De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verpakkingen te pakken? De gemeentelijke inzet in het verpakkingendossier Wim Hazeu Wethouder Gemeente Maastricht Vertegenwoordiger VNG in verpakkingendossier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verpakkingen te pakken? De gemeentelijke inzet in het verpakkingendossier Wim Hazeu Wethouder Gemeente Maastricht Vertegenwoordiger VNG in verpakkingendossier."— Transcript van de presentatie:

1 Verpakkingen te pakken? De gemeentelijke inzet in het verpakkingendossier Wim Hazeu Wethouder Gemeente Maastricht Vertegenwoordiger VNG in verpakkingendossier

2 Besluit Beheer Verpakkingen, papier en karton -> per 1 januari 2006 in werking getreden Concrete gevolgen voor gemeenten: Producentenverantwoordelijkheid voor de gescheiden inzameling van verpakkingen als papier/karton, glas, metaal en kunststof Kosten gescheiden inzameling verpakkingen voor rekening bedrijfsleven Gemeenten zamelen in maar bedrijfsleven is verantwoordelijk Concrete resultaten voor gemeenten? VNG en bedrijfsleven moeten afspraken maken over organisatie en financiering Als optie opgenomen: statiegeldverplichting op drankenverpakkingen

3 Voorstander invoering producentenverantwoordelijkheid: ‘De Vervuiler betaalt’: verschuiving kosten van burger naar consument Mogelijkheid tot het verhalen van kosten verpakkingen in het zwerfafval en openbare prullenbakken Mogelijkheid tot verlagen van lokale lasten of Mogelijkheid extra inzet schoner straatbeeld Medeverantwoordelijkheid producenten in beperking (verpakkings)afvalstroom Uitgangspunt VNG

4 Tekortkomingen Besluit Producenten slechts voor 70% verantwoordelijk voor gescheiden inname: –30% van de verpakkingen blijft voor rekening gemeenten –Uitsluiting gemeenten mogelijk –Verpakkingen in prullenbakken en op straat worden niet meegerekend Doelstellingen gelden zowel voor bedrijfsafval als huishoudelijk afval Geen bepaling voor zwerfafval in Besluit Weinig aandacht voor preventie, wat toch het doel is van producentenverantwoordelijkheid. Besluit laat gemeenten en bedrijfsleven het samen uitzoeken maar: –Er is geen uitwerking van regie, organisatie en financiering –Het collectief van bedrijfsleven nog steeds niet geregeld

5 2005 Eerste onderhandelingsronde met SVM-Pact geen gedragen resultaat Zwerfafval was voor verpakkingsindustrie geen gespreksonderwerp 2006 2-sporen van onderhandeling: verpakkingenspoor en zwerfafvalspoor Stroeve herstart van de onderhandelingen Uitstel van statiegeldbesluit Nedvang als uitvoeringsorganisatie v/h bedrijfsleven op de rails gezet Risico individuele benadering van gemeenten Ervaringen afgelopen jaar

6 Uitgangspunten inzet VNG Resultaat dossier verpakkingen en zwerfafval wordt door VNG als 1 geheel gezien Bedrijfsleven als collectief aanspreekbaar Gemeentelijke regie over openbare ruimte

7 Inzet VNG verpakkingen Gemeente heeft zorgplicht voor schone omgeving, dus eigenaar van afval Geen pakketafspraken, gemeente kan per deelstroom deelnemen Realistische vergoeding per deelstroom Achtervang: invoering statiegeld!

8 Tot slot Onderhandelingen in beide sporen in afrondende fase 2e kamer behandeling op 20 juni a.s. Oproep VROM: handhaaf op het besluit (aanpak free-riders) Oproep gemeenten: wacht op onderhandelingsresultaat maar bereid u voor Onderhandelingsresultaat van beide dossiers wordt voorgelegd aan de leden


Download ppt "Verpakkingen te pakken? De gemeentelijke inzet in het verpakkingendossier Wim Hazeu Wethouder Gemeente Maastricht Vertegenwoordiger VNG in verpakkingendossier."

Verwante presentaties


Ads door Google