De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame energie Hier opgewekt Beweging in opkomst in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame energie Hier opgewekt Beweging in opkomst in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame energie Hier opgewekt Beweging in opkomst in Nederland
Lot van Hooijdonk Projectleider HIER opgewekt NMF’s

2 Lokale energiebeweging
Wat is een lokaal energie initiatief? Diversiteit is groot, maar… Lokale samenwerkingsverbanden, collectief Lokale duurzame energieproductie Lokale levering Coöperatie > Energiebedrijf Begint vaak met vrijwilligers en bewoners lokale initiatieven bekend bij HIER opgewekt Dit noemt Maarten Hajer de Energieke samenleving!

3 Lokale energiebeweging
bijvoorbeeld: Energie U > stad Utrecht, wind + pv, bewoners Grunneger power > stad Groningen, pv, vve+gem Thermo Bello > Culemborg, warmte, bewoners LochemEnergie > Lochem, zon/wind, dorpsraad + gem NHEC > N-H, energie van HVC, HVC + gemeenten Texel Energie > Texel, streven zelfvoorziening > De realisatie blijft nog achter!

4 Lokale energiebeweging
Wie nemen het initiatief? particuliere bewoners verenigingen als transition towns, dorpsraden, een vve, de voetbalclub of de kerk gemeenten maatschappelijke organisaties als scholen en corporaties ondernemers zoals boeren, afvalbedrijven of een bedrijvenpark adviesbureaus

5 Lokale energiebeweging
Wat is het plan? inkoopinitiatieven zonnepanelen en soms zonneboilers grootschalig pv panelen op grote daken (publieke gebouwen of bedrijven) of op velden/parken windmolens biomassa: mestvergisting, houtkachels (op hout uit de omgeving), riet/gras uit natuurbeheer en de teelt van koolzaad restwarmte van bedrijven/rwzi, bv tbv woonwijk en/of wko waterkracht energiebesparing elektrische auto’s en fietsen (evenals uitbreiding naar voedsel)

6 Wat doet de overheid? Te weinig… 
Notoir slecht speelveld voor duurzaam decentraal SDE+ regeling voor grootschalige, goedkoopste projecten Fiscaal voordeel voor duurzame energie voor eigen gebruik Aanpassing wetgeving (STROOM) SER energieakkoord … too little, too late Het barst van de GroenLinksers in de lobby (check de weblog van Thijs de la Court!) maar helaas ook van fossiele jongens…

7 Wat doet de overheid? Grote vraag is: Gaan we business as usual een beetje verbeteren… … of maken we de grote sprong voorwaarts? Kijken we alleen naar de korte termijn… … of durven we stappen te zetten richting 2050?

8 Kansen en barrières Waarom is realisatie moeilijk?
veel kennis (energiemarkt) en ondernemerschap nodig veel tijd en professionele inzet rendabele bedrijfsvoering vraagt schaalgrootte wet- en regelgeving en fiscaal systeem zijn ongunstig businesscase dus moeilijk rond te krijgen banken stappen moeilijk in, andere financiering ook lastig leden- en klantenwerving blijkt moeilijk pioniersfase, trial and error, cowboys, wielen uitvinden juridische vraagstukken: bestemmingsplan, vergunningen draagvlak in de omgeving en betrokken houden leden grondposities windmolens of aanvoer biomassa

9 Kansen en barrières Waarom zijn initiatieven wel kansrijk?
We zijn met velen! Veel energie en enthousiasme Er is een markt voor: equivalent 9,2 miljoen huishoudens groene energie De energiebronnen zijn voor handen De infrastructuur is mogelijk Groene energie wordt steeds meer concurrerend Goede voorbeelden uit het buitenland; het is vertoond Druk opgevoerd op de overheid om het speelveld te verbeteren Eigendom Duitsland: 40% particulieren 14% energiebedrijv. 11% boeren 9% industrie 11% financiële sector 145 utiliteitsector

10 Kansen en barrières PM Uitkomsten uitvraag e-Decentraal

11 Wat kan de lokale overheid?
Help, een ondernemende burger! > Energieke samenleving vereist een andere houding van de overheid Schakel lokale coöperaties in voor je maatschappelijke doelen: duurzaamheid, klimaat, armoede, levendigheid (vb Lochem) Word klant of (mede)financier Informatievoorziening Politiek leiderschap (bv windenergie)

12 Wat kan de lokale overheid?
PM uitvraag Klimaatverbond

13 Wat kan GroenLinks? Kampioen worden van de energieke samenleving!
Het vertrouwen in de samenleving en organiserende kracht van bewoners past goed bij ons Er zijn veel GroenLinksers actief in deze initiatieven We hebben een aantal wethouders die het goede voorbeeld geven > kans voor de raadsverkiezingen Er is binnen GroenLinks veel draagvlak om hiermee aan de slag te gaan (ppc groene diagnose, werkgroepen) Concreet initiatief werkgroep ondernemen: lokale 7x11 bijeenkomsten > doe mee met je afdeling! PPC kijkt en ziet dat het goed is  - en bezint zich op een project rond society 3.0


Download ppt "Duurzame energie Hier opgewekt Beweging in opkomst in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google