De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herhaling hoofdstuk 1 Pharos, deel 1, overleven in de natuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herhaling hoofdstuk 1 Pharos, deel 1, overleven in de natuur."— Transcript van de presentatie:

1 Herhaling hoofdstuk 1 Pharos, deel 1, overleven in de natuur

2 Opdracht 1, kies De prehistorie duurde van 6.000.000 jaar v.Chr. Tot 3000 jaar v. Chr. / 60.000 jaar v. Chr tot 10.000 jaar v. Chr.6.000.000 jaar v.Chr. Tot 3000 jaar v. Chr. 60.000 jaar v. Chr tot 10.000 jaar v. Chr Een voorbeeld van een bron uit de prehistorie is een ongeschreven bron / een grotschildering / een hieroglief / een dierenhuid ongeschreven bron een grotschildering een hieroglief een dierenhuid Waarom noemen we de prehistorie ook wel de steentijd? Mensen leefden in grotten / er waren toen geen bomen / er zijn vooral stenen voorwerpen gevonden Mensen leefden in grotten er waren toen geen bomen er zijn vooral stenen voorwerpen gevonden Waarom zijn we blij dat de prehistorische mens zoveel voorwerpen heeft achtergelaten? Anders had de archeoloog niets te doen / anders was het beroep archeoloog nooit uitgevonden / anders hadden we niets over onze voorouders geweten / anders hadden we nooit geweten dat we van de apen afstammenAnders had de archeoloog niets te doen anders was het beroep archeoloog nooit uitgevonden anders hadden we niets over onze voorouders geweten anders hadden we nooit geweten dat we van de apen afstammen Waarom waren de mensen in de prehistorie nomaden? Omdat ze geen huizen konden bouwen / ze trokken hun voedsel achterna / ze hielden van reizenOmdat ze geen huizen konden bouwen ze trokken hun voedsel achterna ze hielden van reizen

3 Klik hier

4

5 Opdracht 2, kies de juiste definitie Archeoloog: iemand die overblijfselen bestudeert / iemand die bodemonderzoek doetiemand die overblijfselen bestudeert iemand die bodemonderzoek doet Schamaan: een halfmens, halfdier / een soort priestereen halfmens, halfdier een soort priester Keramiek: soort aardewerk / soort glaswerksoort aardewerk soort glaswerk Hunebed: prehistorisch monument / tempelprehistorisch monument tempel Nomaden: iemand met / zonder vaste verblijfplaatsmetzonder

6 Klik hier

7

8 Opdracht 3, kies De overgang van jagen / verzamelen naar landbouw noemen we de neolithische / neoglithische revolutieneolithische neoglithische De deksteen van een hunebed weegt ongeveer 3.200 / 32.000 kg.3.200 32.000 De prehistorische mens geloofde wel / niet in leven na de dood.welniet De bandkeramiekers gebruikten het bos wel / niet om te overlevenwel niet

9 Klik hier

10

11 Opdracht 4, beantwoord de vragen over het plaatje Dit is een geschreven / ongeschreven brongeschreven ongeschreven Deze voorwerpen zijn van keramiek / steen keramiek steen Ze stammen uit de tijd van de nomaden / bandkeramiekers nomadenbandkeramiekers Het kunnen stukjes zijn van een beeldje / een pot / een urneen beeldje een pot een urn

12 Klik hier

13

14 Opdracht 5, beantwoord de vragen over het plaatje Dit is een afbeelding van een dier / mensdiermens De afbeelding is bedoeld om de jacht gunstig / ongunstig te beïnvloedengunstig ongunstig Deze schildering is gemaakt met oker / koolstofoker koolstof Deze schilderingen zijn vooral te vinden in grotten / hunebeddengrottenhunebedden

15 Klik hier

16

17 Opdracht 6, kies het juiste begrip De tijd waarin veel stenen met een dikke laag ijs naar beneden kwamen: steentijd / ijstijdsteentijdijstijd Mensen die zowel van groenten als van vlees leefden: omnivoren / jagers en verzamelaars / vegetariërsomnivoren jagers en verzamelaarsvegetariërs Een begraafplaats: een urn / een hunebedeen urn een hunebed Het zaaien en oogsten van granen: landbouw / veeteeltlandbouwveeteelt Het bestuderen van overblijfselen: oncologie / archeologie / paleontologieoncologiearcheologiepaleontologie

18 Klik hier

19

20 Einde!


Download ppt "Herhaling hoofdstuk 1 Pharos, deel 1, overleven in de natuur."

Verwante presentaties


Ads door Google