De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervoermanagement en de Wet milieubeheer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervoermanagement en de Wet milieubeheer"— Transcript van de presentatie:

1 Vervoermanagement en de Wet milieubeheer
Symposium milieuplatformzorgsector 21 april 2010 Elly van den Braak Milieuadvies DMB Amsterdam

2 De kilometer(s)weg

3 Voorkom transport: Voorkom gebruik (vracht)auto: Verbeter vervoermiddel: Verbeter gebruik vervoermiddel:

4 Vervoermanagement bij zorginstellingen?

5 mogelijkheden Milieuthermometer Milieubarometer MJA3

6 Wet milieubeheer (1993!) Grootst mogelijke bescherming milieu
Zorg voor: - doelmatige verwijdering van afvalstoffen - zuinig gebruik energie en grondstoffen - het beperken van nadelige gevolgen voor milieu van het personen- en goederen verkeer Aanpassing wet milieubeheer op basis van europese regelgeving IPPC Integral Polution Prevention Control Verruimde reikwijdte veel concreter benoemt in de Wm. Komt waarschijnlijk ook dit jaar uit.

7 Relatie milieu en vervoer
Gebruik fossiele brandstoffen Uitstoot van onder meer CO2, NO2, fijn stof Geluidsoverlast Ruimtegebruik Energiebesparing Luchtkwaliteit Klimaat

8 Vervoerstromen Woon-werk verkeer Zakelijk verkeer Bezoekers verkeer
Goederen verkeer

9 Wat vraagt het bevoegd gezag
Inzicht in de mobiliteit per vervoerstroom Genomen maatregelen Plan van aanpak om nadelige effecten voor het milieu te verminderen

10 Plan van aanpak Te nemen maatregelen Invoeringstermijn
Te verwachten effect

11 Informatiemateriaal Infomilblad vervoermanagement met bedrijven
Infomilblad vervoermanagement bij publiekstrekkers Infomilblad vervoermanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen (verschijnt binnenkort)

12 Belangrijke websites www.infomil.nl
zoeken op ‘handleiding ziekenhuizen en mobiliteit’ Taskforce mobiliteit

13 Van belang Zelf al zaken op orde hebben Goede monitoring
Verankeren in beleid ziekenhuis Integraal milieu, P&O en facilitair

14 Gevolg Goede bereikbaarheid, Goed voor milieu
Tevreden werknemers, patiënten, bezoekers, leveranciers Besparingen

15 Veel succes!


Download ppt "Vervoermanagement en de Wet milieubeheer"

Verwante presentaties


Ads door Google