De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederland en de bevordering van de internationale handel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederland en de bevordering van de internationale handel 1."— Transcript van de presentatie:

1 Nederland en de bevordering van de internationale handel 1

2 Doel: concurrentiepositie Nederlandse bedrijven verbeteren en handelsbarrières op heffen.  Algemeen economisch beleid. Bijvoorbeeld een goede infrastructuur en de stimulering van investeringen.  De handelspolitiek. (Wordt vooral door de EU bepaald.)  Het specifieke exportbeleid. (blz 147) 2

3 Nederland zorgt dat de Nederlandse inbreng in Brussel rekening houdt met het Nederlandse bedrijfsleven. In de EU doet Nederland mee aan de besluitvorming. (blz 147) 3

4  In elk land van de EU kunnen ondernemers terecht met klachten over de interne markt terecht bij het loket van Solvit. Dus als er problemen zijn door slecht toepassing van de EU-wetgeving. (blz 148) 4

5 Voorbeelden: • Exportkredietverzekering: verzekering die de commerciële en politieke risico’s afdekt. Wel met voorwaarden: het moet gaan om kapitaalgoederen, en de kredietduur is beperkt (blz 148) 5

6  Ondersteuning van Midden- en Kleinbedrijf.  Package4Growth, Orio, Prepare2start. (blz148-150) 6

7  Ministerie van Economische zaken (EZ) en de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) doen dit. Voorbeelden: contacten met buitenlandse overheden, organiseren bezoeken en missies in het buitenland, voorlichting en promotie. (blz 150) 7

8  Instanties die informatie, begeleiding en advies kunnen geven. • Diverse overheidsinstanties. • Particuliere instanties. 8

9  EVD (economische voorlichtingsdienst)  BEB (buitenlandse economische betrekkingen)  NCH (Nederlands centrum voor handelsbetrekkingen)  Ambassades  CBI (centrum tot bevordering van de import) (blz 152-153) 9

10  Kamer van Koophandel en fabrieken. (20in Nederland). Zij geven informatie over: - invoerrechten, - douanezaken, - transport, - verzekeringen, - internationaal betalingsverkeer, - handelsbelemmeringen, - vakbeurzen, - Exportdocumenten (geven deze ook af.) - subsidies. - (blz 153) 10

11  KvK organiseert ook import- en exportcursussen, collectieve deelname aan buitenlandse beurzen en zakenreizen. 11

12  In sommige landen zijn ook KvK’s en zij ondersteunen ter plekke. (blz 154) 12

13  Kan een exporteur lid van worden (meer dan 1.000 leden.) Fenedex:  Adviseert haar leden.  Belangenbehartiging voor haar leden.  Opleidingen op het gebied van de export. (blz 154) 13

14  Heeft ruim 500 leden.  Legt in opdracht van haar leden contacten met potentiele afnemers in het buitenland. Hiervoor zet ze NEC- wereldreizigers in. (blz 154) 14

15  Internationale betaling  Financiering  Advisering (blz 154) 15


Download ppt "Nederland en de bevordering van de internationale handel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google