De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoudsopgave Aanleiding De Nationale Adaptatiestrategie (NAS)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoudsopgave Aanleiding De Nationale Adaptatiestrategie (NAS)"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams adaptatieplan Maarten van Leest Departement LNE Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid

2 Inhoudsopgave Aanleiding De Nationale Adaptatiestrategie (NAS)
Waarom een Vlaams Adaptatieplan? Hoe gaat het VLAP eruit zien? -onder voorbehoud- Timing en aanpak

3 Aanleiding Adaptatie in Vlaanderen al jaren bezig
bottom up fragmentarisch Onvoldoende internationale bekendheid van de initiatieven in België PEER report noemt België als een van de achterblijvers Maar ook: CFR studie

4 Toezeggingen Europees groenboek en witboek
Verwacht: EU aanbeveling voor 2012 Vlaams Klimaatbeleids plan (2006) De uitwerking van een Vlaams adaptatieplan is de centrale doelstelling. Hierbij is integratie van belang met de bestaande beleidsstrategieën voor het waterbeheer, de landbouw, het natuurbeheer, de ecosystemen, de ruimtelijke ordening en de gezondheid

5 Nationale Adaptatiestrategie (NAS)
Gepubliceerd door NKC December 2010 Direct één (engelstalige) tekst Doel intern: Duidelijk startschot Doel extern: Communicatie

6 Nationale Adaptatiestrategie (NAS)
Een inventarisatie van de sectoren Health Tourism Agriculture Forestry Biodiversity, ecosystems and water Coastal, marine and tidal areas Production systems and physical infrastructure Research International Cooperation Een inventarisatie van de al bestaande inspanningen Principes en uitgangspunten voor het Nationaal Adaptatie Plan (NAP).

7 Vlaams Adaptatieplan

8 Primaire doelen Een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor de klimaatveranderingen De weerbaarheid van Vlaanderen tegen de klimaatverandering te verhogen.

9 Secundaire doelen komen tot een coherent en een integraal beleid (beeld, doelstelling, strategie); oplijsten van bestaande adaptatie initiatieven en zoeken naar dwarsverbanden; nieuwe adaptatiemaatregelen (doen) initiëren; prioriteren van initiatieven; betrokken partijen meer zichtbaar verantwoordelijk maken; opzetten van een systeem waarmee de effectiviteit van het VLAP opgevolgd kan worden.

10 Gevolgen (beoogd) Er wordt awareness gecreëerd wat tot gevolg heeft dat adaptatie een duidelijk zichtbaarheid doel voor alle stakeholders wordt. Het wordt mogelijk om op een duidelijkere manier gevaren, lacunes, risico's, mogelijkheden en synergiën te identificeren en erover te communiceren. Door het aanleveren van voorbeelden en mogelijkheden, wordt een stimulans gegeven om zich te adapteren aan de klimaatveranderingen

11 Inhoud VLAP (onder voorbehoud)
Basis: bouwstenenstudie Introductie Doel Wat gebeurt er om ons heen? Vlaanderen Europa Wereldwijd Vlaamse prognoses Economisch luik (vorm nog niet uitgeklaard; internationale vergelijking, inschatting op wijkniveau, …) Sectoren Vervolgstappen Communicatieplan Monitoring en Evaluatie

12 Mogelijke sectoren en bijbehorende onderwerpen (onvolledig)
Water Biodiversiteit en ecosysteemdiensten Economie en bedrijvigheid Landbouw Ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling Gezondheid Toerisme Ontwikkelingssamenwerking Kustverdediging Hoger overstromingsrisico vanuit de rivieren (Toename) waterschaarste Verandering biotoop Kwaliteit van de ondergrond Energievraag- en aanbod Bedrijvigheid Transport Plantaardige productie Dierlijke productie Visserij Bouwvoorschriften Planologie Veranderende weersomstandigheden Pathogenen/ vectoren

13 Waar zijn we naar op zoek?
synergieën (vooral met mitigatie) robuuste of no regret maatregelen Intersectorale aanpak Niet: volledige gedetailleerde uitwerking van het adaptatiebeleid. Wel: Zo mogelijk, concrete innovatieve oplossingsrichtingen Waarschijnlijk periodiek.

14 Voorgestelde timing

15 Betrokken beleidsdomeinen
Coördinatie: Vlaams Adaptatie Stuurgroep

16 VLAAMSE OVERHEID Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Maarten van Leest Tel. +32(0) Johan Bogaert Tel. +32(0) Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel


Download ppt "Inhoudsopgave Aanleiding De Nationale Adaptatiestrategie (NAS)"

Verwante presentaties


Ads door Google