De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Is de kwaliteit van het ingezamelde glasafval nog wel doorzichtig?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Is de kwaliteit van het ingezamelde glasafval nog wel doorzichtig?"— Transcript van de presentatie:

1 Is de kwaliteit van het ingezamelde glasafval nog wel doorzichtig?

2 Glas is een materiaal van chemische samenstelling. De hoofdbestanddelen zijn: zand, soda, kalk en glasscherven. Verder worden nog grondstoffen toegevoegd als louterende, oxiderende, kleurende en ontkleurende metaaloxiden. Deze ingrediënten worden onder zeer hoge temperatuur (1400 °C) samengesmolten waardoor er een scheikundige verbinding ontstaat die na afkoeling glas genoemd wordt. Door de variabele samenstelling worden de eigenschappen aangepast aan het gebruik. Specificaties van ovenklare scherven: Kleurspecificatie: Wit glas: ≥ 99 % wit Groen glas: ≥ 90 % groen Kleurgemengd: 40% wit/ 45% groen/ 15% bruin Breukgraad: ≤ 12% < 5 mm KSP:< 25 gr/ton Hittebestendig glas:0 gr/ton Metalen:< 7 gr/ton Kunststof:< 60 gr/ton Organische stoffen:< 1000 gr/ton  Definitie van glas

3  Voordelen van het gebruik van gerecycleerde glasscherven als alternatieve grondstof ter vervanging van primaire grondstoffen voor de productie van nieuw glas.

4 Ongezuiverd huishoudelijk verpakkingsafvalglas dat (kleurgescheiden) ingezameld wordt (via glasbollen en/of containers). Specificaties van verpakkingsglasafval Kleur specificatie: witglas: ≥ 95 % wit Groenglas: ≥ 90 % groen Kleurgemengd: niet gespecificeerd specificatie Breukgraad: ≤ 500 kg/m³ KSP:< 10,650 kg/ton Hittebestendig glas:niet gespecificeerd Organische stoffen:< 9 kg/ton  Definitie van glasafval

5 We onderscheiden 6 types van inzamelmethoden: 1. Glasbol conventioneel 2. Glasbol ondergronds 3. Huis aan huis 4. Containerparken 5. Inzameling bij HORECA 6. Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria  Herkomst van verpakkingsglasafval

6 : A. kleurenscheiding B. breukgraad (densiteit) C. aanwezigheid van keramiek, steen en porselein (ksp) en hittebestendig glas D. andere verontreiniging  De kwaliteit van het ingezamelde verpakkingsglas heeft betrekking op 4 aspecten

7 A. KLEURENSCHEIDING 1 Glasbol conventioneel De kleurenscheiding is goed dankzij de gecompartimenteerde glasbol. 2 Ondergrondse glasbol De kleurenscheiding is slecht of onbestaande omwille van de hoge installatiekost (er wordt steeds kleurgemengd ingezameld). Voorstel tot verbetering: - kleurgescheiden inzamelen. 3 Huis-aan-huis Kleurenscheiding slecht of onbestaande. Voorstel tot verbetering: - kleurgescheiden inzamelen met aangepast materieel of 2de inzamelronde. 4 Containerparken Kleurenscheiding varieert van slecht tot zeer goed. Voorstel tot verbetering: - een goede training en motivering van alle parkwachters.  Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

8 A. KLEURENSCHEIDING 5 Inzameling bij HORECA De kleurenscheiding is slecht tot goed. Omwille van plaatsgebrek of hogere containerhuur wordt dikwijls kleurgemengd ingezameld. 6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria De kleurenscheiding is slecht tot goed. Omwille van plaatsgebrek of hogere containerhuur wordt dikwijls kleurgemengd ingezameld.  Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval De marktontwikkelingen wijzen uit dat er in de toekomst geen kleurgemengde ovenklare scherven zullen worden ingezet voor de verpakkingsglasproductie.  Besluit rond kleurenscheiding 1 Glasbol conventioneel: goed 2 Ondergrondse glasbol: slecht of onbestaande 3 Huis-aan-huis: slecht of onbestaande 4 Containerparken: slecht tot zeer goed 5 Inzameling bij HORECA slecht tot goed 6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria slecht tot goed

9 B. BREUKGRAAD 1 Glasbol conventioneel De breukgraad (densiteit) situeert zich tussen 350 en 500 kg/m³. 2 Ondergrondse glasbol De breukgraad situeert zich tussen 600 en 850 kg/m³. 3 Huis-aan-huis De breukgraad situeert zich tussen 600 en 1100 kg/m³ en varieert zeer sterk afhankelijk van het type inzamelvrachtwagen dat hiervoor wordt ingezet. Voorstel tot verbetering: - verbieden om met perswagens glas in te zamelen. 4 Containerparken De breukgraad situeert zich tussen 250 en 400 kg/m³. (afzetcontainers) 5 Inzameling bij Horeca De breukgraad situeert zich tussen 350 en 1100 kg/m³ en varieert zeer sterk afhankelijk van het type inzamelmethode dat hiervoor wordt ingezet. Voorstel tot verbetering: - inzamelen via de horeca glasbol.  Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

