevoegd aan één of meerdere groepen Rechten en privileges worden toegekend aan groepen, niet aan gebruikers Elk account: minste privilege (cpu, opslag, uren van activiteit): quota-systeem

42 best10-42 Accountbeheer Een gebruiker kan verschillende accounts hebben Paswoordbeheer centraal: single-sign-on Gebruikers moeten een verklaring van ‘correct gebruik’ ondertekenen bij de aanvaarding van hun account –geen paswoorden communiceren –account is strikt persoonlijk –geen inbreuk op de rechten van derden

43 best10-43 Processen van productie en ondersteuning dienstverleningsniveaubeheer (service level mgmt) beheer diensten van derden (vendor relationship mgmt) capaciteitsbeheer (capacity mgmt) beschikbaarheidsbeheer (availability mgmt) continuïteitsbeheer (continuity mgmt) beveiligingsbeheer (security mgmt) financieel beheer (financial mgmt) gebruikersbeheer (customer relationship mgmt) advies en bijstand van de gebruikers (helpdesk) configuratiebeheer (configuration mgmt) incidentenbeheer (incident mgmt) problemenbeheer (problem mgmt) veranderingsbeheer (change mgmt) vrijgavebeheer (release mgmt) databeheer (data mgmt) logistiek beheer (facilities mgmt) organisatiebeheer (operations mgmt)

44 best10-44 Helpdesk Afhandelen van vragen, klachten, en storingsmeldingen Afhandelen van dienstverzoek (b.v. restore van reservekopie, paswoord vergeten) Afhandelen van eenvoudige aanvragen tot wijzigingen (RFC’s) Verspreiden van informatie onder de gebruikers

45 best10-45 Configuratiebeheer Bijhouden van de CMDB (Configuration Management Data Base) Identificatie en registratie van alle componenten in de ICT-infrastructuur Naam, installatiedatum, prijs, plaats, eigenaar, leverancier, type, serienummer, problemen, opmerkingen, onderhoudscontract, … Etiketteren van alle apparaten (ook netwerkpoorten) Ook documentatie en licenties bijhouden

46 best10-46 Aanschaf Software Commerciële software –op maat gemaakt –standaardpakket ( COTS, Commercial Of The Shelf ) Shareware –gratis, maar met beperkte functionaliteit tot betaling Public Domain/Freeware/Postware

47 best10-47 Ontwikkeling van Software Voor een niet-softwarebedrijf is de beste oplossing voor het realiseren van een niet-triviaal softwarepakket de uitbesteding met resultaatverbintenis aan een gespecialiseerde firma Het project moet opgevolgd worden door iemand van binnen het bedrijf, tenzij men hiervoor een consultant wil aanwerven

48 best10-48 Bescherming van software De gebruikte methode moet zowel de rechten van de maker (betaald worden voor zijn product), als de rechten van de rechtmatige gebruiker (het gebruiken van het programma) vrijwaren. In de praktijk betreft het steeds een compromis: het programma kan gekraakt worden en de gebruiker heeft last van de bescherming.

49 best10-49 Licenties Individuele licenties Netwerklicenties (floating licenties) Site-licenties (departementale licenties) Campuslicenties

50 best10-50 Problemen met licenties Reservekopieën Weghalen code na verstrijken van de licentie Defecte machines bij eenmalig installeerbare licenties Carry-in herstelling

51 best10-51 Processen van productie en ondersteuning dienstverleningsniveaubeheer (service level mgmt) beheer diensten van derden (vendor relationship mgmt) capaciteitsbeheer (capacity mgmt) beschikbaarheidsbeheer (availability mgmt) continuïteitsbeheer (continuity mgmt) beveiligingsbeheer (security mgmt) financieel beheer (financial mgmt) gebruikersbeheer (customer relationship mgmt) advies en bijstand van de gebruikers (helpdesk) configuratiebeheer (configuration mgmt) incidentenbeheer (incident mgmt) problemenbeheer (problem mgmt) veranderingsbeheer (change mgmt) vrijgavebeheer (release mgmt) databeheer (data mgmt) logistiek beheer (facilities mgmt) organisatiebeheer (operations mgmt)

52 best10-52 Incidentenbeheer Incident: elke gebeurtenis die niet tot de standaardoperatie van een dienst behoort en een onderbreking of vermindering van de kwaliteit ervan veroorzaakt Dienstverzoek: verzoek van een gebruiker om informatie, advies of documentatie

53 best10-53 Incidentenbeheer Een incident heeft een –Urgentie, afhankelijk van de hinder die de storing veroorzaakt bij de gebruiker –Impact, afhankelijk van de hinder die de storing veroorzaakt in het systeem Urgentie x impact = prioriteit die maat is voor de hoeveelheid middelen die men zal inzetten om het incident op te lossen.

