De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Kanaliseren van de Stromen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Kanaliseren van de Stromen"— Transcript van de presentatie:

1 Het Kanaliseren van de Stromen
RSV GBKN Utrecht Zuid-Holland Terug Naar de Bron 3 juni 2010 Ruud van Rossem Alg. Programmamanager BGT

2 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie

3 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie De realisatie draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven Administratieve lastenverlichting Betere samenwerking binnen de overheid Kostenbesparing in ketens

4 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie De realisatie draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven Administratieve lastenverlichting Betere samenwerking binnen de overheid Kostenbesparing in ketens Betere informatieuitwisseling Kostenbesparing door eenmalig inwinnen meervoudig gebruik

5 Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie

6 Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie

7 Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie

8 Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie

9 Overall Sturing Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie

10 Overall Sturing Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij
Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie Fase Fase Fase 3 Programma Productie Gebruikers bureau organisatie

11 Overall Sturing Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij
Stuurgroep Overall Sturing Programma- bureau Maat- schap- pelijke Baten Lijn- organisatie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie Fase Fase Fase 3 Programma Productie Gebruikers bureau organisatie

12 Fasering verandertraject
Wet van kracht m.b.t. Gebruik Start Programma Afsluiting Programma Wet van kracht m.b.t. productie Ver- kenning Programma Uitvoeringsfase Produktie Huidige situatie Produktie nieuwe situatie Transitie Gebruik huidige situatie Transitie Gebruik nieuwe situatie Tijd Fase Fase Fase 3

13 Afspraken Verkenningsfase: Intentieverklaring
Fase 1: Beleidsmatige fase (ontwerpfase): Convenant / Wet Fase 2: implementatie in de productieorganisatie (bouwfase) Fase 3: Implementatie bij gebruikers (invoeringsfase)

14 Programma-aanpak 3 fasen: Verkenningsfase
Fase 1: Beleidsmatige fase (ontwerpfase) Fase 2: implementatie in de productieorganisatie (bouwfase) Fase 3: Implementatie bij gebruikers (invoeringsfase) Tijdindicatie: Fase 1: najaar eind 2010 Fase 2: Fase 3: Plan per fase. Dan hardere planning

15 Overall Sturing Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij
Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie Fase Fase Fase 3 Programma Productie Gebruikers bureau organisatie

16 Fasen Fase 1 klaar: Totaal ontwerp gereed.
Wettekst klaar en in procedure. Tekst lagere regelgeving klaar. Afspraken met huidige en toekomstige producenten over transitie productie.

17 Overall Sturing Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij
Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie Fase Fase Fase 3 Programma Productie Gebruikers bureau organisatie

18 Fasen Fase 1 klaar: Totaal ontwerp gereed.
Wettekst klaar en in procedure. Tekst lagere regelgeving klaar. Afspraken met huidige en toekomstige producenten over transitie productie. Fase 2 klaar: Bestand BGT-conform. Productieorganisatie functioneert.

19 Overall Sturing Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij
Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie Fase Fase Fase 3 Programma Productie Gebruikers bureau organisatie

20 Fasen Fase 1 klaar: Totaal ontwerp gereed.
Wettekst klaar en in procedure. Tekst lagere regelgeving klaar. Afspraken met huidige en toekomstige producenten over transitie productie. Fase 2 klaar: Bestand BGT-conform. Productieorganisatie functioneert. Fase 3 klaar: Gebruikers aangesloten.

21 Overall Sturing Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij
Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie Fase Fase Fase 3 Programma Productie Gebruikers bureau organisatie

22 Fasen Fase 1 klaar: Totaal ontwerp gereed.
Wettekst klaar en in procedure. Tekst lagere regelgeving klaar. Afspraken met huidige en toekomstige producenten over transitie productie. Fase 2 klaar: Bestand BGT-conform. Productieorganisatie functioneert. Fase 3 klaar: Gebruikers aangesloten. Afsluiting programma: Governance in de lijnorganisatie functioneert.