10 B. BREUKGRAAD 6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria De breukgraad situeert zich tussen 350 en 1100 kg/m³ en varieert zeer sterk afhankelijk van het type inzamelmethode dat hiervoor wordt ingezet. Voorstel tot verbetering: - gescheiden inzamelen.  Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval  Besluit rond breukgraad 1 Glasbol conventioneel: 350 en 500 kg/m³ 2 Ondergrondse glasbol: 600 en 850 kg/m³ 3 Huis-aan-huis: 600 en 1100 kg/m³ 4 Containerparken: 250 en 400 kg/m³ 5 Inzameling bij HORECA 350 en 1100 kg/m³ 6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria 350 en 1100 kg/m³ Daar de moderne scheidingsapparatuur slechts in staat is KSP van glas te scheiden vanaf 7 mm, moet het fijnaandeel tot een minimum worden beperkt. De glasproducenten denken eraan de fractie < 8mm te verbieden indien blijkt dat wij de kwaliteit van deze fractie niet beheersen.

11 C. KSP EN HITTEBESTENDIG GLAS 1 Glasbol conventioneel De ksp-verontreiniging ligt gemiddeld 5 kg/ton, met zeer sterke variatie. Hoge concentraties van hittebestendig glas mogelijk daar er geen controle bestaat. Voorstel tot verbetering - een belangrijke kwaliteitscampagne voeren in samenwerking met de verwerkers - de consument intensief en doeltreffend informeren en sensibiliseren 2 Ondergrondse glasbol Verontreiniging vergelijkbaar met de bovengrondse glasbol. 3 Huis-aan-huis De KSP-verontreiniging ligt gemiddeld op 2,5 kg/ton, met sterke variatie. Hoge concentraties van hittebestendig glas mogelijk daar het fenomeen beperkt gekend is. Voorstel tot verbetering - de operatoren van de huis-aan-huis inzameling trainen. Ondanks de mogelijkheid van grondige inspectie van de individuele inzamelbakjes, blijkt dit moeilijk te realiseren. - de consument intensief en doeltreffend informeren en sensibiliseren.  Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

12 C. KSP EN HITTEBESTENDIG GLAS 4 Containerparken De ksp-verontreiniging ligt gemiddeld op 1 kg/ton, met variatie. De aanwezigheid van hittebestendig glas is eerder beperkt daar er meestal controle bestaat. Voorstel tot verbetering - Niet enkel de vaste parkwachters trainen maar ook de plaatsvervangers. 5 Inzamelingen bij HORECA : De ksp-verontreiniging ligt gemiddeld op 11 kg/ton, met zeer hoge uitschieters. De aanwezigheid van hittebestendig glas is dikwijls zeer hoog. 6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria : De ksp-verontreiniging is nihil. De aanwezigheid van hittebestendig glas is dikwijls zeer hoog.  Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

13 C. KSP EN HITTEBESTENDIG GLAS  Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval  Besluit rond KSP en hittebestendig glas 1 Glasbol conventioneel: 5 kg/ton, zeer sterke var. Hoge concentraties van hittebestendig glas mogelijk. 2 Ondergrondse glasbol: idem glasbol conv. 3 Huis-aan-huis: 2,5 kg/ton, zeer sterke var Hoge concentraties van hittebestendig glas mogelijk. 4 Containerparken: 1 kg/ton, met variatie. Beperkte aanwezigheid van hittebestendig glas. 5 Inzameling bij HORECA 11 kg/ton, hoge pieken. Zeer hoge concentraties van hittebestendig glas. 6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria nihil. Hoge concentraties van hittebestendig glas mogelijk. Door het toenemende gebruik van gerecycleerde scherven legt de glasproducent steeds strengere kwaliteitseisen op. KSP en hittebestendig glas veroorzaken insluitsels in het nieuwe glas waardoor de verpakking haar sterkte verliest. Een verdere toename in het gebruik van gerecycleerde scherven wordt belemmerd door de aanwezigheid van KSP en hittebestendig glas.

