De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anticiperen op klimaatveranderingen KLIMAATADAPTATIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anticiperen op klimaatveranderingen KLIMAATADAPTATIE."— Transcript van de presentatie:

1 Anticiperen op klimaatveranderingen KLIMAATADAPTATIE

2 Klimaatverandering wordt zichtbaar Waarnemingen in Vlaanderen (VMM)

3 Klimaatverandering wordt zichtbaar waarnemingen in Vlaanderen (VMM) gemiddeld 2,3°C warmer dan in pre-industriële periode - 2011 warmste jaar sinds de metingen startten (1833) - temperatuur stijgt het meest in de lente frequentie van hittegolven sinds de jaren 1990 verdubbeld ten opzichte van gemiddelde in 20ste eeuw - hittegolven leiden tot extra sterfgevallen in zomermaanden steeds natter, vooral in de winter - aantal dagen met (veel) zware neerslag verdubbelde zeeniveau vertoont een significante stijging (gemiddeld 3mm/jaar sinds 1970) aantal overstromingen neemt duidelijk toe

4 45 % bodemafdichting wateroverlast uit riolering wateroverlast uit waterlopen Wateroverlast door bodemafdichting & neerslagextremen

5 Hitte-stress door verstening, stedelijk hitte-eiland & opwarming Socio-economische studie Vlaanderen “Adaptatie aan klimaatverandering, globale kosten en praktijkvoorbeelden”: Kosten voor de Vlaamse maatschappij zonder adaptatie = grootte-orde 1 tot 3,5 miljard €, in grote mate bepaald door sterfgevallen door hittestress Hitte is daarenboven nadelig voor de luchtkwaliteit en zorgt voor meer kans op smogvorming in de stad.

6 Lagere waterstand rivieren door klimaatverandering 28 april 2011, De Morgen Landbouwers in de problemen door droge weer 6 mei 2011, De Morgen Droogte kan nog maanden duren 6 mei 2011, De Standaard “Lage waterstand Rijn bezorgt Ford problemen” 10 mei 2011, de redactie Waterschaarste door waterbehoefte & droogte Impact op  (drink)waterwinning en  transportfunctie Gentse kanalen

7 1.Kennisopbouw 2.No-regretmaatregelen integraal waterbeleid, groendaken, materialen en verharding, straatbomen, groenzones,… Bouwreglement, aanleg openbaar domein, subsidies Huidige aanpak klimaatadaptatie

8 Kennisopbouw Onderzoek stedelijk hitte-eiland effect 1.Stedelijk hitte-eiland effect in kaart brengen 2.Stedelijk hitte-eiland effect analyseren – oorzaken detecteren – kwetsbaarheid in kaart brengen – toekomstprojecties maken – beleidsaanbevelingen opmaken

9 No-regret maatregelen Hemelwater vasthouden aan de bron om wateroverlast te voorkomen en grondwater aan te vullen Ruimte van daken maximaal inzetten: groendaken vele positieve effecten in stedelijke omgeving Bouwreglement Stad Gent

10 Vervolgtraject Klimaatadaptatie Verdere kennisopbouw (hitte, piekneerslagen, droogte, kwetsbaarheid, effectiviteit maatregelen, …) Principes integreren in beleidsplannen/instrumenten/projecten -Structuurvisie 2030 - mogelijkheden Verder inzetten op groene lobben, in combinatie met ruimte voor water, streven naar windcorridor Beperken bodemafdichting en verstening met mogelijkheden voor infiltratie Groen-blauwe netwerken (groenstructuur, water in de stad) -Groenstructuurplan Actief inzetten op klimaat- en luchtgroen Groenstructuur klimaatrobuust uitbouwen -Stedelijke instrumenten Bouwreglement, verkavelingsrichtlijn TMVW, IPOD, subsidies -Stadsvernieuwings- en ontwikkelingsprojecten Crosslinks leggen met klimaatmitigatie


Download ppt "Anticiperen op klimaatveranderingen KLIMAATADAPTATIE."

Verwante presentaties


Ads door Google