54 best10-54 Incidentenbeheer Registreert de storingen Kent een prioriteit toe Probeert de dienstverlening zo snel mogelijk te herstellen, in functie van de prioriteit –Bij een storing wordt er eerst naar een oplossing gezocht in de databank –Zoniet wordt er naar een oplossing gezocht, eventueel met de hulp van specialisten (oplosteam voor deze storing)

55 best10-55 Problemenbeheer Moet oplossing zoeken voor structurele fouten (aangebracht door incidenten-beheer) Een probleem waarvan de oorzaak bekend is wordt een ‘gekende fout’ Dient ‘aanvraag voor verandering’ in bij het veranderingsbeheer om de gekende fout te verwijderen

56 best10-56 Veranderingsbeheer “Niet elke verandering is een verbetering, maar elke verbetering is een verandering” Aanvragen voor veranderingen worden geaccepteerd en geklasseerd Veranderingen met de hoogste prioriteit worden uitgevoerd Niet alle aangevraagde veranderingen moeten uitgevoerd worden

57 best10-57 Vrijgavebeheer Distributie en ingebruikname van hardware en software Procedures voor de distributie Communicatie omtrent updates Bijhouden van moederkopieën van alle software en configuratieparameters

58 best10-58 Vrijgavetypes Full release (volledige pakket) Delta release (enkel gewijzigde delen) –Service packs (windows) –Service releases (office) (Emergency) fixes. Dringende aanpassing voor een gekende fout.

59 best10-59 Installatie Installatie van software is veel eenvoudiger in een homogeen computerpark –Installatie vanaf een netwerkschijf –Klonen van schijven Het homogeen houden van een installatie is een belangrijke taak van de systeem- beheerder (zowel applicaties als OS) Massale installatie: roll-out (ontplooien)

60 best10-60 De-installatie De installatie van niet-triviale pakketten verandert zoveel systeemparameters en bestanden dat het manueel volledig ongedaan maken van een installatie quasi onmogelijk is Er dient de voorkeur gegeven te worden aan een O.S. met de-installatiefaciliteiten

61 best10-61 Upgrade + reservekopie Voor de installatie van software: volledige reservekopie –Indien installatie mislukt, kan men snel terug Na een installatie van software: volledige reservekopie –Sommige installatiebestanden kunnen zeer oud zijn, volledige reservekopie is de enige manier om ze met zekerheid te kopiëren.

62 best10-62 Relatie tussen processen veranderings- beheer vrijgave- beheer incidenten- beheer problemen- beheer configuratie- beheer veranderingen

63 best10-63 Processen van productie en ondersteuning dienstverleningsniveaubeheer (service level mgmt) beheer diensten van derden (vendor relationship mgmt) capaciteitsbeheer (capacity mgmt) beschikbaarheidsbeheer (availability mgmt) continuïteitsbeheer (continuity mgmt) beveiligingsbeheer (security mgmt) financieel beheer (financial mgmt) gebruikersbeheer (customer relationship mgmt) advies en bijstand van de gebruikers (helpdesk) configuratiebeheer (configuration mgmt) incidentenbeheer (incident mgmt) problemenbeheer (problem mgmt) veranderingsbeheer (change mgmt) vrijgavebeheer (release mgmt) databeheer (data mgmt) logistiek beheer (facilities mgmt) organisatiebeheer (operations mgmt)

64 best10-64 Databeheer De applicatiegegevens moeten ook beheerd worden Inhoudelijk: databankbeheerder Systeemniveau: reservekopie, RAID, enz.

65 best10-65 Logistiek beheer Beheer van de lokalen, gebouwen Betrouwbare energievoorziening Gestructureerde bekabeling Koeling Fysieke toegangscontrole Branddetectie

66 best10-66 Organisatiebeheer Toewijzing van verantwoordelijken voor processen Opzetten van ploegen voor 24/7 werking Opzetten van overlegstructuren voor het overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende processen

67 best10-67

68 best10-68


Download ppt "Best10-1 Les 10: Systeembeheer “In 2031, lawyers will be commonly a part of most development teams.” – Grady Booch."

Verwante presentaties


Ads door Google