23 Overall Sturing Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij
Producenten Verandering van Werkwijze Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Beleid Ontwerp Transitie- strategie Fase Fase Fase 3 Programma Productie Gebruikers bureau organisatie

24 Inzet

25 NORA

26 Inhoud BGT IMBGT IMGEO GBKN Plustopografie Gebruikersthema’s
5 april 2017

27 Bronhouders en Landelijke Voorzieningen overleg
Minister van VROM Beleid Regieraad Gebruikersoverleg Stafbureau Bronhouders en Landelijke Voorzieningen overleg Bestuurlijke organisatie Uitvoering Bronhouder Landelijke Voorzieninghouder Gebruikers Bronhouder Gebruikers Bronhouder Gebruikers Productieorganisatie Gebruikers

28 Sturing Productie Gebruik 5 april 2017

29 Sturing Productie Gebruik ‘Enabling’ 5 april 2017

30 Sturing Behoeften Wensen Behoeften Wensen Wet- en regelgeving Toezicht
Productie Gebruik 5 april 2017

31 Houder Landelijke Voorziening
Minister Gebruik en Productie Vertegen-woordiging Bronhouders Houder Landelijke Voorziening Gebruikers 5 april 2017

32 Landelijke Voorziening Centraal Budget BGT Productie BGT-Inhoud
Eigen budget Productiekosten Centraal Budget BGT Verg. Kosten Bijdragen Financiers BGT Productie BGT-Inhoud Eigen budget Productiekosten 5 april 2017

33 Eigen budget Productiekosten
Variant B Landelijke Voorziening Centraal Budget BGT Productie BGT-Inhoud Eigen budget Productiekosten 5 april 2017

34

35 Projectontwikkelaars
Beoogde Bronhouders Rechtszekerheid OOV Gebruikers Belasting Spoorwegbeheer Handhaving Rijkswaterstaat Projectontwikkelaars Geo-referentie Landelijke voorziening ProRail Leidingbeheerders Beleidsmakers BGT Gemeenten Terreinbeheer Waterbeheer Waterschappen Groenbeheer NWB en AHN (VenW) Ruimtelijke ordening Stedelijke ontwikkeling Provincies Wegbeheer Milieu en natuur- Planbureau (VROM) Onderzoek Vastgoedbeheer Vergunningverlening

36 GEMEENTE

37 GEMEENTE RIJKSWEG

38 S P O R L IJ N GEMEENTE RIJKSWEG

39 S P O R L IJ N GEMEENTE RIJKSWEG P. W E G

40 GEMEENTE GEMEENTE S P O R L IJ N GEMEENTE RIJKSWEG P. W E G

41 GEMEENTE GEMEENTE S P O R L IJ N WATERLOOP GEMEENTE RIJKSWEG P. W E G

42 WATERLOOP GEMEENTE S P O R L IJ N GEMEENTE KOM KOM RIJKSWEG P. W E G
Buiten- gebied GEMEENTE KOM KOM RIJKSWEG P. W E G Eventeel nog echt topo plaatje die dit illustreert!!!!!!

43 LNV 43

44 Waterschap dijken 44

45 Waterschap watergangen 45

46 Rijkswaterstaat 46

47 Prorail 47

48 48

49 49

50 LNV Gemeente Vlaardingen Waterschap Rijkswaterstaat 50

51 Waterschap + Prorail + Gemeente Vlaardingen
51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 Prorail Rijkswaterstaat Waterschap Prorail Rijkswaterstaat Waterschap
56

57 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken).

58 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken). Provincie: provinciale wegen.

59 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken). Provincie: provinciale wegen. Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grote vaarwegen, zee- en rivierdijken, kust.

60 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken). Provincie: provinciale wegen. Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grote vaarwegen, zee- en rivierdijken, kust. Prorail: Spoorwegen.

61 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken). Provincie: provinciale wegen. Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grote vaarwegen, zee- en rivierdijken, kust. Prorail: Spoorwegen. LNV: Landelijk gebied.

62 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken). Provincie: provinciale wegen. Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grote vaarwegen, zee- en rivierdijken, kust. Prorail: Spoorwegen. LNV: Landelijk gebied. Gemeente: bebouwde kom, gemeentelijke wegen, bebouwing buiten bebouwde kom.

63 WATERLOOP GEMEENTE S P O R L IJ N GEMEENTE KOM KOM RIJKSWEG P. W E G
Buiten- gebied GEMEENTE KOM KOM RIJKSWEG P. W E G Eventeel nog echt topo plaatje die dit illustreert!!!!!!

64 Samenwerking in Productie WATERLOOP GEMEENTE S P O R L IJ N GEMEENTE
Buiten- gebied GEMEENTE KOM KOM RIJKSWEG P. W E G Eventeel nog echt topo plaatje die dit illustreert!!!!!!

65 Twee modellen Telebankieren

66 Twee modellen Telebankieren De coöperatieve melkfabriek

67 Kanaliseren van de stromen.
Programma BGT: Kanaliseren van de stromen.

68 Vragen: Postbus.BGT@minvrom.nl
Informatie: Vragen:

69


Download ppt "Het Kanaliseren van de Stromen"

Verwante presentaties


Ads door Google