De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatverandering  ANW module klimaatverandering  Leerjaar 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatverandering  ANW module klimaatverandering  Leerjaar 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Klimaatverandering  ANW module klimaatverandering  Leerjaar 2012 - 2013

2 Inleiding - Introductiefilmpje DVD versterkt broeikaseffect - laten zien website www.expeditiebroeikaswereld.nlwww.expeditiebroeikaswereld.nl - In computerruimte werken aan opdrachten bij het onderdeel “broeikaseffect” van de website expeditiebroeikaswereld

3 Huiswerk:  L tekst “broeikaseffect”  M opdracht 1 t/m 7 bij “broeikaseffect”  Lz tekst “klimaat A-Z”  M opdracht 1 t/m 7

4 H3 Klimaatverandering in perspectief

5  Welke gevolgen kan klimaatverandering in de 21e eeuw hebben voor de mens? Oriëntatie

6 Inleiding H3  Klassikaal lezen inleiding blz.88

7 3.1 De geschiedenis herhaalt zich?

8 2. Invloed natuurlijke factoren

9 Vulkanisme:  stof  Reflectie  luchttemperatuur lager

10  B.v. El Nino  Tijdelijke klimaatverandering  Neerslagpatronen verstoord Zeestromen:

11 Zonneactiviteit:  Cyclus van 11 jaar  Zon actief bij veel zonnevlekken  Meer straling, warmer op aarde

12 KNMI  1e helft 20e eeuw:  hogere temperatuur door:  Geringe vulkanische activiteit  Toename zonneactiviteit  Warm water Grote Oceaan  2e helft 20e eeuw:  Hogere temperatuur ondanks:  Meer vulkaanuitbarstingen  Zelfde zonneactiviteit  Fig 3.5

13 Huiswerk:  Lz par 3.1 De geschiedenis herhaalt zich tot De rol van de mens  M 6, 7 b t/m e, 8, 9, 10

14 3. Rol mens

15 Opkomst en ontwikkeling landbouw  Ontbossing  V.a. 8.000 jr geleden: Natuurlijke bossen en graslanden verdwenen  Minder CO2 omgezet in O2  Toename natte rijstteelt en irrigatie (fig 3.6)  Bij rotting komt methaan vrij  Meer methaan in atmosfeer  Sterk broeikasgas (21 keer sterker dan CO2)

16 Bevolkingsgroei en industrialisatie  Door bevolkingsgroei gestegen energieverbruik  Industriële revolutie: toename verbranding fossiele brandstoffen

17 Toenemende mate verstedelijking  Invloed temp op stadsklimaat:  1 minder (regen)water  2 warmte in steen  3 kleiner albedo  4 vliegverkeer uitlaatgassen  5 hoger energieverbruik / eigen warmte  6 verwarming / airconditioning

18 Huiswerk volgende keer:  Lz par 3.1 De rol van de mens  M 11 t/m 17

19 3.2 Gevolgen klimaatverandering voor laaggelegen kustgebieden  Landen die onder of dicht bij de zeespiegel liggen zullen de gevolgen van klimaatverandering als eerste merken.  Nederland  Bangladesh

20 Risico’s klimaatverandering  IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change  Onderdeel VN  In kaart brengen van de risico’s van klimaatverandering  Honderden deskundigen uit diverse landen

21 IPCC: Evaluatie wetenschappelijk onderzoek:  Waterbalans: smelten landijs / uitzetten zeewater  Ecosystemen: bedreiging biodiversiteit  Kwetsbaarheid kustgebieden: erosie, overstroming  Landbouw en visserij: productiviteit  Industrie: relatie versterkt broeikaseffect  Gevaren voor de gezondheid

22 Computermodellen  Scenario’s, voorspellingen  Inschatten risico’s klimaatverandering  Klimaatmodel Michael Mann basis IPCC  Hockeystickgrafiek (fig 3.11):  Suggestieve grafiek  Twijfel aan zeer sterk aandeel van de mens

23 Fig 3.12 en 3.13  Scenario’s ondanks onzekerheden basis klimaatbeleid  Bij maatregelen kijken naar haalbaarheid plannen  Forecasting: het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen op grond van historische trends  Backcasting: het formuleren van een toekomstverwachting die moet leiden tot het trekken van conclusies voor het heden

24 DVD Geotopics klimaatverandering Bangladesh

25 Gevolgen klimaatverandering Bangladesh  Meer overstromingen door:  Zeespiegelstijging  Hogere afvoer en grotere verschillen in het debiet van rivieren  Toenemende kans op tropische stormen  Veel schade aan landbouwgronden  Groot aantal slachtoffers

26 Kosten  Met internationale hulp (kleinschalige) waterprojecten uitvoeren tegen overstromingen  Rekening houden met lokale situatie (fig 3.19)

27 Moesson  Meeste overlast in de zomer tijdens het regenseizoen  Moessons zorgen voor veel neerslag en overstroming rivieren  Tropische stormen zorgen voor vloedgolven langs kust

28 Huiswerk:  L par 3.1  Lz par 3.2  M 19 t/m 23

29 Gevolgen klimaatverandering voor Nederland  deltacommissie  Filmpje http://www.deltacommissie.com/filmhttp://www.deltacommissie.com/film

30 Gevolgen Nederland  Voorspellingen KNMI:  Stijging zeespiegel tot 2100: 35 – 85 cm  Stijging temp: 2 – 4 ºC  Toenemende kans op overstromingen  Verzilting landbouwgrond kustgebieden  Nadelige gevolgen voor drinkwaterwinning door stijging zoutwaterspiegel

31 Maatregelen Nederland:  Kustverdediging  Deltawerken  Dijkaanleg  Zeedijken; kustgebieden  Rivierdijken; binnenwateren  Dijkverzwaring en dijkverhoging  A.g.v. hogere waterstanden rivieren  Zandsuppleties langs kust om kustlijn te handhaven

32 Maatregelen Nederland:  Ruimte voor de rivier  Veiligheid en behoud ruimtelijke kwaliteit  Bergen overtollig water  Bouwen op plaatsen waar geen overstromingen kunnen worden verwacht  Toewijzen overloopgebieden  Aanleg nevengeulen  Herinrichting rivierengebied

33 Huiswerk:  L par 3.1  Lz par 3.2  M 24 t/m 28 en extra opdracht (nu in de les):  Ga naar www.deltacommissie.nl.www.deltacommissie.nl  Bekijk de samenvatting en aanbevelingen.  Vat kort aanbeveling 9, 10 en 11 van de Deltacommissie samen. Deze gaan over het rivierengebied, de Rijnmond en het IJsselmeergebied.

34 Par 3.3 Positieve en negatieve gevolgen van klimaatverandering  Zelf doorlezen en presentatie voorbereiden a.h.v. fig 3.20  M 29 t/m 38


Download ppt "Klimaatverandering  ANW module klimaatverandering  Leerjaar 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google