De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A7Westergo, Franeker 15 september 2011 Kamer van Koophandel Noord-Nederland Evert Jan Schouwstra Praktische zaken: een eerste opzet om tot export te komen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A7Westergo, Franeker 15 september 2011 Kamer van Koophandel Noord-Nederland Evert Jan Schouwstra Praktische zaken: een eerste opzet om tot export te komen."— Transcript van de presentatie:

1 A7Westergo, Franeker 15 september 2011 Kamer van Koophandel Noord-Nederland Evert Jan Schouwstra Praktische zaken: een eerste opzet om tot export te komen

2 Inkoppertjes Exporteer met een doel! Wat moet het mij gaan opleveren en in welke tijd. Focus je op een land of een regio Reserveer tijd en middelen Stel een begroting op. Wat wil ik maximaal investeren. Commitment van een ieder binnen de organisatie. Planmatig aanpakken - Exportstappenplan Goede voorbereiding is het halve werk Maak gebruik van netwerken Alles valt of staat met een goede partner Haal zoveel mogelijk advies

3 Overzicht activiteiten Kamer van Koophandel op gebied Internationalisering Voorlichting individueel (telefoon, balie, e-mail, brochures, flyers, e.d.) Maatwerkgesprek Trajectbegeleiding (Prepare2start) Marktoriëntatiereizen (handelsmissies) Seminars Spreekdagen met ambassades IH nieuwsbrief – aanmelden via ih-noord@kvk.nl Openstellen van netwerken – Exportclubs Initiatiefnemer SPINN

4 Exportstappenplan Motivatie om te exporteren Interne en externe analyse Landenselectie/marktonderzoek Marktentreestrategie Marketing Financiën …………. de start op een nieuwe buitenlandse markt

5 Waar beginnen? Internet “Men beweert dat er 300 instanties/bureaus zijn die zich met export bezighouden” Zet eerst je traject uit met de exportconsulent van de KvK

6 De belangrijkste KvK (www.kvk.nl) NL Agentschap EVD (www.evd.nl) CBS/Douanes/Ambassades/Consulaten/Banken e.a. Lidmaatschapsorganisaties zoals: *Fenedex-NCH Marktbureaus

7 Buitenlandnetwerk Nederlandse ambassades in het buitenland (www.minbuza.nl) Nederlandse consulaten EVD steunpunten (NBSO’s) (www.evd.nl/nbso) Buitenlandse marktbureaus Bilaterale KvK’s (zie www.kvk.nl) Lokale KvK’s Vakbeursorganisaties World Trade Center

8 Andere bronnen Branche organisaties Concurrenten Van welke distributeur maken uw eindafnemers gebruik voor product X Vakbeurzen/vakbladen Agenten/groothandels-organisaties Dataleveranciers (kompass, Wer liefert was etc.) Buitenlandse marktbureaus Exportclubs – leden informeren leden WWW.FRIESEEXPORTCLUB.NL World Trade Center te Leeuwarden Landelijke handelsreizen: www.internationaalondernemen.nl Marktoriëntatiereizen KvK

9 Welke exportbevorderings instrumenten zijn er: Kamer van Koophandel: - Regionaal: - WiN! - NIOF Nationaal: - Prepare2Start - 2xplore (oude PESP) - 2g@there - PSI Andere ondersteuningmogelijkheden: - Marktscan - overzicht IH activiteiten KvK

10 WiN! – Werken aan Internationalisering Noord Nederland! Loopt tot eind 2011. Individuele ondersteuning – Klaar voor de Start Themabijeenkomsten Workshops Beursbezoek Beursdeelname Marktclustering Marktoriëntatiereizen Zie: www.win-export.nl

11 KvK Marktoriëntatiereizen uitgangspunten: - kosten deelname € 850,- - reis en verblijfkosten voor eigen rekening - individuele matchmaking - gezamenlijk avondprogramma - samenwerking met lokale consultants - intakegesprek, goedkeuring verslag - Long list, GO en NO-GO

12 WiN! Marktoriëntatiereizen: Geplande reizen 2011: September – Polen Oktober – Rusland (St. Petersburg & Moskou) Reizen 2012 – Nieuwe structuur! Februari – UK April – Bulgarije & Roemenië Juni – Duitsland Oktober - Finland

13 Noordelijke Innovatie Ondersteunings Faciliteit 2010 (NIOF) 1.Extern Advies kern inzet externe adviseur op ontwikkelingsprojecten, marktverkenning, haalbaarheidsonderzoeken, strategische marketingplannen max € 100.000 p/a (50% advieskosten, 35% materiaalkosten) 2. Implementatie Ontwikkelingstraject € 250.000 p/a max 2x per jaar (10% MB, 20% KB) 3. Kennisdragers (HBO en WO) Kern opstellen kennisplan - € 50.000 p/a (35%), max 1 x per jaar 4. Beursondersteuning - max € 6.000 (30%) min aanvraag: € 2.500,- www.snn.eu

14 Landelijke subsidies: Prepare2Start Criteria: < 100 werknemers < 25% omzet uit export in laatste 12 mnd. (praktisch) nieuwe markt bewerken (<3% omzet) Bedrijven in de sectoren primaire landbouw en visserij en productie- en handelsbedrijven van voedingsmiddelen zijn uitgesloten.

15 Prepare2Start Subsidie voor: Marktverkenning Partnerselectie Productpresentatie Presentatiemateriaal Vergroten van kennis en kunde Juridisch advies Octrooi, merk- en modelregistraties Interim Manager/ coach Inzet studenten Let op ook importeren

16 Prepare2Start Maximaal subsidiebedrag: € 11.500,- (50% vd werkelijke kosten) Looptijd subsidie: 21 maanden Internationaliseringsplan opstellen samen met uw consulent internationale handel – basis SWOT analyse Voordeel: gestructureerd een markt bewerken! Regeling loopt 31 december 2011 af! www.evd.nl/prepare2start

17 Een paar tips Onderschatting levert des-investering op - Geef liever € 5.000,- aan reizen uit dan aan algemene marktonderzoeken - Zoek ondersteuning in het land zelf - Verzamel niet alleen informatie die gratis is - Denk lange termijn en heb geduld - Ga zo snel mogelijk de markt in (beurs) - Stop veel energie en tijd in relaties (“een kennis in de markt is beter dan marktkennis”) - Geef je klant het gevoel dat je bij hem op de hoek woont - RESPECT

18 Conclusie….. Internationale handel biedt volop mogelijkheden, maar bereidt u goed voor! Het Team Internationale Handel van de Kamer van Koophandel staat u met raad en daad bij. Wij wensen u veel succes! Tel: 088 585 1060, e-mail: ih-noord@kvk.nl


Download ppt "A7Westergo, Franeker 15 september 2011 Kamer van Koophandel Noord-Nederland Evert Jan Schouwstra Praktische zaken: een eerste opzet om tot export te komen."

Verwante presentaties


Ads door Google