De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afkijken, nadoen, EGEMwijs E-government Hoeksche Waard november2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afkijken, nadoen, EGEMwijs E-government Hoeksche Waard november2004."— Transcript van de presentatie:

1 afkijken, nadoen, EGEMwijs E-government Hoeksche Waard november2004

2 Wat betekent dat voor mijn gemeente ? De Andere Overheid en ICT…………

3 Programma Andere Overheid Overheid moet beter,transparanter, goedkoper Winst met ICT ! actielijn 1: overheid verbetert dienstverlening aan burgers 65 % daarvan elektronisch in 2006 Waar mogelijk principe van eenmalige gegevensverstrekking toegepast !!!

4 Elektronische agenda overheid Zevental punten 1.Elektronische toegang overheid: webtoegankelijkheid democratische basisinformatie 2.E. Authenticatie: DigiD 3.Eenduidige nummers voor personen en bedrijven: BSN 4.Basisregistraties 5.E. identificeringsmiddelen 6.E. informatieuitwissleing 7.Breedbandtoepassingen

5 EINDELIJK………. Een nieuwe richtinggevende lijn ! maar ………………………………… Wat moeten we nu ??

6 VNG maakt zich sterk: Prioriteren: - basisregistraties( modernisering GBA) - DigiD - BSN MIN. BZK akkoord !!

7 Dat betekent: 1.Basisregistraties operationeel in 2007- 2009 2.DigiD in 2007 in alle gemeenten en bedrijven 3.Burgerservicenummer operationeel in 2006: gemeenten gaan uitgifte doen !

8 Dat lucht op…………. Weten we tenminste wat we moeten gaan doen: !!?? Ja, toch ??

9 Waar staan we in de Hoeksche Waard ? Wat onze ICT-inzet betreft Wat onze visie op dienstverlening betreft Zicht op kosten en baten daarvan ? Hebben we zicht op wat nodig is om één stap verder te komen? om PAO te kunnen realiseren ? samenwerking een optie ??

10 Huidige situatie:

11 Waarschijnlijk……….. Hebben sommige gemeenten een visie op dienstverlening en/of een informatiebeleid Hebben veel gemeenten hun automatiserings “spullenboel” behoorlijk op orde Is het informatiebeleid het beleid van de I&A-ers en niet van het management ?????????????????????????????????

12 Programma andere overheid vraagt om: Een management/bestuurlijke visie op de ontwikkeling van de dienstverlening en de rol van de ICT daarin Zicht op de organisatorische consequenties van een dergelijke aanpak Bereidheid dus draagvlak in de organisatie om een paar veranderingen te gaan doorvoeren.

13 vervolg Algemene toelichting op E-government invloed op openbaar bestuur Zicht krijgen op de optimale inzet van ICT om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken betekenis van een architectuur Wat kan EGEM betekenen ?

14 E-government:

15 Architectuur:

16 EGEM:

17 Egem is Stimuleringsprogramma Informatisering bij gemeenten naar betere niveau In vijf jaar Initiatief van BZK en VNG Ondergebracht bij ICTU

18  Gemeentelijke autonomie  Domeinen (szw, onderwijs, zorg, etc.)  Lijngestuurde organisaties  Onwetendheid  Groeiend besef dat het anders moet  Verkokering overheidsbreed  Wat is de visie ? Van virtueel naar digitaal

19  Referentiearchitectuur: opbouwen  Standaarden: afspreken, beheren  Processen van verandering: delen  Afkijken en nadoen: bevorderen  Het nieuwe samenwerken: realiseren  Kennis: ontsluiten en delen Proof of the pudding

20 PAO en EGEM Een kopgroep, die voordoet, zodat afkijken en nadoen gemakkelijker wordt: Voorhoedegemeenten: inschrijving loopt tot 1-12-2004 N.B. een voorhoedegemeente hoeft geen koploper op ICT-gebied te zijn !

21 Gereedschap 1 Peloton van gemeenten in beweging door - instrument om positie te bepalen Quick-scan: organisatie én informatisering - gereedschapskist: * referentiearchitectuur en standaarden, * top 10 gevraagde diensten implementatieklaar * aanpakken om een stap verder te komen: bijv. : hoe maak ik een informatieplan -

22 Gereedschap 2 - goede praktijkvoorbeelden tonen en uitvoeren: Pragmatika - samenwerking actief te bevorderen: bijvoorbeeld ISZF

23 Samenwerking Met andere ICTU-programma’s - stroomlijning basisgegevens - burgerservicenummer - modernisering GBA - DigiD Informatie naar gemeenten stroomlijnen Idem communicatie

24 De Hoeksche Waard aan zet ! Samen of alleen ? Plan maken(wie kan al wat ?) Tijdpad erbij Financiering (baten vaak op andere plekken dan lasten alleen baten als je bereid bent in je organisatie te veranderen, kost gaat voor de baat uit !!)

25

26

27


Download ppt "Afkijken, nadoen, EGEMwijs E-government Hoeksche Waard november2004."

Verwante presentaties


Ads door Google