14 D. ANDERE VERONTREINIGING 1 Glasbol conventioneel Zeer hoge organische verontreiniging veroorzaakt door volle of ongespoelde recipiënten. (vooral witglas) 2 Ondergrondse glasbol Idem bovengrondse glasbol. 3 Huis-aan-huis Beperkte organische verontreiniging doordat de consument deze recipiënten gedurende minstens één week moet bewaren, waardoor ze eerder worden uitgespoeld om geurhinder te vermijden. 4 Containerparken Idem Huis-aan-huis. 5 Inzamelingen bij HORECA Organische verontreiniging beperkt. 6 Inzameling bij ziekenhuizen en laboratoria Zeer onbetrouwbare bronnen. Verontreiniging met injectienaalden, onduidelijkheden t.a.v. de inhoud van de verpakking, medisch afval,.. Naar de ziekenhuizen en labo’s toe dient er veel meer gewezen te worden op hun verantwoordelijkheden ter zake! Ook hier dus nood aan extra sensibilisering!  Herkomst en kwaliteit van verpakkingsglasafval

15  Algemeen besluit  Inzameling en kwaliteit van verpakkingsglas Horeca, ziekenhuizen en laboratoria bieden een zeer sterk schommelende kwaliteit aan die weinig betrouwbaar is. Het is absoluut aan te raden deze fractie gescheiden in te zamelen van het normale verpakkingsglas daar het soms de volledige lading ongeschikt maakt voor recyclage. Huis-aan-huis inzameling en de ondergrondse glasbol, geven een hoge maar dure dienstverlening aan de consument, terwijl de kwaliteit van het kleurgemengde inzameling minder aantrekkelijk is op de recyclagemarkt. De conventionele glasbol is esthetisch misschien de minst aantrekkelijke inzamelmethode en is het toevluchtsoord voor sluikstorters, maar is anderzijds ook de minst dure methode die milieutechnisch het best verwerkbare verpakkingsglasafval van publieke herkomst oplevert. Zal het sluikstorten verdwijnen als de glasbol uit het straatbeeld wordt gehaald? Containerparken leveren over het algemeen een zeer goede kwaliteit maar zijn sterk afhankelijk van het werk van de parkwachters.

16 WAT NIETVOORBEELDENREDENALTERNATIEF Keramiek, steen en porselein Borden, tassen, vazen, stenen kruiken, beeldjes, enz. Dit smelt niet in de glasoven en maakt nieuwe flessen onbruikbaar. Containerpark- bouwafval Losse metalen Batterijen, nagels, scheermesjes, spuitbussen, blikjes, enz. Metalen smelten niet in de glasoven en maken nieuwe flessen onbruikbaar. Bovendien tasten zij de oven aan. Containerpark – metaalafval VlakglasVensters, spiegels, draadglas, gelaagd glas (autoruiten), sekuritglas. Dit glas heeft een andere samenstelling dan flessengas. Containerpark – vlakglas Hittebesten dig glas Ovenschotels, pyrex, koffiezetkannen, glazen kookplaten, ruiten van kachels, beschermglas van de openhaard, enz. Deze glassoorten hebben een te hoog smeltpunt waardoor zij niet smelten in de glasoven. Hierdoor worden nieuwe flessen onbruikbaar. Containerpark – grof afval LampenGloeilampen, Tl- buizen, autolampen Dit glas heeft vaak een andere samenstelling en kan zware metalen bevatten. Containerpark : TL / KGA gloeilampen Tv- schermen Televisie- of computerscherm Bevatten zware metalen die het smeltproces verstoren. Containerpark-: bruingoed (andere elektrische / electron. app.) AfvalEtens- en drankresten, papier, karton, hout, kunststof, keuken- afval, keukengerief en andere materialen Horen sowieso niet in een glascontainer te zitten. Zij verstoren het recyclageproces. Containerpark, huisvuilzak,

17

18 We onderscheiden 3 categorieën van vlakglasafval 1.Zuiver float glas: enkel van snijtafels en vlakglasproductie 2. Gelaagd glas a. met afstandhouders b. zonder afstandhouders 3. Overige vlakglasa. industriële herkomst b. consument (containerparken)  Kwaliteit van vlakglasafval

19  Algemeen besluit  Recyclage van vlakglas Enkel sortering aan de bron geeft kans op verwerking tot een hoogwaardige grondstof! Gerecycleerde vlakglasscherven worden steeds meer ingezet als grondstof in hoogwaardige toepassingen, met een belangrijke stijging van de kwaliteitseisen tot gevolg. Om gerecycleerde vlakglasscherven een nieuw leven te geven in een hoogwaardige toepassing met een maximaal recyclage- percentage, is een combinatie van verwerkingslijnen met BBT technieken en een goede sortering aan de bron absoluut noodzakelijk. Een grote hoeveelheid vlakglas komt vandaag in beperkte mate in aanmerking voor een hoogwaardige toepassing omwille van hun sterke verontreiniging door steenpuin, KSP en hittebestendig glas.

20


Download ppt "Is de kwaliteit van het ingezamelde glasafval nog wel doorzichtig?"

Verwante presentaties


Ads door Google