De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovaties in bestuurlijke arrangementen voor de waardering van water 29 september 2006 Prof. Dr. J.J. Bouma Wetenschappelijk Directeur LmW |

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovaties in bestuurlijke arrangementen voor de waardering van water 29 september 2006 Prof. Dr. J.J. Bouma Wetenschappelijk Directeur LmW |"— Transcript van de presentatie:

1 Innovaties in bestuurlijke arrangementen voor de waardering van water 29 september 2006 Prof. Dr. J.J. Bouma Wetenschappelijk Directeur LmW |

2 Verscheidenheid in waardering Raamwerk van het programma Gebiedstypen Kennis thema’s Kust en zee Rivier gebied Laag Nederland Hoog Nederland Stedelijk gebied Communicatie Waardering Besturing Water systemen

3 Verscheidenheid in waardering Voorbeeldprojecten Aquaterra 6e kader project Kader Richtlijn Water voor Dommel, Maas en Rijn Deventer Uiterwaarden Ontwikkeling uiterwaarden in de Ijssel Duurzaam leven aan de zee De ontwikkeling van lange termijn senarios en indentificatie van kennisvragen Symbiose tussen veiligheid en natuur Onderdeel van Interreg project Freude am Fluss

4 Verscheidenheid in waardering Voorbeeldprojecten (2) Routeplanner Een brugproject voor het onderzoek van de klimaatrobuustheid van Nederland B.V. op de lange termijn i.s.m.: – Departementen V&W, LNV, EZ en VROM – Klimaat voor Ruimte – Vernieuwend Ruimtegebruik

5 Verscheidenheid in waardering Aquaterra op stroomgebiedsniveau

6 Verscheidenheid in waardering Duurzaam leven aan de kust Scenarios en beelden 1.De kapitale kust: de zee als vriend en geconcentreerde economische waarden 2.De bunker: de zee als vijand en concentratie van economische waarden 3.Dynamisch waterland: de zee als vriend en spreiding van economische waarden 4.Nederstad: de zee als vijand en spreiding van economische waarden De dynamiek in waardering van kennisvragen Verschillende stakeholders kennen verschillende belangen en huidige en toekomstige kennisvragen

7 Verscheidenheid in waardering Deventer Uiterwaarden

8 Verscheidenheid in waardering Creatie woonlocaties op baggerterpen

9 Verscheidenheid in waardering Water zijn nieuwe plek geven – Ruimte voor de rivier – Veiligheid – Multifunctioneel – Waarde van Water – Economie – Beleving Kernboodschap 1

10 Verscheidenheid in waardering Waardering vanuit bestuurlijk perspectief (1) Ideologische benaderingen in milieukunde De rol van de KBA in verschillende ideologieën (na Turner, 1993) Duurzaamheidsniveau Technocratisch Ecocentisch Heel zwak zwak sterk heel sterk 1.Conventio nele KBA benadering Gewijzigde KBA benadering Vaste standaarden benadering Verlaten van KBA

11 Verscheidenheid in waardering Waardering vanuit bestuurlijk perspectief (2) Procedure voor een KBA 1.Project definiëren 2.Opmaken van een overzicht van fysieke effecten 3.Toekennen van financiële waarden 4.In korting brengen van de kosten en baten 5.Analyseren van gevoeligheden

12 Verscheidenheid in waardering Economische theorie van de CBA Consensus ten aanzien van de procedure Geen consensus ten aanzien van de kosten en baten Geen consensus ten aanzien van de waardering van het milieu

13 Verscheidenheid in waardering Waardering vanuit bestuurlijk perspectief (3) Gasregulering Klimaatregulering Verstoringsregulering Waterregulering Wateraanbod Erosiecontrole Bodemformatie Voedingsstofrecycling Afvalbehandeling Bestuiving Biologische controle Leefomgeving Voedselproductie Ruwe materialen Genetische bronnen Recreatie Cultureel De functies van watersystemen Costanza et al. (1997)

14 Verscheidenheid in waardering Van estuarium naar meer Van dollar per hectare Naar dollar per hectare Costanza (1997)

15 Verscheidenheid in waardering T.b.v. interactie en participatie bij waardering: - kba als maatwerk - rol van uitkomst van waardering: van evalueren naar communiceren - selectie van waarderingsmethoden Innovaties in bestuurlijke arrangementen

16 Verscheidenheid in waardering Koppeling tussen: -identificatie van functies van watersystemen -(innovatieve) functievervulling (RO, woningbouw, waterafvoer, …) -Financiering en verzekering Door middel van institutionele constructies: -Publieke-publieke samenwerking -publieke private samenwerking in ontwikkeling van producten en diensten Innovaties in bestuurlijke arrangementen

17 Verscheidenheid in waardering Stellingen De waarde van water is stuurbaar door bestuurders De waarde van watersystemen is afhankelijk van het gebiedstype én het trekken van systeemgrenzen


Download ppt "Innovaties in bestuurlijke arrangementen voor de waardering van water 29 september 2006 Prof. Dr. J.J. Bouma Wetenschappelijk Directeur LmW |"

Verwante presentaties


Ads door Google