De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Convenant naar AMvB… Wat betekent dat voor gemeenten? Wim Hazeu Wethouder Gemeente Maastricht Vertegenwoordiger VNG in verpakkingendossier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Convenant naar AMvB… Wat betekent dat voor gemeenten? Wim Hazeu Wethouder Gemeente Maastricht Vertegenwoordiger VNG in verpakkingendossier."— Transcript van de presentatie:

1 Van Convenant naar AMvB… Wat betekent dat voor gemeenten? Wim Hazeu Wethouder Gemeente Maastricht Vertegenwoordiger VNG in verpakkingendossier

2 Derde Convenant Verpakkingen Doelstelling en afnamegarantie voor papier en karton Doelstelling en afnamegarantie voor glas Doelstelling voor zwerfafval –actieve rol bedrijfsleven –Stichting Nederland Schoon

3 Besluit Beheer Verpakkingen, papier en karton Concrete gevolgen voor gemeenten: Producentenverantwoordelijkheid voor de gescheiden inzameling van verpakkingen als papier/karton, glas, metaal, hout, PET,drankkartons Kosten gescheiden inzameling verpakkingen voor rekening bedrijfsleven Regie van gescheiden inzameling verpakkingen bij bedrijfsleven

4 Besluit Beheer Verpakkingen, papier en karton Concrete gevolgen voor gemeenten: Gemeenten en bedrijfsleven moeten afspraken maken over organisatie en financiering Als optie opgenomen: statiegeldverplichting op drankenverpakkingen

5 Voorstander invoering producentenverantwoordelijkheid: ‘De Vervuiler betaalt’: verschuiving kosten van burger naar consument mogelijkheid tot het verhalen van kosten verpakkingen in het zwerfafval en openbare prullenbakken mogelijkheid tot verlagen van lokale lasten medeverantwoordelijkheid producenten in beperking (verpakkings)afvalstroom Uitgangspunt VNG Doelstellingen convenant niet gehaald, dus nu boter bij de vis!

6 Tekortkomingen Besluit Producenten slechts voor 70% verantwoordelijk voor gescheiden inname: –30% van de verpakkingen blijft voor rekening gemeenten –Uitsluiting gemeenten mogelijk –Verpakkingen in prullenbakken en op straat worden niet meegerekend Doelstellingen gelden zowel voor bedrijfsafval als huishoudelijk afval

7 Besluit laat gemeenten en bedrijfsleven het samen uitzoeken –geen uitwerking van regie, organisatie en financiering –collectief van bedrijfsleven niet geregeld Geen bepaling voor zwerfafval in Besluit Weinig aandacht voor preventie Tekortkomingen Besluit

8 Voorstel bedrijfsleven Nascheiding –Bewezen techniek ? –Milieurendement ? –Financieel Maatschappelijk verantwoord ? –Realisatietermijn ? Onduidelijkheid over financiering en organisatie Zwerfafval buiten beeld Afschaffing statiegeld groot PET in 2010

9 Glasbak (0,3 Mton) Oud papier en karton (1 Mton) Grof huishoudelijk afval (0,8 Mton) GFT-afval (1,3 Mton) Restafval (3,9 Mton): Niet verpakkingen:2 Mton (51%) Verpakkingen (49%): Oud papier en karton: 1 Mton (26%) Kunststof: 0,7 Mton (17%) Glas: 0,1 Mton (3,5%) Ferro: 0,1 Mton (2,3%) Non-ferro: 0,3% Inzameling PET (groot en klein) Zwerfafval en afval in openbare prullenbakken Nascheiding ferro (85%) en kunststof Huishoudelijk afval: 8,9 Mton Kosten: €1,7 mld. 90% 75%

10 Voorstel VNG in aantocht Uitgangspunten: 100% producentenverantwoordelijkheid, dus ook voor zwerfafval Bedrijfsleven als collectief aanspreekbaar Gemeentelijke regie over openbare ruimte

11 Leren van Vlaanderen Uit Vlaamse systeem: Collectief aanspreekbare organisatie Algemene pot waaruit inzameling wordt betaald Gemeenten houden regie Toezichtscommissie En: 100% producentenverantwoordelijkheid (dus inclusief zwerfafval) Reëel bedrag voor gemeentelijke inzameling

12 VNG ledenraadpleging 4 mei 2005 VNG ledenraadpleging nadere invulling gemeentelijk voorstel Input voor verdere onderhandelingen Wordt vervolgd !!


Download ppt "Van Convenant naar AMvB… Wat betekent dat voor gemeenten? Wim Hazeu Wethouder Gemeente Maastricht Vertegenwoordiger VNG in verpakkingendossier."

Verwante presentaties


Ads door Google