De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondergrondse inzamelsystemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondergrondse inzamelsystemen"— Transcript van de presentatie:

1 Ondergrondse inzamelsystemen
Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

2 Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds
knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige vergunning selectieve inzameling ondergronds realisatie IOK Afvalbeheer besluit VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

3 IOK Afvalbeheer opdrachthoudende vereniging voor 29 Kempense gemeenten
inw. VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

4 IOK Afvalbeheer bevolkingsdichtheid
IOK Afvalbeheer : 341 inw/km² 363 inw/km² Prov. Antwerpen : 621 inw/km² 656 inw/km² Vlaanderen : inw/km² 490 inw/km² residentiële gemeente Vosselaar: 903 inw/km² landelijke gemeente Ravels :153 inw/km² 4 provinciesteden => snellere verdichting prognose sterkere groei in de Kempen tov Vlaanderen VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

5 IOK Afvalbeheer bevoegdheidsafstand door de gemeenten aan IOK Afvalbeheer voor selectieve inzameling 29 gemeenten GFT, papier/karton, PMD en glas 24 gemeenten inzameling restafval (optioneel) inzameling volgens de zorgplicht opgelegd aan de gemeenten VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

6 Waarom afval ondergronds?
aantal wooneenheden per km² in centrumgebied stijgen sterker (verdichting) toenemend aantal serviceflats/assistentiewoningen en sociale woongelegenheden nood aan collectieve inzamelsystemen geïntegreerd binnen nieuw project: optimaal ruimtegebruik VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

7 Knelpunten uit het verleden
nieuwe projecten gerealiseerd met ondergrondse inzamelsystemen zonder voorafgaand contact met gemeentebestuur problemen met zorgplicht en reglementen fracties niet uniform met huis-aan-huis inzameling lediging door reguliere ophaler huishoudelijk afval was niet mogelijk VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

8 Knelpunten uit het verleden
volume niet in verhouding tot aantal gebruikers onvoldoende voorafgaande communicatie met de burger kwaliteit verschillende fracties ondermaats geen toegangscontrole vraag gemeenten naar overleg en uniformiteit VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

9 Rol van de intercommunale
selectieve inzameling huishoudelijk afval taak van IC ondersteuning vanuit IC betreffende mogelijkheden ondergrondse inzameling wanneer en waar toepassen aandachtspunten plaatsbezoek bij bestaande systemen globale bevraging bij gemeenten interesse voor collectief inzamelsysteem VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

10 Rol van de intercommunale
overleg met schepenen leefmilieu en schepenen ruimtelijke ordening, milieuambtenaren en stedenbouwkundige ambtenaren plan van aanpak opmaak verordening/afleveren bouwvergunning VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

11 Rol van de intercommunale
uniformiteit bij opmaak reglementen/retributies en scheidingsregels contantbelasting/reglement retributie onderscheid tussen volume en gewichts-DIFTAR politiereglement bepaling inzamelrecipiënt + verplicht gebruik zorgplicht voor de gemeenten maatwerk via ondergrondse systemen is mogelijk (UMBHA pag.87) VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

12 Rol van de intercommunale
overleg over mogelijke locaties assistentiewoningen in combinatie met woon/zorgcentra sociale woningbouw en VMSW (Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen) privé nieuwbouwprojecten PPS sociale woningbouw – privéprojectontwikkelaar – assistentiewoningen uniformiteit voor alle mogelijke situaties VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

13 Rol van de intercommunale
sociale woningbouw – subsidies VMSW subsidiëring in kader van infrastructuur is mogelijk afzonderlijk dossier indienen bij VMSW verwijzen naar externe aanbesteding in kader zorgplicht gemeenten procedure wetgeving overheidsopdrachten moet gevolgd zijn meetstaat + plan plaatsbepaling binnen project overmaken subsidies % verdeeld op basis van # wooneenheden en de oppervlakte per wooneenheid met maximumbedrag VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

14 Rol van de intercommunale
Hoe op een correcte en uniforme manier ondergronds? 2 mogelijkheden om afdwingbaar te maken nieuwe verordening opmaken of bestaande verordening wijzigen volgens procedure Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening lasten ad hoc opleggen in de stedenbouwkundige vergunning (cfr. Artikel VCRO) VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

