De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Warmte Koude Kaart en 3D model Den Haag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Warmte Koude Kaart en 3D model Den Haag"— Transcript van de presentatie:

1 Warmte Koude Kaart en 3D model Den Haag
Gerwin Hop, DSB, Duurzaamheid en Leefomgeving, Uitvoering Projecten Den Haag, 20 juni 2013

2 Inhoudsopgave Aanleiding en context- WKK en Participatie Aanpak
Stand van zaken Den Haag- arcgis en 3D platform Vervolguitwerking Den Haag

3 Waarom interactieve warmte koude kaart?
Aanleiding en context: Waarom interactieve warmte koude kaart? Aangekondigd in Energievisie Den Haag 2040 en uitvoeringsprogramma duurzame stedenbouw Doelstelling Den Haag: Klimaatneutraal in 2040 (zo min mogelijk energie gebruiken en schone energiebronnen zoals wind, water en zon stimuleren) Waar wordt in 2020, 2030 en 2040 welk duurzaam warmte systeem toegepast?

4 Warmte Koude Kaart Software waarmee,
Aanleiding en context: : Warmte Koude Kaart Software waarmee, De kansen voor warmte- koude systemen in beeld gebracht worden (stapsgewijs in de periode tot 2040) Belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de keuzen voor beleidsuitgangspunten en/of technische haalbaarheid Belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de implementatie van maatregelen Een aanpak om die Software in te zetten zowel intern als extern

5 Aanleiding en context: WKK ondersteunt
Samenhangende aanpak: “Er is kennnis verloren gegaan en versnipperd geraakt…..Den Haag gaat die kennis weer opbouwen en bundelen (energievisie)” Opschaling: “Onze energievisie laat zien dat er een grootschalige aanpak nodig is om in 2040 een energievoorziening te hebben waarmee de doelen worden gehaald (energievisie)”. Synergie door communicatie: “andere overheden en partijen zijn ook actief wat tot “rugwind” kan leiden…aan de andere kant is het ook mogelijk dat andere partijen hun rol onvoldoende oppakken” (studie backcasting) Dialoog met de stakeholders: “Gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid vormen het fundament van de strategie voor het gemeentelijke klimaatbeleid (klimaatplan)”

6 Aanpak : 3 parallelle sporen Technische vulling, online platform en aanpak gelijktijdig ontwikkelen en integreren.

7 “Technisch” instrument
Aanpak: Opbouw software Databron 1 Databron 2 Databron 3 Databron X WKK gegevens Online comm. platform “Technisch” instrument Generieke, “Schil” Relevante data

8 Stand van zaken Den Haag:
2 “instrumenten” 1. ARCGISonline kaarten met relevante data-> expert instrument 2. Online 3D model van Den Haag-> eerste aanzet voor participatie pltaform Statische koppeling tussen beiden

9 Arcgisonline:

10 Het online participatieplatform:

11 Referentie voor de het communicatieplatform :
3D structuurvisie OBL Participatie op dit thema op deze schaal nog niet eerder gedaan. Op zoek naar een referentieproject-> 3D online structuurvisie OBL Doelstellingen 3D online structuurvisie Online platform altijd, overal voor iedereen bereikbaar Begrijpbaar en aantrekkelijk communiceren van zowel beleid als projecten in zowel 2D als 3D Mogelijkheid tot e-participatie en community building Continuïteit in communicatie Uitbreidbaar qua toepassingsmogelijkheden

12 Hoe nu verder? “Productie” van het instrument WKK legt behoefte aan visie verduurzaming warmte bloot Arcgisonline gebruiken in een aantal expertmeetings ideeën rondom verduurzaming warmte te inventariseren (en wellicht) tot een gedragen ontwikkelvisie te komen

13 Hoe nu verder? 3D model ombouwen/ontwikkelen naar online participatieplatform Showcase van duurzaamheidsprojecten (koppeling duurzaamheidsportaal?) Verbetering oriëntatie in het model, herkenbaarheid, streamingtechnologie,… Oefenen met participatie Eind van het jaar beide trajecten weer integreren

14 Aanleiding en context: :
Leerpunten Instrument kan belangrijke aanjager zijn in ontwikkelen van een visie. Legt ook wel “pijnpunten” bloot Gelijktijdig ontwikkelen en weer integreren vereist veel “halen en brengen” Project is ook een gezamenlijk leerproces-> proces niet dood laten slaan door gelijk een perfect model neer te willen zetten Om participatie vorm te geven moet je zelf goed weten wat je wil


Download ppt "Warmte Koude Kaart en 3D model Den Haag"

Verwante presentaties


Ads door Google