De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanleiding Wateroverlast 1998, 1999, 2000, 2001 Commissie Waterbeheer 21e eeuw –Vasthouden - bergen - afvoeren –Ruimte voor water; technische oplossingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanleiding Wateroverlast 1998, 1999, 2000, 2001 Commissie Waterbeheer 21e eeuw –Vasthouden - bergen - afvoeren –Ruimte voor water; technische oplossingen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Aanleiding Wateroverlast 1998, 1999, 2000, 2001 Commissie Waterbeheer 21e eeuw –Vasthouden - bergen - afvoeren –Ruimte voor water; technische oplossingen niet meer toereikend Discussie over functiecombinaties

3 Dynamisch peilbeheer Kansen voor herstel van oever- en verlandingszones, óók in “droge” bergingen Dat betekent ook: herstel van ecologische waarden in het oppervlaktewatersysteem Tegengaan van erosie en zelfs oeverafslag

4

5

6 Naast rigide peilbeheer en vertrapping - bij te hoge veebezetting - zijn ook verontreiniging van de oevers door mest en bestrijdingsmiddelen én onzorgvuldig slootschonen oorzaken voor het verlies van oevervegetaties.

7 Een mooi, maar steriel beeld.. Hier kunnen de oeverplanten en waterdieren nauwelijks hun rol als ‘zelfreinigend vermogen’ ontwikkelen.

8 Staat van de natuur 2002

9

10 Een sloot met twee streefbeelden:  links een terrasoever met Echte koekoeksbloem, Grote Ratelaar en Kantig hertshooi  rechts een fraaie rietstrook die behalve onderdak bieden aan verstoringsgevoelige fauna ook de oever goed vasthoudt

11

12

13 Tegenstrijdige peilwensen...

14 Matrix voor gebiedsgerichte benadering VeenKleiDroog- makerij boezem agrarisch* stedelijk recreatie gebied natuur- gebied

15 Grondwateronttrekking in en om Delft... Stijghoogtelijnen in zomer en winter

16 ... en bodemdaling

17 Bodemdaling per grondsoort tot 2050

18 Bekend voorbeeld van een natuurprobleem; het agrarisch gebied komt ten opzichte van het natuurgebied steeds lager te liggen, waar de verdroging steeds toeneemt

19 zout

20

21 Animatie van ‘natuurlijk’ slootpeil en grondwaterpeil door de seizoenen Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Aanleiding Wateroverlast 1998, 1999, 2000, 2001 Commissie Waterbeheer 21e eeuw –Vasthouden - bergen - afvoeren –Ruimte voor water; technische oplossingen."

Verwante presentaties


Ads door Google