De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Archeologie voor pakket ++s Les 1: Inleiding tot de archeologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Archeologie voor pakket ++s Les 1: Inleiding tot de archeologie."— Transcript van de presentatie:

1 Archeologie voor pakket ++s Les 1: Inleiding tot de archeologie

2 Wat verstaat men onder archeologie? Definitie 1 Archeologie is een tak van de geschiedenis die zich bezighoudt met het bestuderen van overschotten van mensen en wat zij hebben geproduceerd. Definitie 2 Archeologie is de wetenschap die tot doel heeft het systematisch opsporen en interpreteren van materiële overblijfselen boven en onder de grond. Definitie 3 Archeologie is de wetenschap die tracht na te gaan hoe mensen vroeger een maatschappij ordenden en in stand hielden. Definitie 4 Archeologie is een vierdimensionale legpuzzel.

3 Doel van archeologie • Zichtbaar (soms tastbaar) maken van het verleden. • Misverstanden/vooroordelen uit de weg te ruimen; mythe inwisselen voor zekerheid. • Ken je geschiedenis, ken jezelf. • Nieuwsgierigheid bevredigen. Hoe was het toen? • “Completeren” en/of soms corrigeren van het historische beeld.

4 Maatschappelijk nut • Dit is een heel lastig te beantwoorden vraag. Waarom? – Omdat het antwoord erg tijd en plaats gebonden is. – Centraal staat meestal wel de vraag: • wie waren onze voorouders en hoe leefden zij – Maar van daar uit wordt het lastiger: • Soms gaat het om pure academische interesse • Soms om interesse van een deel der bevolking, indien het historisch bewustzijn enigszins ontwikkeld is • Maar soms gaat het ook om (eng) nationalistische ideeën; toen waren we beter de buren, dus nu eigenlijk ook • Soms ook uit verlangen naar vroeger: toen alles beter was

5 Een aantal belangrijke begrippen 1 • Wat wordt onder de vondst verstaan? – Een artefact • Een voorwerp dat door mensen handen is gemaakt, zichtbaar veranderd is.

6 Een aantal belangrijke begrippen • Wat wordt onder de vondst verstaan? – Een spoor (feature) • Door mensen opzettelijk of onopzettelijk achtergelaten resten en/of veranderingen in/aan/op het landschap • Zie opvolgende dia’s

7 Grondspoor (ploeg)

8 Funderingen

9 Een afvalkuil

10 Celtic fields; IJzertijd akkertjes

11 Een huis (geweest)

12 Een aantal belangrijke begrippen • Wat wordt onder de vondst verstaan? – Een ecofact • Door mensen gebruikte natuurlijke objecten, die door hen niet zijn veranderd Tja …

13 Een aantal belangrijke begrippen • Wat wordt onder de vondst verstaan? – Een site (vindplaats) • Een woonplaats of een plaats in het landschap waar mensen – een korte of langere periode – activiteiten/een activiteit hebben verricht. • Zie opvolgende dia’s

14 Site: grafheuvel

15 Site: Hunebed bij Borger

16 Site: Bronstijd bewoning

17 Site: Crac des Chevaliers

18 Site: Bunker Utah Beach

19 Een aantal belangrijke begrippen • Palimpsest – Hergebruik van een • Artefact • Een verblijfplaats • Een activiteitenplek – Gevolg • Zaken uit het verleden worden samengevoegd. Dit gebeurt overigens binnen de archeologische context vaak niet door menselijke- maar natuurlijke processen

20 Een aantal belangrijke begrippen • Regiovondsten en geïsoleerde vondsten – Bij regiovondsten gaat het om • Bewust in kaart brengen van bepaalde artefacten/sporen in een bepaalt gebied, teneinde inzicht te krijgen in menselijke activiteiten in het gebied gedurende een bepaalde periode – Geïsoleerde vondsten zijn vaak toevalstreffers en/of sporen/actefacten (een artefact) waarvoor (tot dan toe) geen context (samenhang) bekend is binnen het bewuste gebied


Download ppt "Archeologie voor pakket ++s Les 1: Inleiding tot de archeologie."

Verwante presentaties


Ads door Google