De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mobiliteit is een factor van belang in elke crisis M M M Economische crisis Klimaatcrisis Energiecrisis Mobiliteit is een randvoorwaarde: -congestie -bereikbaarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mobiliteit is een factor van belang in elke crisis M M M Economische crisis Klimaatcrisis Energiecrisis Mobiliteit is een randvoorwaarde: -congestie -bereikbaarheid."— Transcript van de presentatie:

1

2 Mobiliteit is een factor van belang in elke crisis M M M Economische crisis Klimaatcrisis Energiecrisis Mobiliteit is een randvoorwaarde: -congestie -bereikbaarheid -vervoerskosten Mobiliteit is een medeveroorzaker (15-25%): -uitstoot CO2 -congestie -volumegroei -autoafhankelijkheid Mobiliteit is de 1e veroorzaker (30-35%): -brandstofverbruik -congestie -volumegroei -autoafhankelijkheid omvang probleem en rol mobiliteit per crisis

3 Doelen van de Stadsregio in de regionale beleidsvisie 1990 2025 40% CO 2 reductie 2006 2025 30% minder geluid- gehinderden 2004 2025 60% meer OV-gebruik 2008 2025 30% meer fietsgebruik 2004 2025 5% filereductie Rijkswegen 2008 2025 20% filereductie A15 (haven) max 2025 Schone, stille en zuinige wagenparken 2025 30% aandeel biobrandstoffen DUURZAAMHEID TECHNOLOGIE MO BILITEIT VERKEER

4 Let op: beleidsinspanning duurzame mobiliteit is fors

5 Samenvattend beeld van dit project Nu Later Duurzame mobiliteit Visie Doelen Focus Stap 2 (voorwerk): Vaststellen uitgangssituatie (kwantitatief / baseline) Stap 1 (voorwerk): Ontwikkelen bewustzijn (awareness) Stap 3 (samen): Uitwerken creatieve oplossingen (solutions) Stap 4 (samen): Ontwikkelen strategie (decide on priorities) Bron:

6 Afwegingskader voor duurzame mobiliteit Verkeershinder (VK) Emissies CO2 (E) Immissies NO2, fijnstof, geluid (I) Economische potenties (EP) Kwaliteit leefomgeving (LO) Kwaliteit natuurlijke omgeving (NO) Ontplooingsmogelijkheden, activiteitenruimte (A) MINIMALISERENMAXIMALISEREN

7 Welke niet? Geen maatregelen die al een plek hebben of onvoldoende aantoonbare invloed hebben op verduurzaming van mobiliteit Welke wel? Beoogd eindresultaat: aanvullende maatregelen BDU-regeling Alternatieve energieMobiliteitsmanagement RO en verkeer Sociale marketing …..

8 Sociale marketing: duurzaamheid is vooral gedrag! Raad V&W / VROMRaad: de noodzakelijke overgang naar een duurzame samenleving slaagt alleen als burgers en bedrijven gezamenlijk in beweging Komen. Het is aan de politiek om burgers die kansen te laten zien. (Maak ruimte voor vernieuwing, juli 2010) Gedragsverandering = (O + K + E) x M  O = Opties scheppen of wegnemen: Verandering in aanbod voorzieningen en infrastructuur. Aanbod beïnvloedt de vraag!  K = Kennis overbrengen. Voorlichten en informeren. Onbekend maakt onbemind.  E = Ervaring opdoen. Leren door te doen! Al doende vertrouwd raken met verandering.  M = Motivaties ontwikkelen. Prikkels voor gedrag zijn doorslaggevend. Echte motivatie breekt weerstand af.

9 Extern proces: samenwerking en interactie Concept eind 2010 gereed  Voortgang in ambtelijk en bestuurlijk regionaal overleg  Projectgroep Stadsregio met regionale vertegenwoordiging  Begeleiding door klankbordgroep met experts en belangenorg.  Gebruikersgroep ter toetsing van maatregelen  Directe afstemming (maandelijks) met projectleider Rotterdam Climate Initiative


Download ppt "Mobiliteit is een factor van belang in elke crisis M M M Economische crisis Klimaatcrisis Energiecrisis Mobiliteit is een randvoorwaarde: -congestie -bereikbaarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google