De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energieke buurt! Zon op School 5 april 2013 Utrecht Peter Dieleman Buurtcoöperatie ten behoeve van zonnepanelen op Jenaplanschool Het Spoor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energieke buurt! Zon op School 5 april 2013 Utrecht Peter Dieleman Buurtcoöperatie ten behoeve van zonnepanelen op Jenaplanschool Het Spoor."— Transcript van de presentatie:

1 Energieke buurt! Zon op School 5 april 2013 Utrecht Peter Dieleman Buurtcoöperatie ten behoeve van zonnepanelen op Jenaplanschool Het Spoor

2

3 Energieke Buurt mobiliseert burgers voor energieke samenleving  Gestart op 1 jan 2012  Versnellen ontwikkeling naar meer zelf- en samenredzame samenleving met gezonde, actieve en levendige buurten  Versnellen transitie naar meer duurzame energie (en voedsel, gezondheidszorg..) Burgerprojecten zijn de nieuwe nutsbedrijven die nodig zijn voor de realisatie van de energietransitie

4 Wat? We bieden handelingsperspectief en brengen ambitie, potentieel en passie samen  Zon op Zeist: collectieve inkoopacties PV  Samen opwekken via collectieve daken (buurtcoöperaties)  Programma’s voor scholen: Groen je mee?  Watts Next: lokaal (be)spaarsysteem en platform (samen met SME)

5 Panelen op school Het Spoor

6

7 Opstelling

8 In het kort  O.a. samenwerking met Wereldkidz en gemeente Zeist.  Ouders verenigen zich in een coöperatie.  Ouders kopen gezamenlijk zonnepanelen  Deze worden op het dak van een (openbaar) gebouw geplaatst en gezamenlijk geëxploiteerd  De opbrengst wordt naar rato van de deelname verdeeld  Wisselwerking met de school: opbrengsten en educatie Zelf zonne-energie opwekken wordt hierdoor voor iedereen mogelijk

9 Voor deelnemers  Deelnemers worden lid van eigen coöperatie Spoorzon en nemen deel met twee of meer panelen  Deelnemers ‘lenen’ geld aan coöperatie voor aanschaf zonnepanelen  De school betaalt een marktconforme vergoeding voor door ons opgewekte zonne-energie  Na 10-12 jaar ‘lening’ afbetaald (afh van opstelling en financiering)  Levensduur paneel tenminste 25 jaar  Na afbetaling ‘gratis’ opbrengsten  Opbrengsten verdeeld naar rato deelname  Jaarlijkse kleine afdracht tbv back-office: ◦ € 5,- per paneel voor onderhoud & verzekering ◦ € 10,- per lid voor administratie

10 Voor de school  School krijgt dakvergoeding in de vorm van bedrag of een set panelen (die recht op vergoeding geven)  Vergroening energie  Imago en uitstraling van de school en schoolbestuur  Bewustwording bij leerlingen, leerkrachten, gebouwbeheerder, ouders (rendement op besparen is veel hoger….)  Doelstellingen en stoere plannen  Nieuwe dialoog met iedereen op school  Inbedding in dagelijks gedrag en educatie  Nieuwe coalities, meer samenwerking tussen school en stakeholders uit omgeving, meer ondernemende cultuur

11 Energieke Buurt  Stimuleert buurtcoöperaties, staat in principe op afstand  EB platform voor buurtcoöperaties: informatie en deskundigheid  Faciliteren van bc’s door back-office tegen kostprijs  Onderneemt projecten, waaraan (leden van) buurtcoöperaties kunnen deelnemen.  Dialoogsessies, praktijkcoaching, workshops, spel en hands-on hulp  Groen je mee programma: thema-aanpak voor duurzame verankering in gebouw en onderwijs

12 Peter Dieleman www.energiekebuurt.nl peter@energiekebuurt.nl 06 8399 3457


Download ppt "Energieke buurt! Zon op School 5 april 2013 Utrecht Peter Dieleman Buurtcoöperatie ten behoeve van zonnepanelen op Jenaplanschool Het Spoor."

Verwante presentaties


Ads door Google