15 Rol van de intercommunale
goedkeuringsprocedure ontwerp verordening college belast met opmaak klankbord (suggestie) geraadpleegd binnen de gemeente (GECORO, stedenbouwkundige ambtenaar…) => provincie vraagt vooroverleg advies gevraagd aan GECORO + GSA gemeenteraad stelt verordening vast deputatie keurt de verordening goed VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

16 Rol van de intercommunale
IC neemt voorbereidende taak over maakt ontwerp op en legt voor aan provincie => uniformiteit binnen werkingsgebied VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

17 Opmaak verordening nieuwe verordening opmaken toepassing van Titel II, hoofdstuk III Art ° van VCRO vastleggen algemene begrippen en definities toepassingsgebied omschrijving ondergronds systeem eigendomsoverdracht VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

18 Opmaak verordening algemene begrippen en definities
type bewoning bepalen eengezinswoning, assistentiewoning, gebouw, groepswoningbouwproject … omschrijving ondergronds systeem selectieve inzameling huishoudelijke afvalfracties (restafval, PMD, papier/karton, glas …) VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

19 Opmaak verordening toepassingsgebied
volledige grondgebied van de gemeente/stad toetsing aan de goede ruimtelijke ordening (VCRO art ) VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

20 Opmaak verordening ondergronds afvalbrengsysteem, praktijkervaring
50 woongelegenheden: opleggen = rendabel en efficiënt voldoen aan specificaties van afvalophaler aangesteld door de gemeente bereikbaar voor vrachtwagen van op de openbare weg loopafstand max. 100 m van elke kavel 30 woongelegenheden en/of > 100 m loopafstand: facultatieve aanbeveling VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

21 Opmaak verordening eigendomsoverdracht + investering
plaatsing op openbaar domein terrein kosteloze overdracht aan de gemeente bouwheer of verkavelaar betaalt waarborg op rekening gemeente = totale kost plaatsing ondergronds systeem altijd als last opleggen in stedenbouwkundige vergunning VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

22 Stedenbouwkundige vergunning
lasten ad hoc opleggen in stedenbouwkundige vergunning (cfr. Artikel VCRO) indien geen verordening van toepassing: via Stedenbouwkundige vergunning systeem volgens de voorschriften van de afvalophaler aangesteld door de gemeente voorzien van de nodige financiële waarborgen vrij en onbelast grondoverdracht van de eigendom aan de gemeente VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

23 Selectieve inzameling ondergronds
Welke fracties ondergronds? afhankelijk van de situatie en ifv gemeentelijke dienstverlening restafval PMD papier/karton glas VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

24 Selectieve inzameling ondergronds
communicatie, gebruik en controle duidelijk afgelijnde gebruikersgroep (toegangscontrole) gericht bijsturen om zuiverheid te kunnen waarborgen voorafgaande afspraken met syndicus en gebruikers volume-DIFTAR: 20 liter tot 60 liter bedrag per volume gelijkstellen aan gewichts-DIFTAR lediging door IC in kader van bevoegdheidsafstand VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

25 Selectieve inzameling ondergronds
combinatie huishoudelijk afval - gelijkgesteld bedrijfsafval assistentiewoningen gekoppeld aan woon/zorgcentrum afvalcontract afsluiten met woon/zorgcentrum WZC verantwoordelijk voor verplicht selectieve inzameling (VLAREMA) koppeling volume aan toegangscontrole VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

26 Realisatie IOK Afvalbeheer
rondvraag + plaatsbezoek bestaande locaties algemene offertevraag gelanceerd ifv maximale uniformiteit IOK Afvalbeheer wordt bouwheer en eigenaar IOK Afvalbeheer beheert systeem onderhoud, opvolging, lediging, software … gemeente betaalt huurbedrag per maand per container VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

27 Besluit ondergrondse afvalinzameling voorzichtig in opmars bij specifieke situaties en locaties best mogelijke oplossing binnen bestaande systemen integratie binnen bestaand (DIFTAR)-systeem VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

28 Besluit opmaak verordening en/of last opleggen bij aflevering stedenbouwkundige vergunning zowel voor openbare projecten als voor privéprojecten toegangscontrole is essentieel 50 tot 60 locaties in de komende jaren VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014

29 vragenronde VVSG Afval gaat ondergronds 11 maart 2014


Download ppt "Ondergrondse inzamelsystemen"

Verwante presentaties


Ads door Google