De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatverandering en het waddengebied: Bedreiging of blessing in disguise?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatverandering en het waddengebied: Bedreiging of blessing in disguise?"— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatverandering en het waddengebied: Bedreiging of blessing in disguise?

2

3

4

5

6

7 Het noordelijk kustgebied heeft zijn vorm gekregen door: Zeespiegelstijging Stormvloeden Inpolderingen

8

9

10 Klimaatverandering anno 2009 Menselijk handelen (uitstoot CO2) bepalende factor Zeespiegelstijging, stormen en hevige regenval en stijging temperatuur belangrijkste effecten Aanleiding voor allerlei creatieve technische oplossingen; bijvoorbeeld de Afsluitdijk

11

12

13 www.derkvandervelden.nl/Resonator.html

14 Kilmaatverandering Meer stormen en de duinen op de eilanden Zeespiegelstijging en de veerkracht van de Waddenzee Temperatuurstijging en de samenstelling van flora en fauna

15 Dynamische klifkust opbouw afbraak aanvoer zand door golven doorstuiving vanaf strand of klif afslag en afvoer van zand door golven Verspreiden door wind, invangen door begroeiing

16 Kliffen cyclus

17 Stormcondities © RWS/Alkyon, Jelmer Cleveringa

18 Normale condities © RWS/Alkyon, Jelmer Cleveringa

19 Bestaande situatie dijk ingedijkt / kwelder duin strand Zeespiegelstijging, dynamisch kustbeheer, washovers nieuwe kwelder ontwikkeling Zeespiegelstijging, dynamisch kustbeheer meegroeiend duin Zeespiegelstijging, vasthouden kleinschalige ophoging dijkverhoging grondwater Meegroeien met de zeespiegelstijging

20 Strand en Vooroever Eilandkop Duinboog- complex Washover- complex Eilandstaart- complex Elementen eiland: ontwikkeling over eeuwen

21 Heel eiland: terugtrekking over millennia

22 Zeespiegelstijging en de Waddenzee De Waddenzee kan een zekere zeespiegelstijging bijhouden als: De snelheid van zeespiegelstijging niet groter wordt dan 6 mm jaar; Voldoende sediment in de Waddenzee kan worden vastgehouden Biobouwers de kans krijgen Het kwelderareaal minimaal behouden blijft

23

24

25 Groot zeegras: Grondstof voor dijken en matrassen Kraamkamer van zeekat en zeenaald Golfbreker en vastlegger van sediment Rond 1932 verdwenen uit de Waddenzee Herstel moeizaam

26

27 Termperatuurstijging Kleine effecten hebben grote gevolgen Voedselweb wordt anders Exoten krijgen de kans

28

29

30

31

32 Klimaatverandering hoeft geen grote bedreiging te zijn als Voldoende zand in het systeem blijft De natuur het werk kan blijven doen (dynamisch kustbeheer) De Waddenzee o.a. middels de biobouwers haar veerkracht behoudt De Waddenzee, de waddeneilanden en de vastelandskwelders kunnen fungeren als klimaatbuffers We exoten in het gebied accepteren


Download ppt "Klimaatverandering en het waddengebied: Bedreiging of blessing in disguise?"

Verwante presentaties


Ads door Google