De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ingeborg Van Wonterghem Directeur Ingro. Wie zit in Ingro  Erkenning: groenten bestemd voor verwerking  CVBA  Leden = aandeelhouders  1 aandeel =

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ingeborg Van Wonterghem Directeur Ingro. Wie zit in Ingro  Erkenning: groenten bestemd voor verwerking  CVBA  Leden = aandeelhouders  1 aandeel ="— Transcript van de presentatie:

1 Ingeborg Van Wonterghem Directeur Ingro

2 Wie zit in Ingro  Erkenning: groenten bestemd voor verwerking  CVBA  Leden = aandeelhouders  1 aandeel = 25 €  3 oprichtende partners  Boerenbond  Algemeen Boeren Syndicaat  REO Veiling

3 Bestuur Ingro  Raad van Bestuur  A-vennoten  12 telers verkozen door de algemene vergadering  beslissingsmacht  B-vennoten  2 vertegenwoordigers per oprichtende partner  Ondersteunende/adviserende functie

4 Voorlopige erkenning  Startsteun  Op punt stellen werking  Uitbouwen structuur  Bekommernissen alle partijen samenvoegen  Telers  11 groenteverwerkende bedrijven  8 handelsbedrijven  Definitieve erkenning: 1 januari 2007

5 Stand van zaken  juni 2005  500 leden  november 2006  1000 leden  Voorlopige erkenning 2005 Totale oppervlakte (ha) 11.082 Totale productie (ton) 243.844 Totale omzet (€) 38.023.274

6 Spreiding leden  1040 leden op 01 januari 07  Vlaanderen  West-Vlaanderen:836  Oost-Vlaanderen: 132  Vlaams brabant: 15  Wallonië:22  Frankrijk:35

7 Welke opportuniteiten biedt Ingro aan de industriegroentetelers?

8 Opportuniteiten voor de industriegroenteteler  Ingro garandeert vrijheid van levering  Europese middelen benutten  Telers worden volwaardige gesprekspartner

9 Ingro garandeert vrijheid van levering  Sterkte telers  Meerdere afnemers (verwerking/verse markt)  verschillende afzetmarkten  verschillende contracten  Voorwaarden lidmaatschap TV  Omzet via TV afzetten  Uniek lidmaatschap  Slechts lid van 1 TV in bepaalde categorie

10 Ingro garandeert vrijheid van levering  TV rond 1 afnemend bedrijf  Volledige omzet geschikt voor dit afnemend bedrijf  Ingro  samenwerking met alle groenteverwerkende of handelsbedrijven  Meerdere afzetmarkten blijven mogelijk  Verschillende types contracten/voorwaarden blijven haalbaar

11 Ingro garandeert vrijheid van levering  INGRO/REO: West-Vlaanderen  Erkenning INGRO  “groenten bestemd voor verwerking”  Erkenning REO  “groenten”  “fruit “  “champignons”

12 Europese middelen benutten  EU-verordening 2200/96  bestaat reeds van 1996  middelen = 4.1 % op omzet jaarlijks  voorwaarde: telers moeten zich groeperen in een TV  1 jan 07: definitieve erkenning Ingro uitvoeren van een operationeel programma  1 jan 07: start OP Ingro

13 Europese middelen benutten  Operationeel Programma  Europese middelen = max 4,1 % op omzet TV  voorwaarde 4,1 % inbreng vanuit de sector  Principe: als de teler 1 € investeert in actiepunten goedgekeurd in een operationeel programma dan legt Europa daar 1 € bij  Helft van een kost krijgt tussenkomst van Europa

14 Europese middelen benutten  Operationeel Programma  Bijdrage uit de sector wordt verricht door de telers  4.1 % sectorbijdrage  4.1 % EU subsidies  Totaal programma = 8.2 %  Toegepast op huidige omzet ± 47.000.000 €  4.1 % = 1.927.000 €

15 Mogelijkheden van actiepunten in een operationeel programma  Tussenkomst mogelijk voor acties/investeringen die behoren tot 1 van de 7 clusters:  1: programmering van de productie  2: commerciële structuur  3: kwaliteit  4: onderzoek  5: promotie  6: telersbegeleiding  7: milieuvriendelijke teelten/technieken

16 OP INGRO  Kwaliteit  Kwaliteitsstandaard  Aanpassingen aan oogstmachines  Communicatie  Internet: online communicatie  Online teeltregistratie

17 OP INGRO  Milieu:  Bodemanalyses  Milieuvriendelijke wildafweer  Gebruik van resistente rassen of rassen met specifieke coatings  Biologische en milieuvriendelijke productiemethoden  Aanpassingen aan machines

18 OP INGRO  Teeltbegeleiding  Teeltbegeleiding  Waarschuwingssystemen  Irrigatiesturing  Theoretische ondersteuning

19 Gesprekspartner?  Ingro contact met:  Afnemers  Zaadleveranciers  Fytoleveranciers  Overheden  …  Advies en dienstverlening

20  Unieke telersvereniging  Samenwerking met alle afnemers  Zuivere telersvereniging  Van en voor de leden  De telers beslissen  AL 1040 leden mooie toekomst  vertrouwen tijd

21 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Ingeborg Van Wonterghem Directeur Ingro. Wie zit in Ingro  Erkenning: groenten bestemd voor verwerking  CVBA  Leden = aandeelhouders  1 aandeel ="

Verwante presentaties


Ads door Google