De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERIK DAVIDS Nascheiden kunststof verpakkingsafval.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERIK DAVIDS Nascheiden kunststof verpakkingsafval."— Transcript van de presentatie:

1 ERIK DAVIDS Nascheiden kunststof verpakkingsafval

2 Inhoud presentatie 1. Toelichting sorteerproef MSZ 2. Uitkomsten sorteerproef Nascheiden van kunststof verpakkingsafval

3 1. Toelichting sorteerproef A.Aangeleverde afval B.Drogen van afval C.Sorteren van afval D.Nascheiden van kunststof Nascheiden van kunststof verpakkingsafval

4 Aangeleverd afval (1) Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Het afval van 16 gemeenten is gebruikt voor de sorteerproef Het afval is in twee partijen opgebulkt, gescheiden naar gemeenten welke wel en gemeenten welke tijdens de proef niet aan bronscheiding deden. Nascheidingsgemeenten welke zich niet hebben aangemeld voor de proef: •Heerlen •Landgraaf •Schinnen

5 Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Aangeleverd afval (2) Partij 1: afval van gemeenten die ten tijde van de proef al deden aan bronscheiding Aanlevering toegezegd door de gemeenten: •Margraten •Eijsden •Nuth (niet geleverd) •Beek •Sittard-Geleen •Stein •Maasgouw •Roerdalen •Leudal •Weert •Meijel •Kessel •Gennep (niet geleverd)

6 Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Aangeleverd afval (3) Partij 2: afval van gemeenten die ten tijde van de proef nog niet deden aan bronscheiding Aanlevering toegezegd door de gemeenten: •Gulpen Wittem •Valkenburg •Meerssen •Roermond •Sevenum (niet geleverd) •Horst aan de Maas

7 Drogen afval Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Alvorens het afval gesorteerd werd, is dit eerst gedroogd. Het drogen vond biologisch plaats in een tunnel, vergelijkbaar met een GFT composteringsproces. Het afval is circa 10 dagen gedroogd waarna het afval niet meer verkleefd en een betere sortering kan plaatsvinden.

8 Sorteren afval Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Doordat het afval gedroogd is, kunnen diverse herbruikbare stromen uit het afval gesorteerd worden. Deze stromen hoeven niet duur verbrand te worden en hebben vaak zelfs een positieve marktwaarde. Bij de sortering zijn de volgende stromen vrijgekomen; zeefzand, puin, hout en metaal. Uit de resterende fractie is de kunststof nagescheiden

9 Nascheiden Kunststof (1) Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Voor het nascheiden van de kunststof is een proefopstelling gemaakt. Het nascheiden van kunststof heeft in twee fasen plaatsgevonden; folies en harde kunststoffen. De folies zijn in de proefopstelling handmatig gescheiden. De harde kunststoffen zijn met een Oostenrijkse installatie optisch gescheiden in vier deelstromen.

10 Nascheiden Kunststof (2) Nascheiden van kunststof verpakkingsafval PET optische scheider PE

11 2. Uitkomsten sorteerproef MSZ A.Uitkomsten kwantitatief B.Uitkomsten kwalitatief C.Uitkomsten financieel Nascheiden van kunststof verpakkingsafval

12 gemeenten met bronscheiding Vocht 29,4% Restafval 46,9% Herbruikbaar Overig 19,3% Herbruikbaar Kunststof 4,3% Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Uitkomsten kwantitatief gemeenten zonder bronscheiding Vocht 31,3% Herbruikbaar Overig 24,1% Herbruikbaar Kunststof 11,9% Restafval 32,7%

13 Uitkomsten kwalitatief Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Van de mix kunststof zijn monsters genomen. Deze zijn door een extern bedrijf gewassen. De aanhangende vervuiling bedroeg 8% Norm bronscheiding is 30%. De gescheiden monostromen zijn door een extern bedrijf beoordeeld op zuiverheid (PE, PET en PP). Zuiverheid van nascheiding voldoet aan eisen nascheiding (98% zuiverheid). Gescheiden kunststof is vermarkt aan recyclebedrijven Folie€ 75,-- / ton PE€ 100,-- / ton PET€ 50,-- / ton PP€ 75,-- / ton MIX€ 0,-- / ton

