De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dirk Schouwe HVC Met “Droog en Herbruikbaar” inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dirk Schouwe HVC Met “Droog en Herbruikbaar” inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?!"— Transcript van de presentatie:

1 Dirk Schouwe HVC Met “Droog en Herbruikbaar” inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?!

2 Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval moet stijgen van 50 naar 65% in 2015 Door: Kunststof verpakkingsafval: + 2% Textiel: + 0,7% Kleine elektr(on)ische apparatuur: + 0,3% Overige stromen, met name gft-afval en papier: + 5 tot 10% Grof huishoudelijk restafval: + 3%

3 Anders denken, anders doen! Droog en herbruikbare stromen inzamelen

4 Nieuwe balans in afval-driehoek Milieu Kosten Service

5 Grootschalige praktijkproef ‘Droog en herbruikbaar’ – Twee gemeenten: Noordoostpolder en Sliedrecht Bestuurlijk ambitieniveau Geschikte schaalgrootte (1.000 en 3.000 aansluitingen) Representatief voor verzorgingsgebied HVC – Looptijd juni 2011 – juni 2012 – Proef bij laagbouw – Extra container 240 ltr. voor droog en herbruikbaar – Veel aandacht aan communicatie

6 Tussenevaluatie resultaten Sliedrecht Milieu

7 Samenstelling droog en herbruikbaar Milieu

8 Tussenevaluatie resultaten NOP Milieu

9 Samenstelling droog en herbruikbaar Milieu

10 Tussenevaluatie Praktijkproef Milieu – Het aandeel aan D&H componenten is gestegen van 18 naar 25%; – OPK: circa 80-85% – Kunststoffen: 10% – Overig: 5-10% – Het aanbod van restafval is afgenomen – Het restafval bevat gemiddeld nog 50 kg D&H per inw/jr

11 Inspanningsniveau burger -Meer dan 3 minicontainers niet wenselijk / haalbaar -Eén minicontainer voor alle droge stromen -Voldoende capaciteit voor afvalstromen -Burger hoeft grondstoffen niet weg te brengen Service

12 Niveau dienstverlening: service op maat Nulmeting: -Gft en restafval alternerend (tweewekelijks) / OPK en Kunststof 1x4 wkn Service Proefwijk NOP in 2012 Droog en Herbruikbaar en GFT alternerend (tweewekelijks) Restafval 1 x 4 weken Aanvang praktijkproef -Droog en herbruikbaar, gft en restafval alternerend (driewekelijks)

13 Perceptie burger – Uit de interviews komt een duidelijk beeld naar voren Heel eenvoudig - en goed uitvoerbaar systeem; Bekendheid met het doel (duurzaamheid) van de proef; Positieve terugkoppeling voor de wijze van voorlichten; Extra minicontainer geen probleem; Grote betrokkenheid bij het welslagen van de proef; Waardering voor het initiatief van gemeenten en HVC; Service

14 Inzamelkosten D&H Meer ‘gescheiden’ inzameling vraagt om andere benadering: Huidige gescheiden inzamelsystemen kunnen niet substantieel groeien D&H maakt gebruik van synergie bij inzamelen; Verlaging van inzamelkosten per deelstroom; Besparing op inzamelkosten: Daling van aantal inzamelronden van 91 naar 65 of 51 per jaar Kosten

15 Be- en verwerkingskosten D&H Sorteren “droog - en herbruikbaar” in deelstromen: Kwaliteit deelstromen essentieel (rapport Eureco) Extra kosten tbv sortering Opwerken deelstromen tot secundaire grondstoffen: Zelf doen of met partners? Uitgangspunt: Meerwaarde creëren voor aandeelhouders! Verwachting: totale kosten in de keten zullen dalen Kosten

16 Conclusie: 1.Toename van herbruikbare stromen: 18% naar 25% Herbruikbare stromen zijn van goede kwaliteit (rapport Eureco) 2.Draagvlak bij burgers voor droog en herbruikbaar is groot 3.Nu 9 maanden na start: 50 kg D&H in restafval p/inw/jr (circa 30% van restafval) nog voldoende groeipotentie 4.Verdere verlaging aanbod restafval realistisch Doelstelling Atsma haalbaar door verdere optimalisatie! Milieu Kosten Service


Download ppt "Dirk Schouwe HVC Met “Droog en Herbruikbaar” inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?!"

Verwante presentaties


Ads door Google