De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 september 2014 Het Kanaliseren van de Stromen RSV GBKN Utrecht Zuid-Holland Terug Naar de Bron 3 juni 2010 Ruud van Rossem Alg. Programmamanager BGT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 september 2014 Het Kanaliseren van de Stromen RSV GBKN Utrecht Zuid-Holland Terug Naar de Bron 3 juni 2010 Ruud van Rossem Alg. Programmamanager BGT."— Transcript van de presentatie:

1 20 september 2014 Het Kanaliseren van de Stromen RSV GBKN Utrecht Zuid-Holland Terug Naar de Bron 3 juni 2010 Ruud van Rossem Alg. Programmamanager BGT

2 2 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie

3 3 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie De realisatie draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven Administratieve lastenverlichting Betere samenwerking binnen de overheid Kostenbesparing in ketens

4 4 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie De realisatie draagt bij aan: Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven Administratieve lastenverlichting Betere samenwerking binnen de overheid Kostenbesparing in ketens Betere informatieuitwisseling Kostenbesparing door eenmalig inwinnen meervoudig gebruik

5 5 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze

6 6 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze

7 7 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze

8 8 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze

9 9 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Overall Sturing

10 10 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Overall Sturing Fase 1 Fase 2 Fase 3 Programma- Productie- Gebruikers bureau organisatie

11 11 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Overall Sturing Fase 1 Fase 2 Fase 3 Programma- Productie- Gebruikers bureau organisatie Programma- bureau Lijn- organisatie Stuurgroep

12 12 Fasering verandertraject Gebruik huidige situatie Produktie Huidige situatie Produktie nieuwe situatie Programma Tijd Gebruik nieuwe situatie Uitvoeringsfase Transitie Wet van kracht m.b.t. productie Wet van kracht m.b.t. Gebruik Ver- kenning Start Programma Afsluiting Programma Transitie Fase 1 Fase 2 Fase 3

13 13 Afspraken Verkenningsfase: Intentieverklaring Fase 1: Beleidsmatige fase (ontwerpfase): Convenant / Wet Fase 2: implementatie in de productieorganisatie (bouwfase) Fase 3: Implementatie bij gebruikers (invoeringsfase)

14 14 Programma-aanpak 3 fasen: Verkenningsfase Fase 1: Beleidsmatige fase (ontwerpfase) Fase 2: implementatie in de productieorganisatie (bouwfase) Fase 3: Implementatie bij gebruikers (invoeringsfase) Tijdindicatie: Fase 1: najaar 2009 - eind 2010 Fase 2: 2011 - 2012 Fase 3: 2013 - 2014 Plan per fase. Dan hardere planning

15 15 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Overall Sturing Fase 1 Fase 2 Fase 3 Programma- Productie- Gebruikers bureau organisatie

16 16 Fasen Fase 1 klaar: Totaal ontwerp gereed. Wettekst klaar en in procedure. Tekst lagere regelgeving klaar. Afspraken met huidige en toekomstige producenten over transitie productie.

17 17 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Overall Sturing Fase 1 Fase 2 Fase 3 Programma- Productie- Gebruikers bureau organisatie

18 18 Fasen Fase 1 klaar: Totaal ontwerp gereed. Wettekst klaar en in procedure. Tekst lagere regelgeving klaar. Afspraken met huidige en toekomstige producenten over transitie productie. Fase 2 klaar: Bestand BGT-conform. Productieorganisatie functioneert.

19 19 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Overall Sturing Fase 1 Fase 2 Fase 3 Programma- Productie- Gebruikers bureau organisatie

20 20 Fasen Fase 1 klaar: Totaal ontwerp gereed. Wettekst klaar en in procedure. Tekst lagere regelgeving klaar. Afspraken met huidige en toekomstige producenten over transitie productie. Fase 2 klaar: Bestand BGT-conform. Productieorganisatie functioneert. Fase 3 klaar: Gebruikers aangesloten.

21 21 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Overall Sturing Fase 1 Fase 2 Fase 3 Programma- Productie- Gebruikers bureau organisatie

22 22 Fasen Fase 1 klaar: Totaal ontwerp gereed. Wettekst klaar en in procedure. Tekst lagere regelgeving klaar. Afspraken met huidige en toekomstige producenten over transitie productie. Fase 2 klaar: Bestand BGT-conform. Productieorganisatie functioneert. Fase 3 klaar: Gebruikers aangesloten. Afsluiting programma: Governance in de lijnorganisatie functioneert.

