De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe gezicht van Attero

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe gezicht van Attero"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe gezicht van Attero
Pierre Vincent 7e Limburgse afvalconferentie Maastricht, 3 juni 2010

2 Wie we zijn en wat we doen
Afval omzetten in duurzame energie en grondstoffen Duurzame energie Grondstoffen Afvalverwerking Focus op grootschalige verwerking van afval en omzetting in duurzame energie en grondstoffen Sterke regionale verankering vanuit historische rechtsvoorgangers Kernactiviteiten: storten, composteren en verbranden Marktleider in verwerking van huishoudelijk afval met marktaandeel van circa 40%

3 Attero is thuis in Limburg
Historische band Limburgse gemeenten aan de wieg van ons bedrijf Aandeelhouderschap Provincie: 16% Gemeenten: 9% Activiteiten in Limburg Composteren en vergisten Stort en overslag Brandbaar restafval Kantoorlocatie in Buggenum Venlo Tegelen Weert Buggenum kantoor gft-composteren gft-composteren, gesloten gft-vergisten overslagstation storten storten, gesloten Montfort Born Schinnen Landgraaf Maastricht Kerkrade

4 Er bestaat bij Attero een verschil tussen de klantenportfolio en het aandeelhouderschap
100% 100% Bedrijven Provincies Overige gemeenten/ geen aandeelhouder (Stivam gedeeltelijk*, Gouda) Brabantse gemeenten/ geen aandeelhouder Gemeenten/ geen klant Attero (Friesland, Twente) Gemeenten/ aandeelhouder Attero Gemeenten/ klant Attero Klantenportfolio brandbaar restafval 2010 Aandeelhouders Attero * Een deel van de Stivam-gemeenten is geen aandeelhouder van Attero, bijvoorbeeld: Duin-en Bollenstreek, Gooi- en Vechtstreek, Apeldoorn

5 ‘Commercieel bedrijf’ Consequenties voor bedrijfsvoering
Positionering als publieke dienstverlener maximaliseert waarde door elementen van nuts- en commercieel bedrijf te combineren Tot op heden waren wij een publiek bedrijf dat de laatste jaren commercieel gerund is. De commerciële aanpak heeft geleid tot een verwijdering van onze belangrijkste klanten, de gemeentes. Nu de verkoop van Attero niet door is gegaan, moeten we ons herbezinnen op een nieuwe aanpak. Tot voor kort leken er twee modellen te bestaan: 1 model dat teruggaat naar de NUTS positionering waarin alleen werk gedaan wordt voor de aandeelhouders en dat tegen een kostprijs plus propositie en een tweede model dat uitgaat van een compleet commerciele positionering waarin op termijn verkoop van de aandelen aan private partijen een logisch gevolg zou zijn. Recent is een derde model tot stand gekomen waarin nadrukkelijk de historische sterke band met de publieke klanten, de gemeentes, wordt uigebreid door verdergaande samenwerking en proactiviteit hun kant op. Deze klanten zijn echter niet alleen aandeelhouders, maar meer gemeenten en daarnaast ook private partijen wanneer dat de klanten voordeel biedt bijv. wat betreft synergie. Prijzen zijn in dit model concurrerend omdat het kostenniveau continu gebenchmarkt wordt aan andere marktpartijen en op basis hiervan verbeterd wordt indien nodig. ‘Nutsbedrijf’ ‘Publieke dienstverlener met extra commerciële activiteiten waar synergie bestaat’ ‘Commercieel bedrijf’ Publiek Publiek of Publiek/ Privaat Privaat of Privaat/Publiek Aandeelhouders Maatschappelijk nut en continuïteit voor aandeelhouders Maatschappelijk nut, continuïteit, en financiële waarde voor aandeelhouders Financiële waarde voor aandeelhouders ‘Waartoe zijn wij op aarde’ Gemeentelijke klanten allen aandeelhouders Gemeenten als basis, zowel wel als niet aandeelhouder Wie dan ook als klant Welke klanten Onderhands gunnen Publieke aanbesteding, waar mogelijk onderhands gunnen Publieke aanbesteding Wijze van aanbesteden Consequenties voor bedrijfsvoering Activiteiten gericht op maatschappelijke relevantie Activiteiten gericht op: Maatschappelijke relevantie Winst- en groeimaximalisatie Activiteiten gericht op winst- en groeimaximalisatie Welke activiteiten Kosten plus redelijk rendement Marktconform waar mogelijk Kosten plus redelijk rendement waar nodig voor continuïteit Marktconform Prijsbeleid

6 Voordelen van positionering als publieke dienstverlener
Voordelen ten opzichte van zuiver nutsmodel: Vereist geen opsplitsing van het bedrijf en herverdeling van de aandelen Zakelijke relatie met tucht van de markt voorkomt inefficiëntie Voordelen ten opzichte van zuiver commercieel model: Continuïteit van de dienstverlening beter geborgd Geeft verbondenheid en een langere termijn relatie om innovaties op het gebied van duurzaamheid mogelijk te maken

7 Attero of aanbesteden? (1)
Wat is onze ambitie voor Limburg? als publieke dienstverlener in afvalbeheer bijdragen aan de Limburgse duurzaamheidsdoelstellingen Wat hebben we te bieden? vakmanschap, kennis van de Limburgse markt, innovatiekracht Wat vraagt Attero? het vertrouwen om voor en met u regionale meerwaarde te realiseren

8 Attero of aanbesteden? (2)
Waarom Attero? werkelijk duurzame innovatie door een lange termijn-visie, continue interactie en een bestendige vertrouwensrelatie via aandeelhoudersrelatie invloed op strategie van de onderneming betrokkenheid door langjarige relatie, installaties en infrastructuur in de regio zekerheid van continuïteit van de dienstverlening dankzij een zeer solide financiële basis


Download ppt "Het nieuwe gezicht van Attero"

Verwante presentaties


Ads door Google