De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimteconferentie Ruimte voor werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimteconferentie Ruimte voor werken"— Transcript van de presentatie:

1 Ruimteconferentie Ruimte voor werken
Koptekst Datum Ruimteconferentie Ruimte voor werken Marie-Claire van Doremalen Saskia Vogelaar Kamer van Koophandel Rotterdam Voettekst

2 Ruimte voor werken Randvoorwaarden voor succes:
Verdichting / functiemenging algemeen Binnenstedelijke werklocaties Bedrijvigheid in de wijk (Herstructurering) bestaande bedrijventerreinen Nieuwe bedrijventerreinen Voordelen ruimte voor werken

3 Verdichting / functiemenging
Randvoorwaarde voor succes: KvK voorstander van functiemenging, mits hierdoor meer ruimte wordt gecreëerd voor bedrijvigheid Groot te kort aan bedrijventerreinen Rotterdam: slechts 3% leegstand op bedrijventerreinen Aanbod 2 ha; vraag tot 2030: netto ha Regio: > helft gemeenten geen direct uitgeefbare grond Herstructurering binnenstedelijke bedrijventerreinen beperkt groei bedrijven Transformatie in woningbouw Komst lagere milieucategorieën Eén op de drie bedrijven wordt hiermee geconfronteerd! Werklocaties in de wijken verdwenen

4 Bedrijvigheid in de wijk
Randvoorwaarden voor succes: Technische investeringen (geluid, geur en veiligheid) Voldoende parkeergelegenheid Flexibele bestemmingsplannen Medewerking woningbouwcorporaties en gemeenten Maatwerk Doelgroep: Ambachtelijke bedrijvigheid (40 tot 100 m², werkplaatsen) Kantoorachtige bedrijvigheid (min. 25 m², max m²) Bedrijvigheid aan de rand van de wijk (max. 200 m²) Creëert ruimte op bedrijventerreinen

5 Herstructurering bestaande terreinen
Randvoorwaarde voor succes: (Oudere) bedrijventerreinen zien als onderdeel van de stad Goede zonering Gemengd gebied grenzend aan de woonwijk Woningen verder weg van zwaarste categorieën Intensivering ruimtegebruik Technische investeringen (geluid, geur & veiligheid) Functiemenging: Faciliteiten voor werknemers én bewoners Optimaal benutten mogelijkheden dubbel ruimtegebruik Functiemenging mag gebruik bedrijventerrein nimmer bemoeilijken!

6 Nieuwe bedrijventerreinen
Randvoorwaarde voor succes: Nieuwe bedrijventerreinen noodzakelijk om bestaande terreinen te herstructureren Noodzaak hogere milieucategorie bedrijventerreinen (solitair industrieterrein) Beperkte functiemenging Geen lichte bedrijvigheid Schuifruimte nodig op bestaande terreinen Vraag overstijgt aanbod

7 Realiseren van ruimte voor werken (1)
Randvoorwaarde voor succes: Voordelen benadrukken van ruimte voor werken Werkgelegenheid – aanbod arbeidskrachten Lokale koopkracht – ondersteuning voorzieningen Maatschappelijke betrokkenheid Onderwijs op locatie / stageplaatsen Levendige wijk en stad Voorkomen woon-werkverkeer Optimaliseren gebruik openbaar vervoer Nieuw woordgebruik!

8 Realiseren van ruimte voor werken (2)
Doelgericht: wat moet er bereikt worden? Reëel economisch beleid Lange termijn RO-beleid RO-beleid vertalen in ´prijs´beleid Maatwerk: vraaggericht, kansen en oplossingen Samenwerken: Overheid-bedrijfsleven Binnen de overheid

9 Realiseren van ruimte voor werken (3)
Projecten KvK Reader ´Ruimte voor bedrijven´ Bedrijventerreinen: waardeloos of waardevol? ´Onbekend maakt onbemind´ Ruimteplanner Ruimteverkenner (voor individueel bedrijf) Economische Effectrapportage (in de maak) Handreiking functiemenging (in de maak) Open bedrijvendagen per terrein (in de maak) Zie voor meer informatie

10 Niet alles is wat het lijkt……


Download ppt "Ruimteconferentie Ruimte voor werken"

Verwante presentaties


Ads door Google