De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN INFODAG VVSG 11 maart 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN INFODAG VVSG 11 maart 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN INFODAG VVSG 11 maart 2014 1

2 1)IVAREM: inleiding 2)Kosten ondergrondse inzameling 2.1.Investering + onderhoud 2.2.Ledigen 2.3.Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling aan huis INFODAG VVSG 11 maart 20142

3 1. IVAREM: inleiding 11 steden en gemeenten ca. 267 000 inwoners INFODAG VVSG 11 maart 2014 3

4 •Opgericht: 26 april 2003 voor periode van 18 jaar : gestart als Igemo op 2 juni 1973 • Partners: 2 steden en 9 gemeenten • Doelstelling: initiëren, coördineren en realiseren van een duurzaam afvalbeleid • Taken: bevoegdheidsoverdracht nodig •Afvalpreventie, inzameling van huishoudelijk afval, uitbaten van containerpark, afvalbehandeling … •Partners kiezen zelf waarvoor ze bevoegheids- overdracht geven 1. IVAREM: inleiding INFODAG VVSG 11 maart 2014 4

5 1. IVAREM: inleiding Balanstotaal (vooral vaste activa, extern gefinancierd) ± 48 000 000 euro Omzet ± 24 000 000 euro Personeel 145 medewerkers 5INFODAG VVSG 11 maart 2014

6 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen: 177 stuks HuisvuilPMDPKGlas gekleurd Glas duo 6INFODAG VVSG 11 maart 2014

7 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen restafval: 73 stuks 7 INFODAG VVSG 11 maart 2014

8 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen papier & karton: 18 stuks 8 INFODAG VVSG 11 maart 2014

9 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen PMD: 10 stuks 9 INFODAG VVSG 11 maart 2014

10 1. IVAREM: inleiding Inzamelsystemen glas: 76 ondergronds – 363 bovengronds 10INFODAG VVSG 11 maart 2014

11 2. Kosten ondergrondse inzameling Kostenelementen  Investering + onderhoud  Ledigen  Administratie 11INFODAG VVSG 11 maart 2014

12 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: investering Met toegangscontrole Zonder toegangscontrole (restafval en PMD) (papier/karton en glas) 11 250 EUR/stuk 10 000 EUR/stuk 12INFODAG VVSG 11 maart 2014

13 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: investering Afschrijving op 10 jaar + 3 % rente Met toegangscontrole:1 320 EUR/jaar Zonder toegangscontrole: 1 170 EUR/jaar Opmerking: Opstartkosten: Brieven, info, demo’s, badges …:15 EUR per gezin per jaar 1,5 EUR per gezin per jaar 13INFODAG VVSG 11 maart 2014

14 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: onderhoud  Onderhoudscontract (elektrisch, elektronisch, mechanisch)  Reinigen- zuil - metalen delen (container, afdekplaat) - compleet  Beheersoftware  1 ste lijnopvolging - administratief - terrein  Schade (exploitatie, onbekende derden) + risicomarge 14 INFODAG VVSG 11 maart 2014

15 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud: onderhoud (per jaar per ondergrondse container) Opmerking: lagere kosten bij hogere aantallen 15 INFODAG VVSG 11 maart 2014 Met toegangscontrole Zonder toegangscontrole Onderhoudscontract780 EUR296 EUR Reinigen zuil80 EUR metalen delen213 EUR71 EUR compleet108 EUR Beheersoftware203 EUR- 1 ste lijnopvolging administratief160 EUR35 EUR terrein191 EUR3 EUR Schade + risicomarge200 EUR176 EUR TOTAAL1 935 EUR769 EUR

16 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering en onderhoud kosten per gezin per jaar Minimale aansluiting: 20 gezinnen (binnen 100 meter) 163 EUR97 EUR Maximale aansluiting: 200 gezinnen (binnen 100 meter) 16 EUR10 EUR Opmerking: Opstartkosten 1,5 EUR per gezin per jaar (enkel voor restafval) 16INFODAG VVSG 11 maart 2014 Met toegangscontrole Zonder toegangscontrole Afschrijving + rente1 320 EUR1 170 EUR Onderhoud1 935 EUR769 EUR 3 255 EUR1 939 EUR

17 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Ledigen Kostprijs inzamelwagen per dag: 1 000 EUR Aantal ledigingen afhankelijk van:  Afstand t.o.v. standplaats en losplaats  Verkeerscirculatie  Dichtheid - Lage dichtheid ondergrondse containers: 20 ledigingen per dag → 50 EUR/lediging - Hoge dichtheid ondergrondse containers: 80 ledigingen per dag → 12,5 EUR/lediging Opmerking: Tijd ledigen: ± 3 à 5 minuten per lediging 17 INFODAG VVSG 11 maart 2014

18 2. Kosten ondergrondse inzameling 18 INFODAG VVSG 11 maart 2014

19 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Ledigen Gewicht per lediging (1) Telling aantal aanbiedingen (2) Meting met sonde in putdeksel (3) Integratie in lediging bovengrondse glasbollen 19INFODAG VVSG 11 maart 2014 FractieLedigen volgens vaste frequentie Ledigen bij 80 % vol Restafval350 kg700 kg (1) (2) PMD100 kg150 kg (1) (2) P&K250 kg500 kg (2) glas600 kgn.v.t. (3)

20 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Ledigen Aantal ledigingen per gezin per jaar 20 INFODAG VVSG 11 maart 2014 FractieAanbod per gezin per jaar (kg) Aantal ledigingen per jaar (Vaste frequentie) Aantal ledigingen per jaar (80 % vol) Restafval250 kg0,710,36 PMD32 kg0,320,21 P&K165 kg0,660,33 glas70 kg0,12n.v.t.

