De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cliënt- en Familieperspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cliënt- en Familieperspectief"— Transcript van de presentatie:

1 Cliënt- en Familieperspectief
Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief Marieke Wollaars Beleidsmedewerker Kwaliteit Landelijk Platform GGz

2 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Inhoud Inleiding - Wie, Wat en Waarom Sterren? Aanpak - Hoe Sterren? Effect - Wat doen de Sterren voor ons? Stand van zaken - Welke Sterren nu? Toekomst En later? Vragen?

3 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Inleiding - Wie, Wat, Waarom? ‘Niet zeggen wat we niet willen, maar aangeven wat we wél willen’ Projecten met kwaliteitscriteria Zorginkoop Familiebeleid Gemeentelijk beleid Re-integratie Werken met jongeren en ketenzorg Meer doen met criteria vanuit cliënt- en familieperspectief. Stem van de cliënt laten horen. Wat vindt die belangrijk, waar moet men idealiter aan voldoen? Sterren uitdelen op thema’s, relevant voor cliënten en familie, bewustwording van relevantie van thema’s, en een boost geven aan de kwaliteit van zorg, ook door open en transparant te zijn over de resultaten

4 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Inleiding – Wie, Wat en Waarom? Wie? Cliënten en Familie … Wat? … Toetsen en waarderen, delen LPGGz Sterren uit … Wie? … Aan zorginstellingen, zorgverzekeraars, gemeenten, teams, re-integratiebureaus, … Waarom? ... Voor betere kwaliteit van zorg, door positieve waardering, transparantie en keuze-informatie. Onze achterban, onze lidorganisaties en de regionale clientenorganisaties We gaan toetsen en waarderen, we gaan langs die zorginstellingen en kloppen aan bij de zorgverzekeraars, om te kijken hoe ze het doen. En geven een LPGGz Ster als ze het vanuit client- en familieperspectief goed doen. Zo laten wij zien wat wij belangrijk vinden. Dit zorgt voor betere kwaliteit van zorg. Daarnaast geven we een blijk van waardering aan degene die het goed doen. Een positieve prikkel, en dat maakt ook dat anderen willen meedoen. Willen bereiken dat anderen omkijken: hee, wat is dat voor Ster, waarom krijgen anderen die, en waarom hebben wij die niet? Daarom zijn we ook transparant over de resultaten. En dit leidt uiteindelijk ook tot keuze-informatie voor de client. Je moet bij Agis zijn.

5 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Aanpak – Hoe? Per Ster wisselend Projecten met kwaliteitsaspecten Project: tijd en organisatie Kwaliteitscriteria vanuit cliënt-/familieperspectief Onderzoek [kwalitatief - kwantitatief], informatie verzamelen Uitkomsten: uit te delen Sterren Enkele ‘voorwaarden’

6 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Aanpak – Ook belangrijk… ‘Best practices’: kunnen (blijven) verbeteren Helder zijn over de meerwaarde Ontsluiten: communiceren, publiceren, uitreiken Aandacht voor het thema Aandacht voor de beste Aandacht voor kwaliteit Als je wilt dat instellingen of zorgverzekeraars gaan verbeteren, moet je ze ook handvatten bieden om te verbeteren:we bieden dus ook best practices aan. Meerwaarde: ja het kost misschien meer tijd, of misschien meer geld [en misschien ook niet] maar je krijgt er kwaliteit voor terug, en clienttevredenheid. Door er aandacht aan te geven, gaat het ook leven

7 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Het effect: een voorbeeld Project Familiebeleid & LPGGz Ster Familiebeleid Kwaliteitscriteria vanuit cliënt-/familieperspectief Bejegening, informatievoorziening, betrokkenheid, bereikbaarheid Organisatiestructuur, Familieraad, Familievertrouwenspersoon, Klachtenregeling Onderzoek Prioriteren van criteria Scope: welke instellingen Online enquête aan Raad van Bestuur [en familieraad] Scores Uitkomsten Winnaars! En LPGGz Sterren! Het effect. Om te laten zien wat we er nu mee bereiken, wil ik een voorbeeld erbij pakken: project Familiebeleid en de LPGGz Ster Familiebeleid. [site]

8 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Effect Best Practices Meerwaarde Ontsluiten Op 26 maart 2012 was de uitreiking van de 3 winnaars van de LPGGz Sterren familiebeleid. De winnaars zien het als goede start, een stimulans, een teken dat ze op de goede weg zitten. De andere deelnemers, die geen Ster hebben gekregen: Nu, eind oktober, komen er nog steeds mails binnen van medewerkers, RvB en/of FR van instellingen, om te vragen of ze nog mee kunnen doen, of wat ze moeten doen om die laatste Ster te behalen. Vliegwieleffect. Zorgverzekeraars: doen meer met familiebeleid en kijken op onze site: welke instellingen doen het goed, welke niet? Leuke is dat we die mogelijkheid nog geven aan de instellingen. En het leidt daadwerkelijk tot verbeteringen: beleid wordt zó veranderd dat er bijvoorbeeld een familieklachtenregeling komt, of inspraakmogelijkheden voor de familieraad. En het geeft houvast aan clientenraden en familieraden, om in gesprek te gaan met hun instelling. Soort richtlijnen. Best Practices: website, goede praktijken, Triadekaart implementeren. Instellingen ook van elkaar laten leren.

9 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Stand van zaken LPGGz Sterren in 2010 Apanta (Veldhoven e.o.) Emergis (Zeeland) Vincent v. Gogh instituut (Venray e.o.) SBWU (Utrecht e.o.) De Brug (Midden-Nederland)

10 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Stand van zaken LPGGz Sterren in 2011 AGIS

11 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Stand van zaken en toekomst LPGGz Sterren in 2012 en verder 5 november 2012 LPGGz Ster Familie-ervaring NEW! Update LPGGz Ster Familiebeleid NEW! 2013 ??? 2014 LPGGz Ster Beste Gemeente – Sociale Activering en Werk Ketenzorg bij jongeren? Patiëntveiligheid? Inzet van ervaringsdeskundigheid? Ligt aan de mogelijke projecten

12 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Tot slot ‘Niet zeggen wat we niet willen, maar aangeven wat we wél willen’ Verandering – Verbetering Best practices Keuze-informatie ‘Niet zeggen wat we niet willen, maar aangeven wat we wél willen’ Ik denk dat we dat op deze manier heel goed in de praktijk brengen. We zijn heel helder over onze wensen en eisen, en zorgen ervoor dat die gezien en gehoord worden. We zorgen voor verandering, verbetering. We bieden best practices en keuze-informatie.

13 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Vragen? Dit was mijn verhaal. Zijn er nog vragen?

14 Landelijk Platform GGz Kwaliteit vanuit Cliënt- en Familieperspectief
Bedankt voor uw aandacht! Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Cliënt- en Familieperspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google