De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

Verwante presentaties


Presentatie over: "De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling"— Transcript van de presentatie:

1 De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling
Studiedag VVSG Afval gaat ondergronds Presentaties :

2 Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval
Ca leden/bedrijven  775 kton huishoudelijke verpakkingen (92 %) Samenwerkingsovereenkomst met 35 IC’s en/of steden 112 kg/inw ingezameld 30 kg glas 67 kg PK 15 kg PMD 88,4% recyclage; 91,4% valorisatie Vermindering van de emissie van ton CO2 • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

3 Erkenning 2014-2018 Basisscenario’s Glas (Artikel 13)
Glas: kleurgescheiden via glasbollen PMD en P-K: huis aan huis en CP PMD: mogelijkheid tot inzet vergrendelde containers met specifieke inworpopeningen bij collectieve inzamelpunten Glas (Artikel 13) Actieplan: 600 nieuwe ondergrondse sites tegen einde 2018, voor 50% gefinancierd door Fost Plus Forfaitaire vergoeding van 0,11€/inw voor bijkomende acties glasinzameling Samen oplossingen vinden voor specifieke problemen in specifieke contexten • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

4 Huidige situatie Voornamelijk in steden, centra, toeristische locaties, hoogbouw, … Verschillende types, systemen, vormen, maten en … resultaten Gewest # ondergrondse sites Glas P-K PMD Vlaanderen 152 Ca 130 Wallonië 86 - Brussel 66 • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

5 Enkele smaakmakers • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

6 Enkele smaakmakers • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

7 Enkele smaakmakers • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

8 Kwaliteit ingezamelde stromen in OC
Niet systematisch gemeten / moeilijk meetbaar Kwaliteitscontrole beperkter/onbestaande in vergelijking met huis-aan-huis inzameling of inzameling op CP Correctie is quasi onmogelijk Sterk wisselend en afhankelijk van locatie, type, omgevingsfactoren Instructieve communicatie vaak beperkt aanwezig of ontbreekt • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

9 Kwaliteit Glas in OC Verontreiniging van de fractie in OC is gelijkaardig als bij bovengrondse containers Zware fractie Inworpopeningen Breukgraad is groter (600 kg/m3 vs 300 kg/m3) Kleurenscheiding minder optimaal  mindere kwaliteit bij OC, maar gaat (vaak) op in de glaskwaliteit van de bovengrondse bollen • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

10 Kwaliteit PK & PMD in OC Beperkte controle tov andere circuits
Beperkte/ontbrekende instructieve communicatie In combinatie met restafvalfractie? Vorm en grootte inworpopening Betalend/niet-betalend Kwaliteit is minder goed, vooral bij PMD Zware vs lichte fractie PMD afkomstig van OC te vaak afgevoerd als restafval  oplossingen zoeken om kwaliteitsproblemen op te lossen • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

11 Mogelijke oplossingen: Glas
Valbrekers Dimensies OC Type OC (mono/duo) Communicatie inwerpzuilen • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

12 Mogelijke oplossingen: PK
Klacht verwerver mbt OC (>3% residu) Textiel, PMD, GFT, hout, harde plastics Ingreep = inworpopening verkleind (type brievenbus) + communicatie Kwaliteit conform (<3%) • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

13 Mogelijke oplossingen : PMD
Pilootproject Interza bij hoogbouw Uitbreiding naar OC? Onderzoek & testing noodzakelijk Residu 42,7%  13,1% • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

14 Netheid sites Idee leeft dat sites van OC per definitie netter zijn dan bovengrondse Is dit een subjectief gevoel of effectief gemeten? Glasbolcontroles A’pen, IVAREM, Luik: Opgelet: stedelijke omgevingen, reinigingsfrequentie, sociale controle Code netheid Bovengronds Ondergronds A+B 76% 89% C 10% 6% D+E 14% 5% (n=1.227) (n =256) • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

15 Kosten OC Glas Beperkte impact op kosten lediging bollen en opkuis sites, voor zover geïntegreerd in rondes bovengrondse glasbollen (beperkt aantal) Kost investering (aankoop en installatie) en onderhoud: x 5-10 PMD/P-K Apart circuit los van huis-aan-huis inzameling Bijkomend service of ter vervanging van huis-aan-huis inzameling? Hogere kost materieel vs lagere kost personeel • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

16 Conclusie OC biedt opportuniteiten, maar houdt ook risico’s in
Nood aan integrale aanpak is nodig Inplanting Voor welke fracties Bijkomend service of ter vervanging van bestaande inzameling? Type, dimensies, ledigingsmechanisme Kosten Betalend? Sensibilisatie & communicatie: op de site en naar omwonenden Kwaliteit en monitoring Welk zijn kritische (succes)factoren? Testcases op te starten • De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling •

17 Bedankt!


Download ppt "De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling"

Verwante presentaties


Ads door Google