De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Water in het Midden-Oosten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Water in het Midden-Oosten"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 2 Water in het Midden-Oosten

3 § 2.3 Ruzie om water De stroomgebieden van de rivieren in het Midden-Oosten Wie krijgt het water in het Midden-Oosten? Problemen bij de verdeling van water in een droge regio De twee laatste onderdelen van het geografisch beeld van Ethiopië, vooral gezien vanuit de voedselvoorziening.

4 Internationale waterconflicten
§ 2.3 Ruzie om water Internationale waterconflicten Waterconflicten nemen toe: Slowakije en Hongarije (Donau), India en Bangladesh (Ganges) Mexico en de VS (Colorado)  grensoverschrijdend 1 kilocalorie = 4184 joules 1 calorie = de hoeveelheid warmte die nodig is om één gram zuiver water één graad Celsius te verwarmen Ondervoeding: onvoldoende eten om een persoon voor langere tijd te voorzien in de dagelijkse energiebehoefte = een rekbaar begrip: - vaak regionaal - alleen bepaalde bevolkingsgroepen - wat is: langere termijn? - dagelijkse energiebehoefte kcal is niet voor ieder mens gelijk (vgl. een peuter met een volwassen werkende man) Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties: recht op voedselzekerheid Klik op bovenste logo en er komt een link met: (tien foto’s van voedselgewassen in de wereld, Engelse tekst).

5 Nijlwater, de levensbron van Egypte
§ 2.3 Ruzie om water Nijlwater, de levensbron van Egypte Overstromingen brengen water en vruchtbaar slib Stuwdammen stoppen dit Waterbehoefte groeit: - ontzilten - oppompen van grote diepte Nijlbronnen liggen in andere landen 1 kilocalorie = 4184 joules 1 calorie = de hoeveelheid warmte die nodig is om één gram zuiver water één graad Celsius te verwarmen Ondervoeding: onvoldoende eten om een persoon voor langere tijd te voorzien in de dagelijkse energiebehoefte = een rekbaar begrip: - vaak regionaal - alleen bepaalde bevolkingsgroepen - wat is: langere termijn? - dagelijkse energiebehoefte kcal is niet voor ieder mens gelijk (vgl. een peuter met een volwassen werkende man) Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties: recht op voedselzekerheid Klik op bovenste logo en er komt een link met: (tien foto’s van voedselgewassen in de wereld, Engelse tekst).

6 § 2.3 Ruzie om water Verdragen en dekolonisering
Grote invloed van Groot-Brittannië Waterverdrag 1929 is nadelig voor de buurlanden. Nijlbekken-initiatief ontmoet weerstand bij Egypte en Sudan. Egypte is bijna geheel afhankelijk van Nijlwater. Kleine boeren vaak in problemen door wegvallen van landbouwsubsidies lage prijzen Vallen terug in zelfvoorziening of stoppen Grotere boeren overleven produceren doelmatig overschotten voor export Noem een oorzaak voor de grote schommelingen in het aandeel van de voorm. Sovjet-Unie. Antwoord: de onbetrouwbare neerslag in de grote tarweregio’s, die merendeels in semi-aride gebieden liggen. Droogte is meestal de grote boosdoener (zie krantenknipsel NRC). In het verleden werd ook het politieke systeem aangewezen als oorzaak (bureaucratie, centralisme, collectivisatie, etc.) Moskou, 6 aug. 2010, Rusland heeft de uitvoer van graan voor de rest van het jaar verboden wegens de ernstige droogte in het land. Door droogte en bosbranden is 20 procent van de tarweoogst verwoest.

7 § 2.3 Ruzie om water Eufraat en Tigris Brongebieden in Turkije
Woongebied van de Koerden Bergachtig en veel neerslag Groot Anatolië Project Economische ontwikkeling Nationale eenheid versterken Antwoord: Oost- en Zuidoost-Azie en Noord-Afrika en het Midden-Oosten Antwoord: toenemende vraag als gevolg van groeiende welvaart en inwonertal / verandering van eetpatroon (meer brood, minder rijst bijvoorbeeld; meer vlees, waarvoor tarwe als veevoer kan dienen) Antwoord: beide regio’s voeren in het zelfde jaar zowel tarwe in als uit. Antwoord: Dit kan te maken hebben met de wisselende voorraden tarwe gedurende een jaar en de schommelingen in prijs. De tarwehandel speelt hierop in. Het kan ook liggen aan de verschillende kwaliteiten van tarwe (voor veevoer of voor brood), waarbij de ene soort moet worden ingevoerd en de andere kan worden uitgevoerd.

8 § 2.3 Ruzie om water Gevolgen voor Turkije GAP Stuwdammen - water
- elektriciteit  nodig voor: - industrialisatie Irrigatielandbouw Verdwijnen van dorpen, landbouw-grond en bewoners logistiek: de organisatie van het vervoer. Het zoeken naar de kortste afstanden, de laagste transportkosten, combivervoer en de ligging van de modal split, dwz. overstappen op een andere transportwijze (bijv van zeeschip op binnenvaartschip) Voorbeeld van tussenliggende hindernis: de sluiting van het Suezkanaal, waardoor schepen moesten omvaren via Kaap de Goede Hoop. Voorbeeld effect tussenliggende mogelijkheid: door verdwijnen IJzeren Gordijn werd productie tegen lage loonkosten in Oost-Europa mogelijk i.p.v. in het Verre Oosten.

9 Gevolgen voor de buurlanden
§ 2.3 Ruzie om water Gevolgen voor de buurlanden Angst voor watertekorten door toenemend Turks verbruik: - Verdroging en verzilting dreigen Waterverdrag kan spanningen verminderen Olie ruilen voor water?

10 § 2.3 Ruzie om water Duurzaam waterbeheer
Welvaart hoger = waterverbruik hoger  roofbouw op water neemt toe Noodzaak: verbruik in evenwicht brengen met aanvulling door de natuur


Download ppt "Hoofdstuk 2 Water in het Midden-Oosten"

Verwante presentaties


Ads door Google