23 23 Beleid Ontwerp Transitie- strategie Implementatie bij Producenten Verandering van Werkwijze Maat- schap- pelijke Baten Implementatie bij Gebruikers Verandering van Werkwijze Overall Sturing Fase 1 Fase 2 Fase 3 Programma- Productie- Gebruikers bureau organisatie

24 24 Inzet

25 25 NORA

26 26 20 september 2014 Inhoud BGT IMBGT IMGEO GBKN Plustopografie Gebruikersthema’s

27 Bestuurlijke organisatie Productieorganisatie Regieraad Minister van VROM Stafbureau Bronhouders en Landelijke Voorzieningen overleg Gebruikersoverleg Landelijke Voorzieninghouder Bronhouder Gebruikers Beleid Uitvoering

28 28 20 september 2014 Sturing GebruikProductie

29 29 20 september 2014 Sturing GebruikProductie ‘Enabling’

30 30 20 september 2014 Sturing GebruikProductie Wet- en regelgeving Toezicht Behoeften Wensen Behoeften Wensen

31 31 Minister Bronhouders Houder Landelijke Voorziening Gebruikers Vertegen- woordiging Gebruik en Productie 20 september 2014

32 32 20 september 2014 Centraal Budget BGT Landelijke Voorziening Productie BGT-Inhoud Bijdragen Financiers BGT Verg.Kosten Eigen budget Productiekosten

33 33 20 september 2014 Centraal Budget BGT Landelijke Voorziening Productie BGT-Inhoud Eigen budget Productiekosten Variant B

34 34

35 35 BGT Groenbeheer Ruimtelijke ordening Terreinbeheer Leidingbeheerders Projectontwikkelaars OOVRechtszekerheid Wegbeheer Vastgoedbeheer Rijkswaterstaat ProRail Provincies Waterschappen Gemeenten Landelijke voorziening Beoogde Bronhouders Gebruikers................... Milieu en natuur- Planbureau (VROM) NWB en AHN (VenW) Waterbeheer Spoorwegbeheer Stedelijke ontwikkeling Beleidsmakers Geo-referentie Handhaving Vergunningverlening Onderzoek Belasting

36 36 GEMEENTE

37 37 GEMEENTE RIJKSWEG

38 38 GEMEENTE RIJKSWEG S P O R L IJ N

39 39 GEMEENTE RIJKSWEG S P O R L IJ N P. W E G

40 40 GEMEENTE RIJKSWEG S P O R L IJ N P. W E G GEMEENTE

41 41 GEMEENTE RIJKSWEG S P O R L IJ N P. W E G GEMEENTE WATERLOOP

42 42 GEMEENTE RIJKSWEG S P O R L IJ N P. W E G GEMEENTE WATERLOOP KOM Buiten- gebied

43 43 LNV

44 44 Waterschap dijken

45 45 Waterschap watergangen

46 46 Rijkswaterstaat

47 47 Prorail

48 48

49 49

50 50 LNV Rijkswaterstaat Waterschap Gemeente Vlaardingen

51 51 Waterschap + Prorail + Gemeente Vlaardingen

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56 Prorail Rijkswaterstaat Waterschap Prorail Rijkswaterstaat Waterschap

57 57 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken).

58 58 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken). Provincie: provinciale wegen.

59 59 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken). Provincie: provinciale wegen. Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grote vaarwegen, zee- en rivierdijken, kust.

60 60 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken). Provincie: provinciale wegen. Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grote vaarwegen, zee- en rivierdijken, kust. Prorail: Spoorwegen.

61 61 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken). Provincie: provinciale wegen. Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grote vaarwegen, zee- en rivierdijken, kust. Prorail: Spoorwegen. LNV: Landelijk gebied.

62 62 Vuistregels Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorende terreinen en kunstwerken). Provincie: provinciale wegen. Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grote vaarwegen, zee- en rivierdijken, kust. Prorail: Spoorwegen. LNV: Landelijk gebied. Gemeente: bebouwde kom, gemeentelijke wegen, bebouwing buiten bebouwde kom.

63 63 GEMEENTE RIJKSWEG S P O R L IJ N P. W E G GEMEENTE WATERLOOP KOM Buiten- gebied

64 64 GEMEENTE RIJKSWEG S P O R L IJ N P. W E G GEMEENTE WATERLOOP KOM Buiten- gebied Samenwerking in Productie

65 65 Twee modellen Telebankieren

66 66 Twee modellen Telebankieren De coöperatieve melkfabriek

67 67 Programma BGT: Kanaliseren van de stromen.

68 68 Informatie: www.VROM.nl/basisregistraties Vragen: Postbus.BGT@minvrom.nl

69 69


Download ppt "20 september 2014 Het Kanaliseren van de Stromen RSV GBKN Utrecht Zuid-Holland Terug Naar de Bron 3 juni 2010 Ruud van Rossem Alg. Programmamanager BGT."

Verwante presentaties


Ads door Google