De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Archeologie voor pakket++s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Archeologie voor pakket++s"— Transcript van de presentatie:

1 Archeologie voor pakket++s
Les 1: Inleiding tot de archeologie

2 Wat verstaat men onder archeologie?
Definitie 1 Archeologie is een tak van de geschiedenis die zich bezighoudt met het bestuderen van overschotten van mensen en wat zij hebben geproduceerd. Definitie 2 Archeologie is de wetenschap die tot doel heeft het systematisch opsporen en interpreteren van materiële overblijfselen boven en onder de grond. Definitie 3 Archeologie is de wetenschap die tracht na te gaan hoe mensen vroeger een maatschappij ordenden en in stand hielden. Definitie 4 Archeologie is een vierdimensionale legpuzzel.

3 Doel van archeologie Zichtbaar (soms tastbaar) maken van het verleden.
Misverstanden/vooroordelen uit de weg te ruimen; mythe inwisselen voor zekerheid. Ken je geschiedenis, ken jezelf. Nieuwsgierigheid bevredigen. Hoe was het toen? “Completeren” en/of soms corrigeren van het historische beeld.

4 Maatschappelijk nut Dit is een heel lastig te beantwoorden vraag. Waarom? Omdat het antwoord erg tijd en plaats gebonden is. Centraal staat meestal wel de vraag: wie waren onze voorouders en hoe leefden zij Maar van daar uit wordt het lastiger: Soms gaat het om pure academische interesse Soms om interesse van een deel der bevolking, indien het historisch bewustzijn enigszins ontwikkeld is Maar soms gaat het ook om (eng) nationalistische ideeën; toen waren we beter de buren, dus nu eigenlijk ook Soms ook uit verlangen naar vroeger: toen alles beter was

5 Een aantal belangrijke begrippen 1
Wat wordt onder de vondst verstaan? Een artefact Een voorwerp dat door mensen handen is gemaakt, zichtbaar veranderd is.

6 Een aantal belangrijke begrippen
Wat wordt onder de vondst verstaan? Een spoor (feature) Door mensen opzettelijk of onopzettelijk achtergelaten resten en/of veranderingen in/aan/op het landschap Zie opvolgende dia’s

7 Grondspoor (ploeg)

8 Funderingen

9 Een afvalkuil

10 Celtic fields; IJzertijd akkertjes

11 Een huis (geweest)

12 Een aantal belangrijke begrippen
Wat wordt onder de vondst verstaan? Een ecofact Door mensen gebruikte natuurlijke objecten, die door hen niet zijn veranderd Tja …

13 Een aantal belangrijke begrippen
Wat wordt onder de vondst verstaan? Een site (vindplaats) Een woonplaats of een plaats in het landschap waar mensen – een korte of langere periode – activiteiten/een activiteit hebben verricht. Zie opvolgende dia’s

14 Site: grafheuvel

15 Site: Hunebed bij Borger

16 Site: Bronstijd bewoning

17 Site: Crac des Chevaliers

18 Site: Bunker Utah Beach

19 Een aantal belangrijke begrippen
Palimpsest Hergebruik van een Artefact Een verblijfplaats Een activiteitenplek Gevolg Zaken uit het verleden worden samengevoegd. Dit gebeurt overigens binnen de archeologische context vaak niet door menselijke- maar natuurlijke processen

20 Een aantal belangrijke begrippen
Regiovondsten en geïsoleerde vondsten Bij regiovondsten gaat het om Bewust in kaart brengen van bepaalde artefacten/sporen in een bepaalt gebied, teneinde inzicht te krijgen in menselijke activiteiten in het gebied gedurende een bepaalde periode Geïsoleerde vondsten zijn vaak toevalstreffers en/of sporen/actefacten (een artefact) waarvoor (tot dan toe) geen context (samenhang) bekend is binnen het bewuste gebied


Download ppt "Archeologie voor pakket++s"

Verwante presentaties


Ads door Google