De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marie-Claire van Doremalen Saskia Vogelaar Kamer van Koophandel Rotterdam Ruimteconferentie Ruimte voor werken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marie-Claire van Doremalen Saskia Vogelaar Kamer van Koophandel Rotterdam Ruimteconferentie Ruimte voor werken."— Transcript van de presentatie:

1 Marie-Claire van Doremalen Saskia Vogelaar Kamer van Koophandel Rotterdam Ruimteconferentie Ruimte voor werken

2 Ruimte voor werken Randvoorwaarden voor succes: > Verdichting / functiemenging algemeen > Binnenstedelijke werklocaties Bedrijvigheid in de wijk (Herstructurering) bestaande bedrijventerreinen Nieuwe bedrijventerreinen > Voordelen ruimte voor werken

3 Verdichting / functiemenging Randvoorwaarde voor succes: > KvK voorstander van functiemenging, mits hierdoor meer ruimte wordt gecreëerd voor bedrijvigheid > Groot te kort aan bedrijventerreinen Rotterdam: slechts 3% leegstand op bedrijventerreinen Aanbod 2 ha; vraag tot 2030: 400-510 netto ha Regio: > helft gemeenten geen direct uitgeefbare grond > Herstructurering binnenstedelijke bedrijventerreinen beperkt groei bedrijven Transformatie in woningbouw Komst lagere milieucategorieën Eén op de drie bedrijven wordt hiermee geconfronteerd! > Werklocaties in de wijken verdwenen

4 Bedrijvigheid in de wijk Randvoorwaarden voor succes: > Technische investeringen (geluid, geur en veiligheid) > Voldoende parkeergelegenheid > Flexibele bestemmingsplannen > Medewerking woningbouwcorporaties en gemeenten > Maatwerk > Doelgroep: Ambachtelijke bedrijvigheid (40 tot 100 m², werkplaatsen) Kantoorachtige bedrijvigheid (min. 25 m², max. 60-80 m²) Bedrijvigheid aan de rand van de wijk (max. 200 m²) > Creëert ruimte op bedrijventerreinen

5 Herstructurering bestaande terreinen Randvoorwaarde voor succes: > (Oudere) bedrijventerreinen zien als onderdeel van de stad > Goede zonering Gemengd gebied grenzend aan de woonwijk Woningen verder weg van zwaarste categorieën Intensivering ruimtegebruik Technische investeringen (geluid, geur & veiligheid) > Functiemenging: Faciliteiten voor werknemers én bewoners Optimaal benutten mogelijkheden dubbel ruimtegebruik Functiemenging mag gebruik bedrijventerrein nimmer bemoeilijken!

6 Nieuwe bedrijventerreinen Randvoorwaarde voor succes: > Nieuwe bedrijventerreinen noodzakelijk om bestaande terreinen te herstructureren > Noodzaak hogere milieucategorie bedrijventerreinen (solitair industrieterrein) Beperkte functiemenging Geen lichte bedrijvigheid > Schuifruimte nodig op bestaande terreinen > Vraag overstijgt aanbod

7 Realiseren van ruimte voor werken (1) Randvoorwaarde voor succes: > Voordelen benadrukken van ruimte voor werken Werkgelegenheid – aanbod arbeidskrachten Lokale koopkracht – ondersteuning voorzieningen Maatschappelijke betrokkenheid Onderwijs op locatie / stageplaatsen Levendige wijk en stad Voorkomen woon-werkverkeer Optimaliseren gebruik openbaar vervoer > Nieuw woordgebruik!

8 Realiseren van ruimte voor werken (2) > Doelgericht: wat moet er bereikt worden? Reëel economisch beleid Lange termijn RO-beleid RO-beleid vertalen in ´prijs´beleid Maatwerk: vraaggericht, kansen en oplossingen Samenwerken: Overheid-bedrijfsleven Binnen de overheid

9 Realiseren van ruimte voor werken (3) Projecten KvK > Reader ´Ruimte voor bedrijven´ > Bedrijventerreinen: waardeloos of waardevol? > ´Onbekend maakt onbemind´ > Ruimteplanner > Ruimteverkenner (voor individueel bedrijf) > Economische Effectrapportage (in de maak) > Handreiking functiemenging (in de maak) > Open bedrijvendagen per terrein (in de maak) Zie www.kvk.nl voor meer informatiewww.kvk.nl

10 Niet alles is wat het lijkt……


Download ppt "Marie-Claire van Doremalen Saskia Vogelaar Kamer van Koophandel Rotterdam Ruimteconferentie Ruimte voor werken."

Verwante presentaties


Ads door Google