De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Westzanerdijk, Overtoom & Zuideinde Aanleg drukriolering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Westzanerdijk, Overtoom & Zuideinde Aanleg drukriolering."— Transcript van de presentatie:

1 Westzanerdijk, Overtoom & Zuideinde Aanleg drukriolering

2 PAGINA2 Welkom en introductie Gemeente Zaanstad: •Martijn van Oort(projectleider) •Hans Grotenbreg(beleidsmedewerker) •Kik van Swol(senior beheerder) •Lenneke van der Meer(wijkmanager) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: •Jan Molenaar(handhaver)

3 PAGINA3 Welkom en introductie •Aansluiting woningen op riolering •Meerdere locaties in Zaanstad •Voor eind 2012

4 PAGINA4 Welkom en introductie •Huishoudelijke zaken –Presentielijst al getekend? –Informatieformulier al ingeleverd? –Telefoons stil☺

5 PAGINA5 Agenda 1.Welkom en introductie 2.Toelichting rioolwerk –Gemeente –Hoogheemraadschap 3.Planning 4.Vragen 5.Inleveren projectformulier 6.Einde

6 PAGINA6 Aanleg drukriolering Toelichting Hans Grotenbreg, gemeente

7 PAGINA7 Motivering keuze •Wet milieubeheer –De gemeente heeft de zorgplicht afvalwater in te zamelen en af te voeren •Waterwet –Waterkwaliteitsbeheer zuivert het ingezamelde afvalwater •Waarom –(Water-)milieu niet onnodig belasten. –Volksgezondheid mag niet in het geding komen

8 PAGINA8 Wet- en regelgeving Bebouwde kom

9 PAGINA9 Wet- en regelgeving Natuurgebieden

10 PAGINA10 Wet- en regelgeving Riolering

11 PAGINA11 Wet- en regelgeving Wet milieubeheer •Eigenaar moet aansluiten op riool als: •riool op 40 m afstand van perceelgrens ligt Echter: •De provincie mag nadere regels stellen om ontheffing te verlenen van de gemeentelijke zorgplicht.

12 PAGINA12 Wet- en regelgeving Provincie (in samenspraak met Hoogheemraadschap) •Alle panden binnen de bebouwde kom zijn, of moeten worden aangesloten op het riool. •Bij ontheffing van de zorgplicht gaat de verantwoording voor de lozing over naar de eigenaar.

13 PAGINA13 Gemeentelijke regels •De inkomsten uit de rioolheffing zijn voor beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de bestaande riolering en grondwaterzorg (gemeentewet). •Eigenaren betalen de kosten voor (aansluitverordening): •Aansluiting op het bestaande riool •Als riool niet aanwezig is, het deel voor de 1e aanleg •Tot een maximum van € 4.765,-

14 PAGINA14 Motivering keuze Voor de Westzanerdijk, Overtoom en Zuideinde –Natuurdoelstellingen in relatie tot emissie –Woningen staan binnen de bebouwde kom Voor alle nu niet aangesloten percelen –Beheer en onderhoud rioolgemalen door de gemeente –Maximale eigen bijdrage eigenaren € 1000,-

15 PAGINA15 Voorbeelden Individueel overleg: - Plaats pompput - Bijzonderheden - Aansluiting voorzijde - Grondonderzoek

16 PAGINA16 Voorbeelden Individueel overleg: - Plaats pompput - Bijzonderheden - Aansluiting voorzijde - Grondonderzoek

17 PAGINA17 Voorbeelden Individueel overleg: - Plaats pompput - Bijzonderheden - Aansluiting voorzijde - Grondonderzoek

18 PAGINA18 Uw bijdrage •Meewerken aan (erfdienstbaarheid voor) plaatsing rioolgemaal. •Binnenhuisriolering aanpassen: –Naar voorkant woning –Septictank  volledige rioolaansluiting •Uiterlijk november 2012 •Kosten voor eigen rekening •€ 1000,- te betalen voor aansluiting via pomp op rioolstelsel.

19 Toelichting Jan Molenaar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

20 • Handhaving op uitvoeringsbesluiten Wet milieubeheer: • Activiteitenbesluit • Besluit lozing afvalwater huishoudens • Maatwerkvoorschriften (bijv. t.e.a.v. nieuwe septictank) • Voordat kan worden gehandhaafd: • Gemeente informeren / adviseren • Aansluitmogelijkheid op riool • Redelijke termijn

21 PAGINA21 Vervolg WatWanneer •Centrale presentatieVandaag •Individuele gesprekkenJanuari - maart •Maken bestekApril - juni •TerugkoppelingJuni •UitvoeringSeptember - december

22 PAGINA22 Vragen?

23 PAGINA23 Einde


Download ppt "Westzanerdijk, Overtoom & Zuideinde Aanleg drukriolering."

Verwante presentaties


Ads door Google