De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Klimaatconferentie: Adaptatie, 26.5.2011, Antwerpen Klimaatscenario’s voor Vlaanderen, en impact op de waterhuishouding Johan Brouwers Dienst Milieurapportering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Klimaatconferentie: Adaptatie, 26.5.2011, Antwerpen Klimaatscenario’s voor Vlaanderen, en impact op de waterhuishouding Johan Brouwers Dienst Milieurapportering."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Klimaatconferentie: Adaptatie, 26.5.2011, Antwerpen Klimaatscenario’s voor Vlaanderen, en impact op de waterhuishouding Johan Brouwers Dienst Milieurapportering - MIRA, Vlaamse Milieumaatschappij

2 Overzicht presentatie 1.Klimaatverandering in Vlaanderen: scenario’s en waarnemingen  Op basis van Milieuverkenning 2030 (MVK2030):  i.s.m. Afdeling Hydraulica - K.U.Leuven, Vakgroep Geografie & Vakgroep Civiele Techniek - UGent, Waterbouwkundig Laboratorium - Dept. MOW  bundeling resultaten 11 recent afgeronde en lopende onderzoeken in Vl./B.  MIRA Indicatorrapport 2010 & www.milieurapport.be 2.Focus: mogelijke gevolgen voor de waterhuishouding (~ MVK2030) 3.Nieuw onderzoek: “Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen” (UA)

3 Mondiale emissiescenario’s  3 klimaatscenario’s voor Vlaanderen Vertrokken van mondiale emissiescenario’s (IPCC)  12 mondiale en regionale klimaatmodellen,  3 klimaatscenario’s voor Vlaanderen tegen eind 21 ste eeuw (i.s.m. KMI): nat, gematigd, droog Schetsen bandbreedte (emissiescenario’s, onzekerheid modeloutput) Output maakt vergelijking met referentieperiode 1961-1990 Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid

4 Temperatuur: scenario’s 2100  Warmer: +1,5 tot +4,4°C in de winter; +2,4 tot +7,2°C in de zomer  Extremen:  meer dagen met extreem hoge T, en T op die dagen stijgt nog: +3,2 tot +9,5°C op 10% warmste zomerdagen  minder vorstdagen: +1,5°C à +6°C op 10% koudste winterdagen Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid

5 Temperatuur: waarnemingen  Laatste decennium: +2,3°C t.o.v. pre-industriële referentie (8,8°C  11,1°C)  15 warmste jaren sinds 1833: in periode 1989-2009  15 koudste jaren sinds 1833: in periode 1833-1895 Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid

6 Neerslag: scenario’s 2100  Meer neerslag in de winter  Waarschijnlijk minder neerslag in de zomer (# dagen, hoeveelheid)  Hevige zomeronweders: extremer en frequenter Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid

7 Verschil van ± 10% in verandering kust t.o.v. binnenland: minder verdroging in zomer, meer vernatting in winter Neerslag: scenario’s 2100 Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid

8 Neerslag: waarnemingen  steeds nadrukkelijker meer natte dan droge jaren Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid

9 Invloed op hoog- en laagwater langs rivieren  Laagwater in de zomer:  Laagste rivierdebieten: 20-70%   Kans op watertekort , waterkwaliteit   Hoogwater in de winter:  Relatief beperkte toename piekafvoeren (max. 35%)  Lokaal: frequentere en grotere overstromingen  Hoogwater in de zomer:  Hevige zomeronweders   Overstromingen riolen en kleinere waterlopen  Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid

10 Overstromingsrisico langs bevaarbare waterlopen vertaald naar economisch risico  Overstromingsrisico = gemiddelde verwachte schade (euro/m².jaar)  Evolutie risico tegen 2100 t.o.v. huidig klimaat (bij huidig landgebruik) :  Droog klimaatscenario: risico daalt sterk (-56%)  Gematigd klimaatscenario: risico daalt licht (-8%)  Nat klimaatscenario: risico stijgt (+33%) Maar ook bevolkingstoename, gezinsverdunning, economische ontwikkeling etc. zullen een rol spelen via hun effecten op R.O. Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid

11 Overstromingsrisico in 2100 volgens 3 klimaatscenario’s bij huidig landgebruik

12 Zeeniveau  Oostende: +1,69 mm/j sinds 1927 (~ mondiaal 1,7 in 20 ste eeuw)  Versnelling: +4,41 mm/j in periode 1992-2006; andere meetplaatsen)  In 21 ste eeuw +20 cm à +200 cm  Hoogwater stijgt meer dan laagwater Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid  Golfbelasting  erosie strand & duinen  Getijdenslag  bresvorming overstromingen

13  Ondanks onzekerheden zijn adaptatiemaatregelen nodig  Maatregelen nemen die onder verschillende scenario’s zinvol en vlot bij te sturen zijn  Watertekort en -overlast gezamenlijk aanpakken (bv. overstromingsgebieden, infiltratie hemelwater)  Belangrijke rol voor de verschillende overheden:  Eigen infrastructuur  Ruimtelijke ordening  Klimaatadaptatieplan, overstromingsrisicobeheerplannen  Stimuleren rationeel watergebruik  …  Andere belangrijke spelers:  Verzekeraars  Drinkwatermaatschappijen  …  Belang van watertekort: klimaatverandering heeft niet alleen invloed op het aanbod, maar ook op de vraag naar drinkwater Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid Enkele conclusies

14 …… Klimaatverandering – Waterhuishouding – Adaptatiebeleid “Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen” (Studie UA voor MIRA) 1.Hoe gaat Vlaanderen aan de slag met klimaatadaptatie? Welke factoren remmen het adaptatieproces en welke factoren stimuleren? Vl. beleidsdomeinen integreren klimaatadaptatie erg verschillend in hun beleid (anticiperen – afwachten). Verschillen worden in de studie verklaard adhv kritische faal- en succesfactoren. 2.Aanbevelingen over wat institutioneel nodig is om een goed klimaatadaptatiebeleid te voeren. O.a.: - Dept. LNE niet enkel ‘bottom-up’ maar ook ‘top-down’ faciliterend laten optreden: aanzetten tot initiatieven, afstemming tussen initiatieven - Klimaatadaptatie niet enkel zaak van de Vl. Overheid. Actieve betrokkenheid van andere beleidsniveaus en private actoren moet leiden tot concrete engagementsafspraken en afstemming van initiatieven.

15 Meer informatie • Milieuverkenning 2030 en MIRA Indicatoren –online www.milieurapport.be –in de boekhandel • 15 wetenschappelijke rapporten • Kaarten (www.milieuverkenning.be) • ook in het Engels • j.brouwers@vmm.be s.opdebeeck@vmm.be


Download ppt "Vlaamse Klimaatconferentie: Adaptatie, 26.5.2011, Antwerpen Klimaatscenario’s voor Vlaanderen, en impact op de waterhuishouding Johan Brouwers Dienst Milieurapportering."

Verwante presentaties


Ads door Google