De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties :

Verwante presentaties


Presentatie over: "De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties :"— Transcript van de presentatie:

1 De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh

2 Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval Ca 5.200 leden/bedrijven  775 kton huishoudelijke verpakkingen (92 %) Samenwerkingsovereenkomst met 35 IC’s en/of steden 112 kg/inw ingezameld -30 kg glas -67 kg PK -15 kg PMD 88,4% recyclage; 91,4% valorisatie Vermindering van de emissie van 680.000 ton CO 2 Fost Plus De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 2

3 Basisscenario’s -Glas: kleurgescheiden via glasbollen -PMD en P-K: huis aan huis en CP -PMD: mogelijkheid tot inzet vergrendelde containers met specifieke inworpopeningen bij collectieve inzamelpunten Glas (Artikel 13) -Actieplan: 600 nieuwe ondergrondse sites tegen einde 2018, voor 50% gefinancierd door Fost Plus -Forfaitaire vergoeding van 0,11€/inw voor bijkomende acties glasinzameling Samen oplossingen vinden voor specifieke problemen in specifieke contexten Erkenning 2014-2018 De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 3

4 Voornamelijk in steden, centra, toeristische locaties, hoogbouw, … Verschillende types, systemen, vormen, maten en … resultaten Huidige situatie De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 4 Gewest# ondergrondse sites GlasP-KPMD Vlaanderen152Ca 130 Wallonië86-- Brussel66--

5 Enkele smaakmakers De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 5

6 Enkele smaakmakers De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 6

7 Enkele smaakmakers De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 7

8 Niet systematisch gemeten / moeilijk meetbaar Kwaliteitscontrole beperkter/onbestaande in vergelijking met huis-aan-huis inzameling of inzameling op CP Correctie is quasi onmogelijk Sterk wisselend en afhankelijk van locatie, type, omgevingsfactoren Instructieve communicatie vaak beperkt aanwezig of ontbreekt Kwaliteit ingezamelde stromen in OC De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 8

9 Verontreiniging van de fractie in OC is gelijkaardig als bij bovengrondse containers -Zware fractie -Inworpopeningen Breukgraad is groter (600 kg/m 3 vs 300 kg/m 3 ) Kleurenscheiding minder optimaal  mindere kwaliteit bij OC, maar gaat (vaak) op in de glaskwaliteit van de bovengrondse bollen Kwaliteit Glas in OC De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 9

10 Beperkte controle tov andere circuits Beperkte/ontbrekende instructieve communicatie In combinatie met restafvalfractie? Vorm en grootte inworpopening Betalend/niet-betalend Kwaliteit is minder goed, vooral bij PMD -Zware vs lichte fractie PMD afkomstig van OC te vaak afgevoerd als restafval  oplossingen zoeken om kwaliteitsproblemen op te lossen Kwaliteit PK & PMD in OC De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 10

11 Mogelijke oplossingen: Glas De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 11 Valbrekers Dimensies OC Type OC (mono/duo) Communicatie inwerpzuilen

12 Klacht verwerver mbt OC (>3% residu) >Textiel, PMD, GFT, hout, harde plastics Ingreep = inworpopening verkleind (type brievenbus) + communicatie Kwaliteit conform (<3%) Mogelijke oplossingen: PK De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 12

13 Mogelijke oplossingen : PMD De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 13 Pilootproject Interza bij hoogbouw Uitbreiding naar OC? Onderzoek & testing noodzakelijk Residu 42,7%  13,1%

14 Idee leeft dat sites van OC per definitie netter zijn dan bovengrondse Is dit een subjectief gevoel of effectief gemeten? Glasbolcontroles A’pen, IVAREM, Luik: Opgelet: stedelijke omgevingen, reinigingsfrequentie, sociale controle Netheid sites De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 14 Code netheidBovengrondsOndergronds A+B76%89% C10%6% D+E14%5% (n=1.227) (n =256)

15 Glas -Beperkte impact op kosten lediging bollen en opkuis sites, voor zover geïntegreerd in rondes bovengrondse glasbollen (beperkt aantal) -Kost investering (aankoop en installatie) en onderhoud: x 5-10 PMD/P-K -Apart circuit los van huis-aan-huis inzameling -Bijkomend service of ter vervanging van huis-aan-huis inzameling? -Hogere kost materieel vs lagere kost personeel Kosten OC De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 15

16 OC biedt opportuniteiten, maar houdt ook risico’s in Nood aan integrale aanpak is nodig -Inplanting -Voor welke fracties -Bijkomend service of ter vervanging van bestaande inzameling? -Type, dimensies, ledigingsmechanisme -Kosten -Betalend? -Sensibilisatie & communicatie: op de site en naar omwonenden -Kwaliteit en monitoring Welk zijn kritische (succes)factoren? Testcases op te starten Conclusie De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling 11.3.2014 16

17 Bedankt! www.fostplus.be


Download ppt "De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties :"

Verwante presentaties


Ads door Google