De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gent klimaatrobuust: Aanzet tot strategie Jan Schouppe Milieudienst - Stad Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gent klimaatrobuust: Aanzet tot strategie Jan Schouppe Milieudienst - Stad Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Gent klimaatrobuust: Aanzet tot strategie Jan Schouppe Milieudienst - Stad Gent

2 Het groter plaatje Wateroverlast Droogte Nicholas Stern Head of the Government Economic Service (2006, UK) 10-20 jaar 1% BNP investeren => 20% BNP schade voorkomen Voorkomen is goedkoper dan genezen!

3 Klimaatverandering heeft nu al invloed op voedselprijzen, 8 mei 2011, De Morgen

4 De stedelijke omgeving

5 Stad = Hitte eiland: 5°C tot 10°C Klimaatopwarming: 2.4°C tot 7.2 °C Koelsystemen -> warmte en energie Hitte slachtoffers in gevoelige groepen Opwarming en hitte

6 45 % bodemafdichting Wateroverlast uit riolering Wateroverlast uit waterlopen Neerslagextremen en wateroverlast

7 Droogte en waterschaarste Lagere waterstand rivieren door klimaatverandering 28 april 2011, De Morgen Landbouwers in de problemen door droge weer 6 mei 2011, De Morgen Droogte kan nog maanden duren 6 mei 2011, De Standaard “Lage waterstand Rijn bezorgt Ford problemen” 10 mei 2011, de redactie

8 20ste eeuw: 1 – 2 mm per jaar 1990 – 2100: 20 - 200 cm 3000:8 m Zeespiegelstijging Brak water: Druk op ecosystemen Druk op oppervlaktewaterwinningen Gewijzigde afwatering Gentse kanalen

9 Gent klimaatrobuust 1.Specifieke effecten van klimaatverandering op stedelijke omgeving begroten Klimaatkaarten, CcASPAR

10 Energiekaarten Vraag ? Aanbod ?

11 Hernieuwbare energiescan

12 Klimaatkaarten Oververhitting Overstroming Droogte

13 Klimaatkaarten Scenario’s 2010 2050 droog 2050 nat

14 Projectgebied

15 1.Specifieke effecten van klimaatverandering op stedelijke omgeving begroten Klimaatkaarten, CcASPAR 2.Nu actie ondernemen waar mogelijk: Meekoppelen met bestaande domeinen en ontwikkelingen No regret maatregelen Gent klimaatrobuust

16 Voorbeeldprojecten realiseren Waterschaarste voorkomen

17 Voorbeeldprojecten realiseren Malpertuus - Fris in’t landschap Wateroverlast voorkomen

18 Bouwreglementering evalueren 1.Hemelwater hergebruiken of groendak 2.Infiltreren 3.Bufferen en vertraagd afvoeren

19 Bouwreglementering evalueren

20 Subsidies 20000 m²

21 1.Specifieke effecten van klimaatverandering op stedelijke omgeving begroten Klimaatkaarten, CcASPAR 2.Nu actie ondernemen waar mogelijk: Meekoppelen met bestaande domeinen en ontwikkelingen No regret maatregelen 3.Maatregelen structureel verankeren: Maatregelen definiëren Partners verzamelen, sensibiliseren en activeren Gent klimaatrobuust

22 Maatregelen definiëren Rol van proefprojecten Rol van innovatie Stern: voorkomen is goedkoper dan genezen Lange investeringscycli Aligneren KT, MT en LT

23 Duurzaamheidsmeter

24 Eiland Zwijnaarde Oostakker I Wiedauwkaai The Loop Gent Zuid I Uco Rijvissche Ardoyen Gasmeterlaan Oude Dokken Gent St-Pieters

25 Ruimtelijk structuurplan Gent Gent: Lobbenstad?

26 Bedankt voor de aandacht Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Gent klimaatrobuust: Aanzet tot strategie Jan Schouppe Milieudienst - Stad Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google