21 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.2. Kosten per lediging kosten per gezin per jaar Opmerking: Lediging ondergrondse glascontainers gebeurt samen met bovengrondse glasbollen 21INFODAG VVSG 11 maart 2014 RestafvalPMDP&K Minimale dichtheid (50 EUR/lediging) - Vaste frequentie35,50 EUR16,00 EUR33,00 EUR - 80 % vulling18,00 EUR10,50 EUR16,50 EUR Maximale dichtheid (12,50 EUR/lediging) - Vaste frequentie8,90 EUR4,00 EUR8,25 EUR - 80 % vulling4,50 EUR2,60 EUR4,00 EUR

22 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Administratie Enkel voor ondergrondse containers MET toegangscontrole  Klantenbeheer (adressen + badges)  Verbruik (aantal aanbiedingen)  Facturatie  Info, meldingen en klachten 22INFODAG VVSG 11 maart 2014

23 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Administratie  Klantenbeheer - Op basis van Rijksregister (toelating nodig) - Beheer badges •aanmaak + koppelen voor nieuwe gezinnen (10 %) • defecte en verloren badges 0,50 EUR/gezin 23INFODAG VVSG 11 maart 2014

24 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Administratie  Verbruik - Ondergrondse container registreert verbruik - Periodieke overdracht langs GPRS - Controle gegevens - Beheersoftware - Opmaken betalingsuitnodigingen 2 EUR/gezin 24INFODAG VVSG 11 maart 2014

25 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Administratie  Facturatie (provisie) - Afdrukken en versturen betalingsuitnodigingen - Opvolgen betalingen + versturen herinneringen - Boekhoudkundige verwerking (intergemeentelijke inning) - Opvolging wanbetalers 1,5 EUR/gezin 25INFODAG VVSG 11 maart 2014

26 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Administratie  Info, meldingen en klachten - Meldingen defecten / verstoppingen - Vragen over facturatie 1,5 EUR/gezin 26INFODAG VVSG 11 maart 2014

27 2. Kosten ondergrondse inzameling 2.3. Kosten administratie: totaal  Restafval :5,50 EUR per gezin per jaar  PMD:1,50 EUR per gezin per jaar Opmerking: Geen gratis badge en facturatie voor PMD (zelfde als voor restafval) 27INFODAG VVSG 11 maart 2014

28 3. Kosten totaal Per gezin, per jaar RESTAFVAL (met toegangscontrole) 28INFODAG VVSG 11 maart 2014 MinimumMaximum Investering + onderhoud16,00 EUR163,00 EUR Opstart1,50 EUR Ledigen4,50 EUR35,50 EUR Administratie5,50 EUR TOTAAL27,50 EUR 205,50 EUR

29 3. Kosten totaal Per gezin, per jaar PMD (met toegangscontrole) 29INFODAG VVSG 11 maart 2014 MinimumMaximum Investering + onderhoud16,00 EUR163,00 EUR Opstart-- Ledigen2,60 EUR16,00 EUR Administratie1,50 EUR TOTAAL20,10 EUR 180,50 EUR

30 3. Kosten totaal Per gezin, per jaar PAPIER & KARTON (zonder toegangscontrole) 30INFODAG VVSG 11 maart 2014 MinimumMaximum Investering + onderhoud10,00 EUR97,00 EUR Opstart-- Ledigen4,00 EUR33,00 EUR Administratie-- TOTAAL14,00 EUR 130,00 EUR

31 4. Vergelijking met inzameling aan huis Per gezin, per jaar Opmerking: Na 10 jaar valt basisinvestering weg (10 EUR) 31 INFODAG VVSG 11 maart 2014 Ondergrondse containers Inzameling aan huis Min.Max.Min.Max. Restafval (zakken, wekelijks) 27,50 EUR205,50 EUR30,00 EUR45,00 EUR Restafval (containers, 2-wekelijks) 27,50 EUR205,50 EUR40,00 EUR60,00 EUR PMD (2-wekelijks) 20,10 EUR180,10 EUR9,50 EUR12,00 EUR Papier & karton (4-wekelijks) 14,00 EUR130,00 EUR13,50 EUR16,50 EUR

32 4. Vergelijking met inzameling aan huis Ondergondse inzameling is een haalbaar alternatief voor de inzameling aan huis voor  gebieden met hoge dichtheid gezinnen  voldoende aantal ondergrondse containers + meting die optimalisatie lediging mogelijk maakt  invoering in volledige zones zodat inzameling aan huis kan worden afgeschaft 32INFODAG VVSG 11 maart 2014


Download ppt "ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN INFODAG VVSG 11 maart 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google