De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatbeleid & Ruimtelijke Ordening raakvlakken, meerwaarde en kansen Lokale Klimaatagenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatbeleid & Ruimtelijke Ordening raakvlakken, meerwaarde en kansen Lokale Klimaatagenda."— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatbeleid & Ruimtelijke Ordening raakvlakken, meerwaarde en kansen Lokale Klimaatagenda

2 Waarom inbedding Klimaatbeleid in Ruimtelijke Ordening Duidelijke en eenduidige boodschap/beleid naar externe partijen (bewoners, bedrijven, etc.) Efficiëntie/effectiviteit: door zoeken raakvlakken en samen optrekken, komen tot oplossingen met resultaten voor meerdere beleidsvelden Herkenning klimaatdoelstelling(en) in gemeentelijke RO-taken

3 Raakvlakken Klimaat - RO (1) Optimaal gebruik/verdeling beschikbare ruimte Omgevingswet – Omgevingsvisies – Omgevingsplannen Kwaliteit leefomgeving

4 Raakvlakken Klimaat - RO (2) Stedelijke Ontwikkeling – Woningbouw & utiliteitsbouw – Grond-, Weg- en Waterbouw – Bedrijventerreinen – Openbare ruimte – Water – Toekomstbestendig en vraaggericht bouwen – Principe verzoeken nieuwe functies buiten bestemmingsplan – Nieuwbouw, renovatie & herstructurering

5 Raakvlakken Klimaat - RO (3) Aantrekkelijk vestigingsklimaat Openbare verlichting Infrastructuur (verkeer, energie) Grondbeleid

6 Doelstellingen Klimaatbeleid Rijksdoelstellingen Klimaatbeleid 2020: – 20% reductie CO 2 -uitstoot – 20% energiebesparing – 16% opwekking duurzame energie Gemeentelijke ambities & doelstellingen

7 Mogelijkheden en voorbeelden (1) Omgevingsvisies / omgevingsplannen In stand houden c.q. verbeteren kwaliteit gebied d.m.v. duurzaamheidseisen Zongericht verkavelen / passief bouwen Ruimte voor duurzame energieopwekking Kwaliteit leefomgeving Leefbaarheid en veiligheid Bodem-, lucht- en waterkwaliteit Gezonde en prettige leefomgeving  duurzame / schone mobiliteit  klimaatadaptatie Duurzame bedrijven / bedrijventerreinen

8 Mogelijkheden en voorbeelden (2) Aantrekkelijk vestigingsklimaat – Ggevarieerde en aantrekkelijke woonmilieus – Interessant voor (duurzame en innovatieve) bedrijven – Sterke lokale economie Hoe? – Stimuleren duurzame bedrijven / bedrijventerreinen – (duurzame) Energievoorziening en –infrastructuur – Bereikbaarheid (duurzame mobiliteit)

9 Mogelijkheden en voorbeelden (3) Openbare verlichting lager energiegebruik & hogere omgevingskwaliteit – Check op ‘onnodige’ verlichting – Led-verlichting – Dimmen – Reflecterende markering i.p.v. verlichting – Bewegingssensoren op OVL in buitengebied Energie-infrastructuur – Ruimte voor windmolens of andere DE-initiatieven – Vereenvoudigen aanleg warmte- en koudenetten – Door SMART-grids onafhankelijkheid van energienet

10 Mogelijkheden en voorbeelden (4) Infrastructuur mobiliteit/verkeer – Verbeteren luchtkwaliteit (fijn stof, NO2, etc.) – Beperken geluidsoverlast – Ruimte voor parkeren – Ruimte voor autoverkeer vs langzaam verkeer / OV – Stimuleren fietsgebruik – Voorzieningen elektrisch vervoer en andere alternatieve brandstoffen – Stedelijke distributie

11 Raakvlakken en kansen Grondbeleid – Kansen en mogelijkheden bodemenergie (o.a. in combinatie met grondsanering) Warmte- en KoudeOpslag (WKO) Geothermie (aardwarmte) – Duurzaamheidscriteria bij gronduitgifte – Duurzaamheid op braakliggende terreinen

12 En nu verder Uw eerste reactie – Door welke ideeën wordt u geïnspireerd? – Waar ziet u mogelijkheden om samen op te trekken?


Download ppt "Klimaatbeleid & Ruimtelijke Ordening raakvlakken, meerwaarde en kansen Lokale Klimaatagenda."

Verwante presentaties


Ads door Google