De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondergrondse inzameling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondergrondse inzameling"— Transcript van de presentatie:

1 Ondergrondse inzameling
Wat HET KAN kosten INFODAG VVSG 11 maart 2014

2 Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud
IVAREM: inleiding Kosten ondergrondse inzameling Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling aan huis INFODAG VVSG 11 maart 2014

3 1. IVAREM: inleiding 11 steden en gemeenten ca. 267 000 inwoners
INFODAG VVSG 11 maart 2014

4 1. IVAREM: inleiding Opgericht: 26 april 2003 voor periode van 18 jaar
: gestart als Igemo op 2 juni 1973 Partners: 2 steden en 9 gemeenten Doelstelling: initiëren, coördineren en realiseren van een duurzaam afvalbeleid Taken: bevoegdheidsoverdracht nodig Afvalpreventie, inzameling van huishoudelijk afval, uitbaten van containerpark, afvalbehandeling … Partners kiezen zelf waarvoor ze bevoegheids-overdracht geven INFODAG VVSG 11 maart 2014

5 1. IVAREM: inleiding Balanstotaal (vooral vaste activa, extern gefinancierd) ± euro Omzet ± euro Personeel 145 medewerkers INFODAG VVSG 11 maart 2014

6 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen: 177 stuks
Huisvuil PMD PK Glas gekleurd Glas duo INFODAG VVSG 11 maart 2014

7 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen restafval: 73 stuks
INFODAG VVSG 11 maart 2014

8 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen papier & karton: 18 stuks
INFODAG VVSG 11 maart 2014

9 1. IVAREM: inleiding Ondergrondse inzamelsystemen PMD: 10 stuks
INFODAG VVSG 11 maart 2014

10 1. IVAREM: inleiding Inzamelsystemen glas: 76 ondergronds – 363 bovengronds
INFODAG VVSG 11 maart 2014

11 2. Kosten ondergrondse inzameling
 Kostenelementen Investering + onderhoud Ledigen Administratie INFODAG VVSG 11 maart 2014

12 2. Kosten ondergrondse inzameling
 2.1. Investering en onderhoud: investering Met toegangscontrole Zonder toegangscontrole (restafval en PMD) (papier/karton en glas) EUR/stuk EUR/stuk INFODAG VVSG 11 maart 2014

13 2. Kosten ondergrondse inzameling
 2.1. Investering en onderhoud: investering Afschrijving op 10 jaar + 3 % rente Met toegangscontrole: EUR/jaar Zonder toegangscontrole: EUR/jaar Opmerking: Opstartkosten: Brieven, info, demo’s, badges …: 15 EUR per gezin per jaar 1,5 EUR per gezin per jaar INFODAG VVSG 11 maart 2014

14 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.1. Investering en onderhoud: onderhoud Onderhoudscontract (elektrisch, elektronisch, mechanisch) Reinigen - zuil - metalen delen (container, afdekplaat) - compleet Beheersoftware 1ste lijnopvolging - administratief - terrein Schade (exploitatie, onbekende derden) + risicomarge INFODAG VVSG 11 maart 2014

15 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.1. Investering en onderhoud: onderhoud (per jaar per ondergrondse container) Opmerking: lagere kosten bij hogere aantallen Met toegangscontrole Zonder toegangscontrole Onderhoudscontract 780 EUR 296 EUR Reinigen zuil 80 EUR metalen delen 213 EUR 71 EUR compleet 108 EUR Beheersoftware 203 EUR - 1ste lijnopvolging administratief 160 EUR 35 EUR terrein 191 EUR 3 EUR Schade + risicomarge 200 EUR 176 EUR TOTAAL 1 935 EUR 769 EUR INFODAG VVSG 11 maart 2014

16 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.1. Investering en onderhoud kosten per gezin per jaar Minimale aansluiting: 20 gezinnen (binnen 100 meter) 163 EUR 97 EUR Maximale aansluiting: 200 gezinnen (binnen 100 meter) 16 EUR 10 EUR Opmerking: Opstartkosten 1,5 EUR per gezin per jaar (enkel voor restafval) Met toegangscontrole Zonder toegangscontrole Afschrijving + rente 1 320 EUR 1 170 EUR Onderhoud 1 935 EUR 769 EUR 3 255 EUR 1 939 EUR INFODAG VVSG 11 maart 2014

17 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.2. Ledigen Kostprijs inzamelwagen per dag: EUR Aantal ledigingen afhankelijk van: Afstand t.o.v. standplaats en losplaats Verkeerscirculatie Dichtheid - Lage dichtheid ondergrondse containers: 20 ledigingen per dag → 50 EUR/lediging - Hoge dichtheid ondergrondse containers: 80 ledigingen per dag → 12,5 EUR/lediging Opmerking: Tijd ledigen: ± 3 à 5 minuten per lediging INFODAG VVSG 11 maart 2014

18 2. Kosten ondergrondse inzameling
INFODAG VVSG 11 maart 2014

19 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.2. Ledigen Gewicht per lediging (1) Telling aantal aanbiedingen (2) Meting met sonde in putdeksel (3) Integratie in lediging bovengrondse glasbollen Fractie Ledigen volgens vaste frequentie Ledigen bij 80 % vol Restafval 350 kg 700 kg (1) (2) PMD 100 kg 150 kg (1) (2) P&K 250 kg 500 kg (2) glas 600 kg n.v.t. (3) INFODAG VVSG 11 maart 2014

