De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatverandering en klimaatadaptatie Natuur als klimaatbuffer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatverandering en klimaatadaptatie Natuur als klimaatbuffer."— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatverandering en klimaatadaptatie Natuur als klimaatbuffer

2 Inhoud •Klimaatverandering •Broeikaseffect •Ons klimaat verandert •Hoeveel mogen we nog uitstoten? •Klimaatadaptatie •klimaatadaptatie als kans •Ecosystem based adaptation •Voorbeelden

3 Het broeikaseffect

4 Ons klimaat verandert •Hogere verdamping •Zeespiegel +20-200cm tegen 2100 •Winter: –+1.5 - 4.4°C –Meer neerslag •Zomer: –+2.4-7.2°C –Zomerneerslag daalt –Toename extreme zomeronweders

5 Ons klimaat verandert •Hittegolven •Overstromingen •Droogte •Zeespiegelstijging •Meer extremen •Gezondheid •Voedselproductie

6 Ons klimaat verandert In onze natuur al te zien: •Biotoopveranderingen •Seizoenale shift (fenologie) •Areaalverschuivingen •Fysiologische reacties •Mis-timing •(Exoten)

7 Klimaatverandering De oplossing is tweeledig: Mitigatie verminderen van de emissies van broeikasgassen Adaptatie aanpassen aan de onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering 7

8 2° doelstelling •Verminderen van de broeikasgasemissies om onder een globale opwarming van 2°C te blijven •Gebaseerd op rapporten van IPCC 8

9 2° of 1,5°? 9

10 10 CO 2 -equivalent Stabilization level (2005 = 375 ppm CO2e) Global Mean temperature increase at equilibrium (ºC) Global average sea level rise at equilibrium from thermal expansion only Year global CO2 needs to peak Reduction in 2050 global CO2 emissions compared to 2000 445 – 4902.0 – 2.40.4 – 1.42000 – 2015-85 to -50 490 – 5352.4 – 2.80.5 – 1.72000 – 2020-60 to -30 535 – 5902.8 – 3.20.6 – 1.92010 – 2030-30 to +5 590 – 7103.2 – 4.00.6 – 2.42020 – 2060+10 to +60 710 – 8554.0 – 4.90.8 – 2.92050 – 2080+25 to +85 855 – 11304.9 – 6.11.0 – 3.72060 – 2090+90 to +140 Waar moeten we op uit komen?

11 Wat zijn de scenario’s? 11

12 12 En hoe doen we het nu?

13 En wat nu? We voelen de gevolgen van klimaatverandering al. Is het dan te laat? NEE Volgens wetenschappers hebben we nog een kans om onder de 2°C te blijven, maar dan moeten we hard inzetten op mitigatie. Onze uitstoot verder naar beneden halen blijft belangrijk. Intussen weten we dat bepaalde gevolgen onvermijdelijk zijn. We moeten tegelijkertijd al inzetten op adaptatie, ons aanpassen. 13

14 Mitigatie én adaptatie 14

15 Mitigatie én adaptatie 15

16 Mitigatie én adaptatie 16

17 Mitigatie én adaptatie 17

18 Mitigatie én adaptatie 18

19 Mitigatie én adaptatie 19

20 Waarom adaptatie? •Ons voorbereiden op de onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering •Veel onzekerheid •Voorzorgsprincipe 20

21 Vele manieren Adaptatie is op veel manieren mogelijk Opletten voor maladaptatie 21

22 Adaptatie met de natuur Klimaatadaptatie met de natuur door het gebruik van klimaatbuffers

23 Ecosystem based adaptation Ecosystem based adaptation is (1) het gebruik van biodiversiteit en ecosysteemdiensten (2) als onderdeel van een algemene adaptatiestrategie (3) om mens en maatschappij te helpen zich aan te passen aan de onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering. 23

24 En wat kost dat? TEEB ‘economics of biodiversity’: • investeren in de natuur brengt op • kostenefficiënter • mitigatie en adaptatie • onderhoudskosten minimaal

25 Klimaatbuffer: bossen Bossen zijn echte klimaatbuffers: •Water vasthouden •Water vertraagd afgeven •Verkoeling •Schaduw •CO 2 opslag •Absorberen energie van stormen

26 26 Klimaatbuffer: bos in de tropen •Bosbranden en bosvernietiging zorgen voor CO2-uitstoot •Grond droogt op •Wind en regen krijgen vrij spel •Erosie •Kwetsbaarheid lokale bevolking stijgt •Bosbehoud noodzakelijk in kader van het mitigatie beleid én het adaptatiebeleid

27 Klimaatbuffer: kust Natuur aan de kust als natuurlijke kustverdediging •Dynamische duinen •Zandbanken •Breed en natuurlijk strand

28 Klimaatbuffer: kust Natuur aan de kust als natuurlijke kustverdediging Ook in het zuiden: mangrove bossen

29 Klimaatbuffer: kust Verdronken land van Saeftinghe

30 30 Klimaatbuffer: ruimte voor water •Waterbeleid: vasthouden – bergen – afvoeren •Ruimte voor water –Overstromingsmogelijkheden –Meanderende beken –Natuurvriendelijke oevers •Trager afvoeren van water •Vergroot opvangcapaciteit •Minder erosie waardoor minder baggerwerken stroomafwaarts

31 Klimaatbuffer: ruimte voor water kans klein gevolg groot risico = kans * gevolg - kans : overstroming en/of dijkbreuk - gevolg : schade uitgedrukt in EUR Natuurlijke klimaatbuffer tegen overstromingen

32 gevolg kleiner kans groter risico = kans * gevolg - kans : overstroming en/of dijkbreuk - gevolg : schade uitgedrukt in EUR Natuurlijke klimaatbuffer tegen overstromingen Klimaatbuffer: ruimte voor water

33

34

35

36 Klimaatbuffer: steden

37 •Verkoeling •Opvang en buffering water •Schaduw •Opname CO2 •Luchtzuivering •Infiltratie regen •Hergebruik water •….

38 En natuur? Adaptatie met natuur is ook zorgen dat de natuur zich kan aanpassen -> Grotere, robuuste natuurgebieden -> Effectieve verbindingen

39 En ik? 39

40 Besluit klimaatadaptatie met de natuur is een win-win voor natuur, mens en maatschappij

41 Meer weten? Contact afdeling Contact Natuurpunt vzw Jasmin Lauwaert Jasmin.lauwaert@natuurpunt.be 015/29 72 25


Download ppt "Klimaatverandering en klimaatadaptatie Natuur als klimaatbuffer."

Verwante presentaties


Ads door Google