De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§ 2.1 Leven met water.  Uitleg paragraaf 2.1  Maken opdrachten (baat het niet, dan schaad het niet!)

Verwante presentaties


Presentatie over: "§ 2.1 Leven met water.  Uitleg paragraaf 2.1  Maken opdrachten (baat het niet, dan schaad het niet!)"— Transcript van de presentatie:

1 § 2.1 Leven met water

2  Uitleg paragraaf 2.1  Maken opdrachten (baat het niet, dan schaad het niet!)

3  Nederlands beleid was eeuwenlang gericht op het afvoeren van water. Door klimaatverandering krijgen we warmere /drogere zomers en zachtere/nattere winters. Hier anticipeert Nederland op d.m.v. de drietrapsstrategie en de watertoets. (zie verderop in de ppt)

4  De variatie in weer zal toenemen, dit heeft gevolgen voor ons door de hoeveelheid regen die er valt of juist ontbreekt. (verdroging en vernatting)  Steeds meer oppervlaktes raken verstedelijkt (worden bebouwd) en daarmee versteend (verstening).  Sneller wateroverlast! ◦ Dat water wordt over het harde oppervlak (verharding) snel afgevoerd naar de riolering en beland in de rivieren.

5  In de zomer krijgen natuurgebieden en landbouwgebieden steeds vaker last van verdroging, dit komt door 3 oorzaken: ◦ Door snelle waterafvoer (kanalisatie) ◦ Verdamping zal toenemen ◦ Nuttige neerslag is minder

6  Om overstroming te voorkomen hebben we jarenlang het beleid gehad van: ◦ Normalisatie (rivier vastleggen in een zo gunstige mogelijke loop). ◦ Dit door middel van kanalisatie (rechttrekken rivieren) ◦ De rivier kun je vastleggen door kribben en/of strekdammen

7  In de winter zal de hoeveelheid neerslag toenemen en dat betekent meer vernatting. ◦ Toename neerslag ◦ Vorst (houdt water vast in vorm van sneeuw  afsmelten  grote hoeveelheid water  wateroverlast)

8

9  In NL hanteren we de drietrapsstrategie om waterproblemen in bebouwde gebieden te voorkomen. (zie ook 2.4)

10  Bij ontwikkeling van stedelijk gebied speelt de watertoets een grote rol!  Watertoets: ◦ Bij nieuwe besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening wordt duidelijk beschreven wat de gevolgen zijn;  Veiligheid  Wateroverlast  Waterkwaliteit  Verdroging

11  Lees de tekst hoofdstuk 1 ◦ Paragraaf 1 t/m 3  Maak opdracht … tm …  OF ga samenvatten  OF ga aan de gang met PWS


Download ppt "§ 2.1 Leven met water.  Uitleg paragraaf 2.1  Maken opdrachten (baat het niet, dan schaad het niet!)"

Verwante presentaties


Ads door Google