20 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.2. Ledigen Aantal ledigingen per gezin per jaar Fractie Aanbod per gezin per jaar (kg) Aantal ledigingen per jaar (Vaste frequentie) Aantal ledigingen per jaar (80 % vol) Restafval 250 kg 0,71 0,36 PMD 32 kg 0,32 0,21 P&K 165 kg 0,66 0,33 glas 70 kg 0,12 n.v.t. INFODAG VVSG 11 maart 2014

21 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.2. Kosten per lediging kosten per gezin per jaar Opmerking: Lediging ondergrondse glascontainers gebeurt samen met bovengrondse glasbollen Restafval PMD P&K Minimale dichtheid (50 EUR/lediging) - Vaste frequentie 35,50 EUR 16,00 EUR 33,00 EUR - 80 % vulling 18,00 EUR 10,50 EUR 16,50 EUR Maximale dichtheid (12,50 EUR/lediging) 8,90 EUR 4,00 EUR 8,25 EUR 4,50 EUR 2,60 EUR INFODAG VVSG 11 maart 2014

22 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Administratie Enkel voor ondergrondse containers MET toegangscontrole Klantenbeheer (adressen + badges) Verbruik (aantal aanbiedingen) Facturatie Info, meldingen en klachten INFODAG VVSG 11 maart 2014

23 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Administratie Klantenbeheer - Op basis van Rijksregister (toelating nodig) - Beheer badges aanmaak + koppelen voor nieuwe gezinnen (10 %) defecte en verloren badges 0,50 EUR/gezin INFODAG VVSG 11 maart 2014

24 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Administratie Verbruik - Ondergrondse container registreert verbruik - Periodieke overdracht langs GPRS - Controle gegevens - Beheersoftware - Opmaken betalingsuitnodigingen 2 EUR/gezin INFODAG VVSG 11 maart 2014

25 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Administratie Facturatie (provisie) - Afdrukken en versturen betalingsuitnodigingen - Opvolgen betalingen + versturen herinneringen - Boekhoudkundige verwerking (intergemeentelijke inning) - Opvolging wanbetalers 1,5 EUR/gezin INFODAG VVSG 11 maart 2014

26 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Administratie Info, meldingen en klachten - Meldingen defecten / verstoppingen - Vragen over facturatie 1,5 EUR/gezin INFODAG VVSG 11 maart 2014

27 2. Kosten ondergrondse inzameling
2.3. Kosten administratie: totaal Restafval : 5,50 EUR per gezin per jaar PMD: 1,50 EUR per gezin per jaar Opmerking: Geen gratis badge en facturatie voor PMD (zelfde als voor restafval) INFODAG VVSG 11 maart 2014

28 3. Kosten totaal Per gezin, per jaar RESTAFVAL (met toegangscontrole)
Minimum Maximum Investering + onderhoud 16,00 EUR 163,00 EUR Opstart 1,50 EUR Ledigen 4,50 EUR 35,50 EUR Administratie 5,50 EUR TOTAAL 27,50 EUR 205,50 EUR INFODAG VVSG 11 maart 2014

29 3. Kosten totaal Per gezin, per jaar PMD (met toegangscontrole)
Minimum Maximum Investering + onderhoud 16,00 EUR 163,00 EUR Opstart - Ledigen 2,60 EUR Administratie 1,50 EUR TOTAAL 20,10 EUR 180,50 EUR INFODAG VVSG 11 maart 2014

30 3. Kosten totaal Per gezin, per jaar PAPIER & KARTON (zonder toegangscontrole) Minimum Maximum Investering + onderhoud 10,00 EUR 97,00 EUR Opstart - Ledigen 4,00 EUR 33,00 EUR Administratie TOTAAL 14,00 EUR 130,00 EUR INFODAG VVSG 11 maart 2014

31 4. Vergelijking met inzameling aan huis
Per gezin, per jaar Opmerking: Na 10 jaar valt basisinvestering weg (10 EUR) Ondergrondse containers Inzameling aan huis Min. Max. Restafval (zakken, wekelijks) 27,50 EUR 205,50 EUR 30,00 EUR 45,00 EUR Restafval (containers, 2-wekelijks) 40,00 EUR 60,00 EUR PMD (2-wekelijks) 20,10 EUR 180,10 EUR 9,50 EUR 12,00 EUR Papier & karton (4-wekelijks) 14,00 EUR 130,00 EUR 13,50 EUR 16,50 EUR INFODAG VVSG 11 maart 2014

32 4. Vergelijking met inzameling aan huis
Ondergondse inzameling is een haalbaar alternatief voor de inzameling aan huis voor gebieden met hoge dichtheid gezinnen voldoende aantal ondergrondse containers + meting die optimalisatie lediging mogelijk maakt invoering in volledige zones zodat inzameling aan huis kan worden afgeschaft INFODAG VVSG 11 maart 2014


Download ppt "Ondergrondse inzameling"

Verwante presentaties


Ads door Google