De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatverandering en het waddengebied:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatverandering en het waddengebied:"— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatverandering en het waddengebied:
Bedreiging of blessing in disguise?

2

3

4

5

6

7 Het noordelijk kustgebied heeft zijn vorm gekregen door:
Zeespiegelstijging Stormvloeden Inpolderingen

8

9

10 Klimaatverandering anno 2009
Menselijk handelen (uitstoot CO2) bepalende factor Zeespiegelstijging, stormen en hevige regenval en stijging temperatuur belangrijkste effecten Aanleiding voor allerlei creatieve technische oplossingen; bijvoorbeeld de Afsluitdijk

11

12

13

14 Kilmaatverandering Meer stormen en de duinen op de eilanden
Zeespiegelstijging en de veerkracht van de Waddenzee Temperatuurstijging en de samenstelling van flora en fauna

15 Dynamische klifkust afbraak opbouw doorstuiving vanaf strand of klif
afslag en afvoer van zand door golven Verspreiden door wind, invangen door begroeiing opbouw aanvoer zand door golven

16 Kliffen cyclus

17 Stormcondities © RWS/Alkyon, Jelmer Cleveringa 17

18 Normale condities © RWS/Alkyon, Jelmer Cleveringa 18

19 Meegroeien met de zeespiegelstijging
Bestaande situatie dijk ingedijkt / kwelder duin strand Zeespiegelstijging, vasthouden kleinschalige ophoging dijkverhoging grondwater Zeespiegelstijging, dynamisch kustbeheer meegroeiend duin Zeespiegelstijging, dynamisch kustbeheer, washovers nieuwe kwelder ontwikkeling

20 Elementen eiland: ontwikkeling over eeuwen
Eilandkop Strand en Vooroever Duinboog-complex Washover-complex Eilandstaart-complex

21 Heel eiland: terugtrekking over millennia

22 Zeespiegelstijging en de Waddenzee
De Waddenzee kan een zekere zeespiegelstijging bijhouden als: De snelheid van zeespiegelstijging niet groter wordt dan 6 mm jaar; Voldoende sediment in de Waddenzee kan worden vastgehouden Biobouwers de kans krijgen Het kwelderareaal minimaal behouden blijft

23

24

25 Groot zeegras: Grondstof voor dijken en matrassen
Kraamkamer van zeekat en zeenaald Golfbreker en vastlegger van sediment Rond 1932 verdwenen uit de Waddenzee Herstel moeizaam

26

27 Termperatuurstijging
Kleine effecten hebben grote gevolgen Voedselweb wordt anders Exoten krijgen de kans

28

29

30

31

32 Klimaatverandering hoeft geen grote bedreiging te zijn als
Voldoende zand in het systeem blijft De natuur het werk kan blijven doen (dynamisch kustbeheer) De Waddenzee o.a. middels de biobouwers haar veerkracht behoudt De Waddenzee, de waddeneilanden en de vastelandskwelders kunnen fungeren als klimaatbuffers We exoten in het gebied accepteren


Download ppt "Klimaatverandering en het waddengebied:"

Verwante presentaties


Ads door Google