De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep: ruimtelijke ordening en stedelijke omgeving Voorzitter: George Allaert Secretaris: Axel Verachtert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep: ruimtelijke ordening en stedelijke omgeving Voorzitter: George Allaert Secretaris: Axel Verachtert."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep: ruimtelijke ordening en stedelijke omgeving Voorzitter: George Allaert Secretaris: Axel Verachtert

2 Klimaatconferentie Adaptatie26 mei 2011 Inventarisatie mogelijke onderwerpen: •Ruimtelijk planning speelt zich af op verschillende schaalniveaus •Ruimtelijke niveaus water •Nutsmaatschappijen herbedenken •Ruimtelijke planning op 2 sporen: mitigatie en adaptatie •Effecten adaptatie naar landschapsinrichting •Nood aan nieuw politiek en maatschappelijk project en proces (draagvlak) •Mogelijke conflicten erfgoed vs. nieuwe ontwikkelingen i.f.v. klimaatadaptatie •Meerlagenbenadering ruimtelijke planning (ook energievraagstuk)

3 Klimaatconferentie Adaptatie26 mei 2011 Inventarisatie mogelijke onderwerpen: •Van compacte stad naar gedeconcentreerde bundeling (ruimtelijke netwerking) •CcASPAR (nog zoektocht naar afstemming) •Landbouwstrategie herdenken •…

4 Klimaatconferentie Adaptatie26 mei 2011 Adaptatieaspecten niveau Vlaanderen •Naar een integrale ruimtelijke visie •Stroomlijning van de verschillende plannen (uitwerking op parlementair niveau; politieke bijsturing) •Ruimtelijk vastleggen en politiek engagement van “hot spots”, bv: •Vlaamse kust (zee-land, land-zee) •Rivierengebied •Vlaamse ruit (ViA stedengewest) •Belangrijke economische gebieden •Koppeling naar een eigen grondbeleid (grondruil) •Verwevenheid in combinatie met slim ruimtegebruik en robuustheid/veerkracht •Durven Vlaamse economie herdenken vanuit nieuwe klimaatbestendige technologieën!

5 Klimaatconferentie Adaptatie26 mei 2011 Adaptatieaspecten niveau Vlaanderen •Nieuwe stedelijkheid (vergroening wijken, stadslandbouw, water in de stad, volkstuintjes, … = belangrijke sociale en collectieve acties) •Vb. Lobbenplan van de stad Gent •Aanbevelingen •Hernieuwde rol van middenveld (ruimte voor revolutionaire “climate proof areas”) •Actievere rol geven aan wetenschappelijk onderzoek •Meer aandacht naar herbestemming huidige ruimten i.f.v. klimaat •Sensibilisering (bv. voorbeeldprojecten, realisaties in gang zetten)


Download ppt "Werkgroep: ruimtelijke ordening en stedelijke omgeving Voorzitter: George Allaert Secretaris: Axel Verachtert."

Verwante presentaties


Ads door Google