De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In 2005 ontstaan uit een fusie van 3 intercommunales

Verwante presentaties


Presentatie over: "In 2005 ontstaan uit een fusie van 3 intercommunales"— Transcript van de presentatie:

1

2 In 2005 ontstaan uit een fusie van 3 intercommunales
Limburg.net haalt het afval van mensen op. Limburg.net is actief in 44 gemeenten (Limburgse gemeenten en de stad Diest). In 2009 haalde Limburg.net via huis-aan-huis en via milieustraten maar liefst ton restafval (144 kg/inw.) op via de huis-aan-huis-inzameling en ton (205 kg/inw.) organisch afval. Limburg.net legde in de afgelopen tien jaar 35 hectare bos aan en wil verder gaan in de CO2-reductie. Limburg.net heeft weldra volledig beheer over tenminste 9 milieustraten, 20 gemeenten hebben te kennen gegeven de milieustraat ook over te dragen Schaalgrootte Limburg.net is een primeur in Vlaanderen!

3 Waarom een fusie? Doelstelling: Alle Limburgers gelijk
“Dezelfde prijs bij dezelfde dienstverlening” Prijsgaranties & toekomstgericht Schaalvoordelen op vlak van preventie, inzameling en verwerking Limburg.net blijft zuiver eigendom van Limburgse gemeenten/provincie Uniformiteit op het vlak van dienstverlening Toekomstige investeringen en afschrijvingen Nieuwe investeringen in verwerking noodzakelijk (vergunning verbrandingsoven loopt af in 2011; nood tot schaalvergroting) Billijke risicospreiding tussen alle gemeenten Eénduidige communicatie en efficiënte inzet van middelen

4 2. Uitgangspunten van de fusie?
=> Verwerking loskoppelen van andere activiteiten Oprichting twee maatschappijen: - Bionerga (verbrandingsoven en composteringsinstallaties) - Limburg.net (andere activiteiten; preventie, inzameling,…)

5 100% Gemeenten & provincie 100% Gemeenten & provincie
3. Nieuwe structuur Bionerga Limburg.net Containerparken Inzameling Preventie & sensibilisering Administratie & boekhouding Huidige verwerkingsinstallaties Participatie Geldstroom: Cash voor inbreng van bedrijfstak (activa) 10% 90% 100% Gemeenten & provincie Limburg.net Nuhma 100% Gemeenten & provincie

6 Nuhma (Nutsbedrijven Houdstermaatschappij)
3. Wie is Nuhma? Nuhma (Nutsbedrijven Houdstermaatschappij) Is de financiële holding van de 44 Limburgse gemeenten en investeert in duurzaamheid, energie en innovatie. Nuhma werd opgericht in 2001 als holding van de Limburgse gemeenten Nuhma beheert de participaties die omwille van de verplichting tot "unbundling" bij de vrijmaking van de energiemarkt werden afgesplitst van de distributienetbeheerder en werkingsmaatschappij voor elektriciteit en gas. Nuhma investeert in toepassingen van hernieuwbare energie Nuhma ondersteunt initiatieven rond innovatie Een totaalvisie met projecten die elkaar versterken en ondersteunen

7 3. Participaties Nuhma? Aspiravi NV (www.aspiravi.be)
Producent van hernieuwbare energie (80 windturbines, 2 waterkrachtcentrales, biomassa-centrale (Spano) én 2 biogas-installaties) C-power NV ( Eerste en grootste off-shore windpark in België MW SPE- Luminus NV ( 2de grootste elektriciteitsbedrijf in België (met 12 % hernieuwbare energie) Televisie Limburg NV ( Medeoprichter lokale televisie Vlaamse Energieholding CVBA VEHparticipeert in energie-gerelateerde ondernemingen Bionerga NV ( Verwerking van niet-vermijdbare afval op de meest ecologische, economische en veilige manier met een minimale milieubelasting en met maximale recuperatie van energie en grondstoffen volgens de best beschikbare technieken (BBT)

8 4. Kostprijs ? Doelstelling: Alle Limburgers gelijk
De dienstverlening is gelet op het jonge bestaan van Limburg.net uiteraard niet gelijk. Sommige gemeenten organiseren nog ophalingen en milieustraten in eigen beheer. Nog niet alle afval wordt aangeboden aan Limburg.net…enz… Dit maakt een kostenvergelijking moeilijk! Bruto kostprijs GEMEENTEN heden De kostprijs (incl inzameling, verwerking, milieustraten en overhead) ligt, in functie van het systeem en de inzamelhoeveelheden tussen de euro per inwoner per jaar. Kostprijs INWONERS heden De bijdrage die de inwoners (via “vervuiler betaalt”) is nog zeer divers en in principe bepaalt elke gemeente dit apart. MAAR nu reeds worden intergemeentelijke afspraken gemaakt wat moet leiden tot meer uniformiteit én wenst men te onderzoeken wat nodig is om Limburg.net de mogelijk te geven om rechtstreeks te innen bij de burger (LT-strategie, aanpassingen wetgeving noodzakelijk) …

9 5. Plan 010 – horizon 2013

10 Tariefstructuur Plan010 Mogelijke facturatie aan de gemeenten voor de huis-aan-huisophalingen van Restafval (keuze volume zak of bak met gewichtsdiftar) (voor 60 kg/inwoner) Bijkomende hoeveelheden aan 0,18 €/kg of 1,25 €/zak Organisch afval (gft-container en/of groen-zak) GFT (voor 320 kg/gezin) Bijkomende hoeveelheden aan 0,16 €/kg Groen (voor 40 kg/inwoner) Bijkomende hoeveelheden aan aan 0,25 €/zak / bundels gratis 10

11 Facturatie aan de gemeenten (vervolg)
Tariefstructuur Plan010 Facturatie aan de gemeenten (vervolg) Daarnaast moet men rekening houden met de volgende andere kosten Overheadkost werking Limburg.net Deze kost wordt geraamd op 8 euro/inwoner. (Gemeentelijk) recyclagepark De kost van de diensten die Limburg.net uitvoert voor of op het (gemeentelijk) recyclagepark. Ophaling papier Met de opbrengst van het papier kon de inzameling tot hiertoe worden gefinancierd. Als de papierprijs zou dalen zal de overblijvende kost aan de gemeenten worden aangerekend. Ophaling PMD Wordt gefinancierd door FostPlus en moet onder de huidige omstandigheden dus niet worden doorgerekend. Glasbollen Deze kost wordt gefinancierd door FostPlus en moet onder de huidige omstandigheden dus niet worden doorgerekend. Afval gemeentelijke diensten 11

12 Besluit: Samenwerken zorgt voor grotere stem/inbreng in debat, schaalvoordelen, meer uniformiteit/duidelijkheid of efficiëntere dienstverlening


Download ppt "In 2005 ontstaan uit een fusie van 3 intercommunales"

Verwante presentaties


Ads door Google