De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 juli 2007 Brigit Gijsbers NATIONAAL BELANG SPOORGOEDERENVERVOER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 juli 2007 Brigit Gijsbers NATIONAAL BELANG SPOORGOEDERENVERVOER."— Transcript van de presentatie:

1 5 juli 2007 Brigit Gijsbers NATIONAAL BELANG SPOORGOEDERENVERVOER

2 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer2 Betuweroute •16 juni Betuweroute geopend •Unieke infrastructuur: uitsluitend bestemd voor goederenvervoer; •Achterlandverbinding van NL havens naar Duitsland en verder; •Kans voor het goederenvervoer

3 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer3 Spoorgoederenvervoer: GESCHIKT ONGESCHIKT GESCHIKT •Als aanvullende modaliteit voor dikke havengebonden stromen •Goedkoper, sneller en veiliger op verre droge bestemmingen •Sluit aan op externe factoren continentalisering, containerisatie, wegcongestie, hogere energieprijzen, milieueisen. ONGESCHIKT •Voor nationaal distributieverkeer •Voor oplossen alle files •Als alleenstaande logistieke oplossing ? ? X X

4 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer4 Ontwikkeling vervoer goederensegmenten: 41,5 mln ton in 2006

5 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer5 Bestemmingen spoorgoederen-vervoer 2006 (Railcargo) Bestemmingen in 1000 ton: Duitsland hoofdmoot Aantallen container shuttles per week: meer spreiding

6 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer6 Goederenvervoer in Europa 2002-2040 (NEA): dikkere stromen, langere afstanden 2002 basisjaar 2040 global economy

7 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer7 Globalisering en continentalisering: ontwikkeling Europese logistieke en productie structuren (BCI)

8 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer8 Prognoses spoorgoederenvervoer: groei met blijvend accent op Duitsland

9 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer9 Spoornetwerk goederen volgens Nota Mobiliteit: faciliteren goederenvervoer met maatschappelijke meerwaarde

10 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer10 Lopende activiteiten V&W voeren naar uitwerking beleid Nomo •Evaluatie spoorwegwet •Landelijke Markt en Capaciteits Analyse •5%groei ambitie personenvervoer (Coalitieakkoord) •Corridor ontwikkeling •Geluid en gevaarlijke stoffen •Infrastructuur: Sloelijn, Maasvlakte enz •Gebruiksvergoeding

11 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer11 Geografische zwaartepunten corridor activiteiten B B B =Bilaterale relatie =Corridor relatie B B R R R R =Research

12 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer12 Conclusies •Kansen voor spoor: BETUWEROUTE, verbetering prestaties en punctualiteit, EU spoorliberalisatie, energieprijzen, fijn stof, congestie weg, MAUT, arbeidstijden en digitale tachograaf weg •Bedreigingen voor spoor: capaciteit spoor nationaal en internationaal, professionaliteit, logistieke integratie, economie •Noodzaak voor spoor: optimalisering containeroverslag teneinde veelvoud van nu op spoor te krijgen (Tweede Maasvlakte, Amsterdam). •V&W: uitwerking Nomo beleid goederenvervoer voor het Betuweroute tijdperk dmv discussie over 5% groei personenvervoer, LMCA en Evaluatie Spoorwegwet!

13 5 juli 2007 Nationaal belang railgoederenvervoer13 Brigit Gijsbers Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Spoorvervoer


Download ppt "5 juli 2007 Brigit Gijsbers NATIONAAL BELANG SPOORGOEDERENVERVOER."

Verwante presentaties


Ads door Google