14 Uitkomsten financieel (1/4) Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Verwerkingsvoordeel geheel Limburg: 5 à 6 miljoen euro op jaar basis Niet meegenomen de meeropbrengsten van de kunststof 23.000 ton in plaats van 7.000 ton. Totale afvalkosten Totale kosten bij drogenLimburgs besparingspotentieel huidige werkwijzeen nascheidenop jaarbasis in € Kosten volgens€ 25.244.812,-€ 19.175.745,-€ 6.069.067,- (24,04 %) werkelijke bronscheidingscijfers

15 Uitkomsten financieel (2/4) Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Gemeente Heerlen op jaarbasis bronscheiding Aantal inwoners (CBS 2009) 89.356 Huishoudens (CBS 2009) 44.395 Hoeveelheid huishoudelijk restafval in ton (CBS) 25.020 kgtariefkosten Kosten huidige brondscheiding Brongescheiden kunststof (6,3 kg/inw/jaar) 562.943 Inzamelkosten kunststofzakken (4,65/huishouden)€ 4,65€ 206.437,- Resterende verwerkingskosten restafval 24.457.057€ 119,39€ 2.919.928,- Totale verwerkingskosten bij bronscheiding € 3.126.365,-

16 Uitkomsten financieel (3/4) Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Gemeente Heerlen op jaarbasis nascheiding Aantal inwoners (CBS 2009) 89.356 Huishoudens (CBS 2009) 44.395 Hoeveelheid huishoudelijk restafval in ton (CBS) 25.020 kgtariefkosten Kosten nascheiding zonder bronscheiding Droog- en sorteerkosten 25.020.000 € 50,-€ 1.251.000,- Restafval 32,7% 8.181.540€ 119,39€ 976.794,- Vocht 31,3 % 7.831.260€ --€ -- Zeefzand 14,9 % 3.727.980€ 65,-€ 242.319,- Puin 5,2 % 1.301.040€ 5,-€ 6.505,- IJzer 2,0 % 500.400-/- € 100,-- /- € 50.040,- Hout 0,5 % 125.100€ 25,-€ 3.128,- Papier 1,5 % 375.300-/- € 50,--/- € 18.765,- Kunststof 11,9 % 2.977.380 Controle 100,0 % Totale kosten bij nascheiding zonder bronscheiding € 2.410.941,-

17 Uitkomsten financieel (4/4) Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Huidige werkwijzeDrogen enBesparingspotentieel Heerlen (bronscheiding)nascheidenop jaarbasis Opbrengst kunststoffen-/- € 267.398,--/- € 595.476,-€ 328.078,- ___________ Totale besparing€ 1.043.402,- Kosten € 3.126.265,-€ 2.410.941,-€ 715.324,-

18 Bijkomende voordelen (1/2) Nascheiden van kunststof verpakkingsafval •Gemak voor de burger •Vermeden inzamelkilometers •Vermeden afvoertransport (vocht en hergebruik) •Vermeden CO2 uitstoot (studie LIOF en Senter Novem) “ De adviescommissie van Senter Novem beoordeelt de bijdrage van dit project aan de duurzame energiehuishouding in Nederland als goed, want er wordt veel energie bespaard door hergebruik van materialen, de inzet van de restfractie én er worden transportkilometers vermeden. Het is een realistisch project. Het herhalingspotentieel is groot, want het is toepasbaar voor veel afvalverwerkers in Nederland en past binnen de huidige regelgeving. De adviescommissie beoordeelt de innovatie ten opzichte van de stand van de techniek in Nederland als goed, want scheiding van de restfractie vindt momenteel bijna niet plaats. Het buitenland (Duitsland) heeft op dit gebied een voorsprong op Nederland.” Bron: Advies van de adviescommissie van Senter Novem in project DEMO04031. •Grotere scheidingsprestatie met meer aanbod voor recycle industrie

19 Nascheiden van kunststof verpakkingsafval Bijkomende voordelen (2/2) •Geen vervuild straatbeeld door plastic zakken

20 EINDE


Download ppt "ERIK DAVIDS Nascheiden kunststof verpakkingsafval."

Verwante presentaties


Ads door Google