De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NL Milieu en leefomgeving stimuleert de realisatie van duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met financiering,

Verwante presentaties


Presentatie over: "NL Milieu en leefomgeving stimuleert de realisatie van duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met financiering,"— Transcript van de presentatie:

1 NL Milieu en leefomgeving stimuleert de realisatie van duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met financiering, informatie en advies. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Toezicht op energiebesparing Activiteitenbesluit Patrick Dijk Kenniscentrum InfoMil

2 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 2 Inhoud Ambities Rijk 5 minuten Activiteitenbesluit10 minuten Energiebesparing en Winst10 minuten Uniforme leidraad10 minuten Ontwikkelingen 2011/2012 5 minuten Nazorg, ondersteuning en vervolg 5 minuten

3 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 3 Ambities Rijk Europese doelstellingen zijn leidend (kabinet Rutte I) Minder uitstoot van CO2 Meer duurzame energie +14% -20% Ministerie van EL&I Voortzetting en versterking energiebesparing Green Deal Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie

4 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 4 Ambities Rijk Aanscherping bestaande wetten en regels Plan van aanpak “Energiebesparing Gebouwde Omgeving” Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Verlagen CO 2 -emissie door energiebesparing Wet milieubeheer en Wabo Ministerie van Infrastructuur en Milieu

5 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 5 Activiteitenbesluit - algemeen Veel energie relevante bedrijven vallen onder algemene regels Steeds meer bedrijven onder algemene regels Belang toezicht op energiebesparing neemt fors toe

6 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 6 Activiteitenbesluit – systematiek Inrichting type A en inrichting type B • Afdeling 1.2 Melding • Afdeling 2.1 Zorgplicht • Afdeling 2.6 Energiebesparing Energiegebruik is geen norm bij het categoriseren van type A/B

7 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 7 Activiteitenbesluit – systematiek Verantwoordelijkheid ‘drijver inrichting’ Realisatie energiebesparende maatregelen Initiatief vaststellen relevante maatregelen Nadruk op zelfredzaamheid Drijfveer is veelal het verlagen van energiekosten

8 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 8 Activiteitenbesluit – systematiek Verantwoordelijkheid ‘bevoegd gezag’ Toetsen invulling zelfredzaamheid ondernemer Inzicht in de typen energiegebruikers Inzicht in relevante maatregelen Drijfveer is het verlagen van de CO 2 -emissie

9 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 9 Activiteitenbesluit – afdeling 2.1 zorgplicht Artikel 2.1 Voorkomen/beperken nadelige milieugevolgen Een doelmatig gebruik van energie Evidente energieverspilling Direct handhaven Maatwerkvoorschriften Niet mogelijk Zorgplicht toepasbaar voor alle typen energiegebruikers Benoem evidente energieverspilling via ‘eigen’ beleid

10 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 10 Activiteitenbesluit – afdeling 2.6 energiebesparing Artikel 2.15 1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%. 2. Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan. 3. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn. 4. Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen.

11 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 11 Activiteitenbesluit – afdeling 2.6 energiebesparing

12 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 12 Energiebesparing en Winst Ondersteunen van het bevoegd gezag Relevante technieken en maatregelen Checklist en naslagwerk Kantoren Supermarkten Zorginstellingen Hotels Detailhandel Horeca Metaalbewerkende bedrijven Houtbewerkende bedrijven Tankstations Opslag- en transportbedrijven Autobranche OnderwijsSport www.infomil.nl/energie

13 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 13 Energiebesparing en Winst 1 2 3 www.infomil.nl/energie

14 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 14 Energiebesparing en Winst www.infomil.nl/energie

15 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 15 Uniforme leidraad - algemeen • Ondersteuning van het bevoegd gezag Uniforme aanpak Eenduidige aanpak • Voorbereiding • Uitvoering www.infomil.nl/energie

16 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 16 Uniforme leidraad • Categoriseren bedrijvenbestand Dossieronderzoek Melding (artikel 1.10) Keuze individuele of bedrijfstakgerichte aanpak • Bedrijfsbezoek Overzichten energieleveranciers Algemene wet bestuursrecht

17 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 17 Uniforme leidraad - kleingebruiker • Artikel 2.15 niet van toepassing Stimuleren en informeren Energiebesparing en Winst • Evidente energieverspilling handhaven via zorgplicht Vastleggen dat sprake is van een kleingebruiker

18 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 18 Uniforme leidraad – middelgrote gebruiker • Artikel 2.15 is van toepassing • Beroep op zelfredzaamheid • Toetsingkader = Energiebesparing en Winst • Vastleggen van de afspraken Aansturen op natuurlijke momenten!

19 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 19 Uniforme leidraad - grootgebruiker Aansturen op natuurlijke momenten! Focus realisatie maatregelen • Artikel 2.15 is van toepassing • Beroep op zelfredzaamheid • Toetsingkader = Energiebesparing en Winst • Energiebesparingonderzoek • Vastleggen van de afspraken

20 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 20 Uniforme leidraad www.infomil.nl/energie

21 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 21 Ontwikkelingen 2011/2012 • Verhogen status Energiebesparing en Winst • Uitbreiden Uniforme leidraad energiebesparing Module “Energiebesparing in de omgevingsvergunning” Module “Kwaliteitscriteria energiebesparingonderzoek” Optimaliseren bestaande instrumenten “Energiebesparing en Winst” “Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM)” “Omgevingsloket online (OLO)”

22 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 22 Nazorg, ondersteuning en vervolg Uniforme leidraad energiebesparing Energiebesparing en Winst Helpdesk Kenniscentrum InfoMil Kennisuitwisseling via: “Overheden voor overheden” “Viadesk Lokaal Klimaatbeleid” www.infomil.nl/energie www.infomil.nl/helpdesk https://lokaalklimaatbeleid.viadesk.com

23 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 23 Vragen………………? Patrick Dijk (Kenniscentrum InfoMil) E-mail: dijk@infomil.nl Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "NL Milieu en leefomgeving stimuleert de realisatie van duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met financiering,"

Verwante presentaties


Ads door Google