De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Nascheiding biedt nog volop mogelijkheden. " Wat kunnen we leren van de nascheiding van kunststoffen uit afval, het heldere alternatief van Essent Milieu"

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Nascheiding biedt nog volop mogelijkheden. " Wat kunnen we leren van de nascheiding van kunststoffen uit afval, het heldere alternatief van Essent Milieu""— Transcript van de presentatie:

1 1 Nascheiding biedt nog volop mogelijkheden. " Wat kunnen we leren van de nascheiding van kunststoffen uit afval, het heldere alternatief van Essent Milieu" Limburgse Afvalconferentie 12 juni 2008 Pieter Balth Linders, Manager Overheid Limburgse Afvalconferentie

2 2 Inhoud presentatie Waarom een proef met nascheiding KFF+? Waar is proef uitgevoerd? Wat heeft de proef opgeleverd? Volgende stappen? Stellingen gebaseerd op de proef Samenvatting Aanbeveling Limburgse Afvalconferentie Kunststof Flessen en Flacons en overige kunststoffen (+)

3 3 Waarom een proef? Wens van Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) om proef te doen –willen geen extra bollen –willen geen zakken op straat Om aannames te toetsen en te bevestigen Om aan te kunnen tonen dat nascheiding effectiever is Om aan te kunnen tonen dat nascheiding per ton materiaal integraal voordeliger is Limburgse Afvalconferentie

4 4 Routing na- en bronscheiding: -geen "in- spanning" voor burger -geen extra logistiek huishouden mc-ers lediging bronscheiding verwerking huishoudelijk afval opbulken kunststoffen reyclebedrijf granulaat Limburgse Afvalconferentie

5 5 Essent Milieu Locatie Groningen Locatie met scheidings- en vergistingsinstallatie 'Kleinschaligheid' maakt proef overzichtelijk Nascheidingslijn was reeds aanwezig vanwege eerdere proef drankkartons Regio (ARCG) had een behoefte Locatie met scheidings- en vergistingsinstallatie 'Kleinschaligheid' maakt proef overzichtelijk Nascheidingslijn was reeds aanwezig vanwege eerdere proef drankkartons Regio (ARCG) had een behoefte Limburgse Afvalconferentie

6 6 Wat heeft proef opgeleverd: Uit eerste resultaten nascheiding (KFF+) blijkt dat 15 kilo kunststofverpakking per inwoner, met een verontreinigingspercentage onder 30%, mogelijk is. Schoon gesorteerd op stroom kunststof ook mogelijk. –PET (Poly-Ethyleen Terephalate) –PE (Poly-Ethyleen) –PP (Poly-Prophelene) –PS (Poly-Styreen) Hieronder staan de eerste gegevens. Limburgse Afvalconferentie

7 7 Volgende stappen Optimaliseren van afzet nagescheiden kunststoffen Ervaring omzetten naar een operationeel systeem om maatschappelijk laagste kosten te realiseren Opschalen naar bestaande installaties Aanbieden aan contractpartners 2008/2009 2009/2010 Aandachtspunten voor uitrol: - vergoedingen structuur - inzicht na 2011 Limburgse Afvalconferentie

8 8 Stellingen: Afzet en waarde (kunststoffen) bepalen wat waar wordt nagescheiden; Scheiden om het scheiden geeft geen invulling aan duurzaamheid; Bronscheiding beperkt de cradle-to-cradle ontwikkeling van bio-plastics. Limburgse Afvalconferentie

9 9 Afzet en waarde (kunst)stoffen bepalen wat er waar wordt nagescheiden; Ervaring Duitsland: groot deel kunststof niet recyclebaar –Verontreinigingen alsnog naar AVI 1 ton kunststof = ca. 3 vaten olie –3 vaten olie is ca. 600 liter –3 vaten olie kosten ca. 366,- dollar Opbrengst deel van de kunststofstroom < oliewaarde ? Effect stijgend aanbod gerecycled kunststof op waarde onduidelijk –als waarde granulaat daalt stijgt de waarde als oliedrager Elke logistieke tussenstap creërt kosten. Decentrale scheiding enkel zinnig als transportkosten naar centrale scheider hoger uitvallen dan kosten voor decentrale scheiding (lossen, scheiden, laden, transport) Limburgse Afvalconferentie

10 10 Scheiden om het scheiden geeft geen invulling aan duurzaamheid; Bjørn Lomborg (2007): inzake duurzaamheid worden we geregeerd door angst. –Deze angst maakt elke zinnige beleidsdiscussie onmogelijk het dilemma van de wetenschapper: –toespitsen op de waarheid maar als burger belang bij doeltreffend beleid huidige korte termijn kosten zouden bij andere investering op lange termijn meer opleveren "Willen we ons alleen goed voelen of willen we ook goed doen?" Limburgse Afvalconferentie

11 11 Bronscheiding beperkt de cradle-to- cradle ontwikkeling van bio-plastics; Bio-plastics: cradle-to-cradle in optima forma geen verpakkingen tax van plant - naar verpakking - naar (gas) / compost - naar plant Voorwaarde voor succes is een gemeentebreed inzamelsysteem voor GFT –Bio-plastics in KFF(+) beperken een optimale afzet van granulaat Conclusie: beperken van de GFT inzameling beperkt een succesvolle introductie van bio-plastics en een optimale afzet van KFF(+) granulaat. Limburgse Afvalconferentie

12 12 Samenvatting KFF(+) Nascheiding levert voldoende kunststoffen per inwoner per jaar op om doelstelling(en) gemeent(en) te realiseren Nascheiding schoon per stroom is mogelijk Algemeen Nascheiding vergt geen nieuwe inzamelstructuur Nascheiding vergt geen extra inspanningen van burgers Nascheiding is kostenefficiënt en centraal te realiseren Nascheiding kan snel "sturen" op behoefte van de afnemende marktpartijen Limburgse Afvalconferentie

13 13 Aanbeveling Gemeenten zouden wel aan (de) doelstellingen moeten voldoen, maar men moet niet voorgeschreven krijgen hoe men het doel moet bereiken Limburgse Afvalconferentie


Download ppt "1 Nascheiding biedt nog volop mogelijkheden. " Wat kunnen we leren van de nascheiding van kunststoffen uit afval, het heldere alternatief van Essent Milieu""

Verwante presentaties


Ads door Google