De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking en papierinzameling met verenigingen: vloek of zegen… Kris Somers, Limburg.net 19 juli 2012, Antwerpen VVSG Studiedag - Nieuwe spelregels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking en papierinzameling met verenigingen: vloek of zegen… Kris Somers, Limburg.net 19 juli 2012, Antwerpen VVSG Studiedag - Nieuwe spelregels."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking en papierinzameling met verenigingen: vloek of zegen… Kris Somers, Limburg.net 19 juli 2012, Antwerpen VVSG Studiedag - Nieuwe spelregels voor gemeentelijk afvalbeheer en afvalbelastingen

2 Samenwerkingsverband 43 Limburgse gemeenten + Diest Inzameling van huishoudelijk afval

3 Wie is Limburg.net Fase I : Ontstaan op 31/12/05 uit de fusie van Dec. 2007

4 Wie is Limburg.net Fase II : oprichting BIONERGA 30 juni 2006 via inbreng bedrijfstak

5 Strategische doelstellingen (Korte en Middellange Termijn) Missie en visie Optimaliseren van de (interne) structuur Optimaliseren van de relatie met de stakeholders Optimaliseren van de operationele werking Uitbouw van een gezonde financiële structuur

6 Grote uitdagingen Groenregio vs. GFT-regio Toepassing ‘vervuiler betaalt’ (container met chip vs. zakkensysteem) Uniformiteit recyclageparkbeheer (op elkaar afstemmen haal- en brengmethode Quid verpakkingsafval (dossier Fost Plus) (Ver)stedelijk(t)e - vs. landelijke gebieden Aansluiten inzameling en verwerking Samengevat: Noem een (afval)systeem: we hebben het in huis…

7 Grote (financiële) stabiliteit en zekerheid voor de gemeenten Gemeenten kunnen kiezen, maar de keuzes zijn beperkt (bak vs. zak en groen vs. gft) –in principe enkel keuze tussen max. 4 systemen Gelijke kosten voor een gelijke dienstverlening - waarbij er naast de economische kost, eveneens rekening wordt gehouden de maatschappelijke kost en de service kost Rechtstreekse facturatie (op termijn) op basis van reële kostprijs en transparantie mogelijk Eveneens afgesproken als zoveelste aandachtspunt:  Papierinzameling door verenigingen blijft mogelijk waar dit bestaat indien gewenst door de gemeente… Uitgangspunten Plan010

8 Limburg.net vandaag (in cijfers) Limburg.net haalt het afval van 867.394 mensen op. Limburg.net is actief in 44 gemeenten (Limburgse gemeenten en de stad Diest). In 2011 haalde Limburg.net maar liefst 79.654 ton restafval op via de huis-aan-huis-inzameling. In totaal verhandelen we 478.970 ton afval, Limburg.net legde in de afgelopen tien jaar 42 hectare bos aan en wil verder gaan in de CO2-reductie. Limburg.net beheert nu reeds 10 recyclageparken voor 12 gemeenten Schaalgrootte Limburg.net is uniek in Vlaanderen!

9 Afval preventie

10 Actie Zwerfvuil

11 Inzameling door verenigingen Aanpak Gemeenten maken de keuze (eerstelijns aanspreekpunt en toezicht) Limburg.net en Provinciebestuur zorgen voor sensibilisering omtrent veiligheid Afspraken worden contractueel bepaald tussen de 3 partijen –Overeenkomst gemeente en Limburg.net –Overeenkomst gemeente en de vereniging –Subsidiereglement

12 Overeenkomst gemeente en Limburg.net Gemeenten zorgen voor toezicht organisatie cf. wettelijke bepalingen (o.a. frequentie, nakomen data, …) Limburg.net betaalt een (resultaat)vergoeding: -basisvergoeding gelijk is aan de gemiddelde ophaalprijs van de privéophaling, -een correctieve (of loyaliteit) vergoeding i.f.v. de papierprijzen(met begrenzing van minimum 50% en maximum 150% basisvergoeding) -Minus kostprijs containers (optimaal gebruik) Limburg.net levert centrale inzamelcontainers en zorgt voor de afzet van het papier

13 Overeenkomst gemeente en vereniging De vereniging zal door de gemeente of Limburg.net opgelegd schema en gebied inzamelen bij alle gezinnen Afvoeren naar containerstandplaatsen volgens afspraak (of rechtstreeks recuperant) Enkel zuivere komen in aanmerking. 4 maal per jaar worden de inspanningen vergoed via een subsidie (cf. supra) Verenigingen zorgen voor de nodige verzekeringen, Limburg.net noch de gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen

14 Veiligheid Opgesteld in samenspraak Veiligheidsdienst Provinciebestuur (9 de directie)

15 Veiligheid

16

17 Resultaat Werkwijze gestart 1994 (eerste milieuconvenant) In 22 van de 44 gemeenten zijn verenigingen actief In 5 gemeenten/steden volledig, in 17 gedeeltelijk Bij 268.500 van de 867.000 inwoners of +/- 31% –16.344 ton opgehaald verenigingen (of 61,24 kg per bediende inwoner) –30.479 ton opgehaald privé (of 50,89 kg per bediende inwoner) 1.105.561 euro belastinggeld teruggevloeid naar lokale verenigingen onder het motto: “voor wat, hoort wat…”

18 Contact info Limburg.net Gouverneur Verwilghensingel 32 3500 HASSELT Tel.: 011/28 89 89 Fax: 011/28 89 30 www.limburg.net E-mail: info@limburg.net www.limburg.net

19 Solving our waste problems: dare to think different


Download ppt "Samenwerking en papierinzameling met verenigingen: vloek of zegen… Kris Somers, Limburg.net 19 juli 2012, Antwerpen VVSG Studiedag - Nieuwe spelregels."

Verwante presentaties


Ads door Google