De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het vraagstuk duurzame mobiliteit in een notendop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het vraagstuk duurzame mobiliteit in een notendop"— Transcript van de presentatie:

1

2 Het vraagstuk duurzame mobiliteit in een notendop
1) Schaarste: het probleem dat olie en gas als brandstof opraken (wat bovendien de prijzen opdrijft); 2) Weinig makkelijke alternatieven: het probleem dat biobrandstoffen bijvoorbeeld weer zorgen voor voedselschaarste (en nu al voedselprijzen opdrijven); 3) (Leef)klimaat: het probleem van files, luchtkwaliteit, gezondheid en omgeving. Goede oplossingen zijn kostbaar. Maar dat komt slecht uit!

3 Mobiliteit is een factor van belang in elke crisis
Economische crisis Klimaatcrisis Energiecrisis Mobiliteit is de 1e veroorzaker (30-35%): brandstofverbruik congestie volumegroei autoafhankelijkheid Mobiliteit is een medeveroorzaker (15-25%): uitstoot CO2 congestie volumegroei autoafhankelijkheid Mobiliteit is een randvoorwaarde: congestie bereikbaarheid vervoerskosten M DuMo is niet het eerste en het enige wat de Stadsregio doet. Er is al een regionale klimaatagenda. V&v ontbreekt daar nog in; juist dat is wat we nu gaan uitwerken. Beleidsvisie ligt er al – inclusief doelstellingen – en voor maatregelenpakket nu aan de slag. M M omvang probleem en rol mobiliteit per crisis

4 Doelen van de Stadsregio in de regionale beleidsvisie
30% minder geluid- gehinderden 30% meer fietsgebruik 40% CO2 reductie MO BILITEIT DUURZAAMHEID 60% meer OV-gebruik 1990 2025 2006 2025 2004 2025 2008 2025 30% aandeel biobrandstoffen 5% filereductie Rijkswegen 20% filereductie A15 (haven) Schone, stille en zuinige wagenparken VERKEER TECHNOLOGIE max 2025 2025 2004 2025 2008 2025

5 Let op: beleidsinspanning duurzame mobiliteit is fors

6 Samenvattend beeld van dit project
Stap 1 (voorwerk): Ontwikkelen bewustzijn (awareness) backcasting Visie Doelen Focus Later Duurzame mobiliteit Stap 3 (samen): Uitwerken creatieve oplossingen (solutions) Stap 4 (samen): Ontwikkelen strategie (decide on priorities) Stap 2 (voorwerk): Vaststellen uitgangssituatie (kwantitatief / baseline) Nu Bron:

7 Afwegingskader voor duurzame mobiliteit
MINIMALISEREN MAXIMALISEREN Ontplooingsmogelijkheden, activiteitenruimte (A) Verkeershinder (VK) Economische potenties (EP) Emissies CO2 (E) Kwaliteit leefomgeving (LO) Immissies NO2, fijnstof, geluid (I) Kwaliteit natuurlijke omgeving (NO)

8 Beoogd eindresultaat: aanvullende maatregelen
Welke niet? Geen maatregelen die al een plek hebben of onvoldoende aantoonbare invloed hebben op verduurzaming van mobiliteit Welke wel? BDU-regeling Alternatieve energie Mobiliteitsmanagement RO en verkeer Sociale marketing …..

9 Sociale marketing: duurzaamheid is vooral gedrag!
Raad V&W / VROMRaad: de noodzakelijke overgang naar een duurzame samenleving slaagt alleen als burgers en bedrijven gezamenlijk in beweging Komen. Het is aan de politiek om burgers die kansen te laten zien. (Maak ruimte voor vernieuwing, juli 2010) Gedragsverandering = (O + K + E) x M O = Opties scheppen of wegnemen: Verandering in aanbod voorzieningen en infrastructuur. Aanbod beïnvloedt de vraag! K = Kennis overbrengen. Voorlichten en informeren. Onbekend maakt onbemind. E = Ervaring opdoen. Leren door te doen! Al doende vertrouwd raken met verandering. M = Motivaties ontwikkelen. Prikkels voor gedrag zijn doorslaggevend. Echte motivatie breekt weerstand af.

10 Extern proces: samenwerking en interactie
Concept eind 2010 gereed Voortgang in ambtelijk en bestuurlijk regionaal overleg Projectgroep Stadsregio met regionale vertegenwoordiging Begeleiding door klankbordgroep met experts en belangenorg. Gebruikersgroep ter toetsing van maatregelen Directe afstemming (maandelijks) met projectleider Rotterdam Climate Initiative


Download ppt "Het vraagstuk duurzame mobiliteit in een notendop"

Verwante presentaties


Ads door Google