De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectiviteit van de toepassing van enterprise architectuur bij Nederlandse gemeenten Inzicht in samenhang Afstudeerpresentatie Richard Lekkerkerk,13 september.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectiviteit van de toepassing van enterprise architectuur bij Nederlandse gemeenten Inzicht in samenhang Afstudeerpresentatie Richard Lekkerkerk,13 september."— Transcript van de presentatie:

1 effectiviteit van de toepassing van enterprise architectuur bij Nederlandse gemeenten Inzicht in samenhang Afstudeerpresentatie Richard Lekkerkerk,13 september 2011

2 Programma Inleiding Theoretisch kader Praktijk onderzoek

3 Inleiding Mijn eigen ervaring en interesse Actualiteit Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING)  Bestuurskracht  Facilitering ICT- samenwerkingsverbanden  Toetsen van initiatieven vanuit het Rijk  Ontwikkelen en beheren van standaarden GEMMA

4 Referentiearchitectur en GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) Leidraad voor gemeenten bij implementatie elektronische dienstverlening Kunnen gemeenten GEMMA hanteren?

5 Aanleiding voor onderzoek Informatiemaatschappij Andere dienstverlening, andere organisaties Complexiteit neemt toe Enterprise architectuur biedt inzicht in samenhang

6 Doelstelling Aanbevelingen aan KING bij de ondersteuning van de toepassing van enterprise architectuur door het analyseren van de huidige toepassing van enterprise architectuur en de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA).

7 Onderzoeksvraag Wat is de effectiviteit van de huidige toepassing van enterprise architectuur bij kleinere gemeenten?

8 Theoretisch kader

9 Onderzoeksmodel

10 Elektronische overheid Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Verbetering van de overheidsdienstverlening, ondersteuning van de interactie met bedrijven vergroten van de zelfredzaamheid van burgers door middel van toegankelijke informatie

11 Organisatieveranderi ng Geplande aanpassing Gedragsverandering Prestatieverbetering

12 Informatiemanageme nt Afstemmen van organisatie-, informatievoorziening en technologie op strategisch en operationeel niveau daarmee samenhangende besturing. Enterprise architectuur

13

14 Samenhangend geheel Principes, methoden en modellen Bij ontwerp, realisatie en aanpassing van organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, informatiesystemen en infrastructuur.

15

16 Praktijkonderzoek

17 Onderzoeksaanpak Verkennen en begrijpen (beschrijvend) Kwalitatief Operationalisering op basis van de zes modellen Algemeen en casestudie bij vier gemeenten Open en semi gestructureerde interviews met twee landelijk deskundigen, twee architecten bij KING en informanten bij de vier gemeenten Gemeenten met 15.844 - 48.306 inwoners

18 Onderzoeksmodel

19 Inhoudelijke invulling e- overheid nieuwe wetgeving landelijke initiatieven e-overheid economische ontwikkelingen ontwikkelingen binnen de gemeente(organisatie) technologische ontwikkelingen

20 Inhoudelijke invulling e- overheid Veel en verschillende initiatieven e-overheid Heldere en samenhangende doelstellingen formuleren is moeilijk Gemeenten met lagere ontwikkelingsniveaus kunnen moeilijk aansluiten bij landelijke ontwikkelingen

21

22 ProductinformatieWebsiteWebformulier Wie bent u? Voorinvullen RegistrerenZaaktype?Afhandeling Ja/NeeMensenwerk Een aanvraag doen via www.gemeente.nl www.gemeente.nl

23 Aanpak organisatieverandering Beperkt verandervermogen door:  gebrek aan bestuurlijk draagvlak voor ontwikkelingen e-overheid  moeite verbinden strategie en uitvoering

24 Informatiemanagement bij gemeenten Onvoldoende afstemming:  organisatie, informatievoorziening en ICT  strategisch en operationeel niveau Onvoldoende sturing

25 Toepassing van enterprise architectuur Toepassing enterprise architectuur staat aan het begin van ontwikkeling GEMMA moeilijk hanteerbaar:  op strategisch niveau  als geheel

26 Conclusie Effectiviteit enterprise architectuur is beperkt:  Onbekendheid met enterprise architectuur  Weinig gebruik van referentiearchitectuur  Moeizame doelformulering en draagvlakontwikkeling  Gebrek aan inzicht in samenhang en impact van initiatieven

27 Aanbevelingen Maak samenhang en impact e- overheidsinitiatieven inzichtelijk Borg betrokkenheid kleinere gemeenten bij landelijke ontwikkelingen Laat op bestuurlijk niveau zien hoe landelijke en lokale e-overheidsinitiatieven kunnen worden verbonden Ondersteun gemeenten bij het ontwikkelen van de informatie- en architectuurfunctie Ondersteun toepassing van enterprise architectuur

28 Aanbevelingen vervolgonderzoek Mogelijkheden en beperkingen dwingend opleggen van een interoperabiliteitsraamwerk. Op welke wijze kan GEMMA consistent en in samenhang worden ontwikkeld? Methode voor ondersteuning migratie lokale architectuur naar architectuur bij ICT- samenwerking

29

30 Einde


Download ppt "Effectiviteit van de toepassing van enterprise architectuur bij Nederlandse gemeenten Inzicht in samenhang Afstudeerpresentatie Richard Lekkerkerk,13 september."

Verwante presentaties


Ads door Google