De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft
Uitgewerkt Plan van Aanpak voor de ledenvergadering Vereniging Afval Samenwerking Limburg Roermond, donderdag 16 juni 2005 Jacques van den Dool, K+V Huub Keijzers, programmamanager ASL

2 Inhoud Uitgangspunten Doel en context Aanpak Resultaten per stap
Communicatie en Besluitvorming Taakverdeling K+V en Vereniging ASL Omvang opdracht K+V Samenstelling projectteam K+V

3 Uitgangspunten Circa 0,5 miljoen Limburgse huishoudens produceren:
100 kton GFT per jaar 250 kton restafval per jaar Circa 75 % van gemeenten heeft Diftar Verwerking tot 1 januari 2009 door Essent Milieu: composteren, verbranden (85%) en storten (15%) Huidige tarief is integraal en uniform per ton: € 137 voor ton restafval € 80 voor ton gft Nieuw contract moet Europees aanbesteed worden Onderwerp aanbesteding nog niet precies bepaald Voornemen om innovatief aan te besteden

4 - Beleid is in ontwikkeling -
Doel en context Europese aanbesteding nieuw verwerkingscontract vanaf 1 januari 2009 voor gft en restafval Gunning aan best passende afvalverwerker met best passende aanbieding voor gemeenten - Markt is in beweging - - Beleid is in ontwikkeling -

5 Aanbestedingsprocedure drie varianten
Bestek wordt gemaakt (gevolgd door niet-openbare aanbestedingsprocedure) Bestek volgt uit marktconsultatie vóór aanbesteding (niet-openbare procedure) Definitief bestek volgt uit marktconsultatie tijdens aanbesteding (procedure: concurrentiegerichte dialoog –nieuw- ) Want C. voorlopig niet toepasbaar en nog beperkte ervaring mee  B. voorkeur en verder uitgewerkt

6 Aanpak Fase I: Voorbereiding Fase II: Aanbesteding
Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden stukken aanbesteding (stap 5) Fase II: Aanbesteding Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3)

7 Resultaten per stap (fase I en II)
Wat en hoe aanbesteden Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden stukken aanbesteding (stap 5) (stap 1) Startnotitie: Verkenning omgeving Scenario’s Visie Keuzes Risico’s Criteria structuur: Weging Scoreschalen Eisen Criteria structuur: Weging Scoreschalen Eisen Rekenmodel Bestek Documenten Aanbesteding: Aanvraag inschrijving Offerte aanvraag Bestek Criteriastructuren Opdrachtverlening (binnen bandbreedte) Link met verpakkingsconcept: bij verdwijnen van melk- en plastik verpakkingen uit restafvalstroom zal: -soortelijk gewicht toenemen -calorische waarde verandert Daarmee verandert de inhoud van de afvalstromen  consequentie voor ‘wat’-vraag. Link met Duurzaamheid (1): Criteria voor aanbiedingen: Voorbeelden: ‘economisch meest voordelig’: Prijs Bedrijfszekerheid technieken Duurzaamheid verwerkingsconcept – technisch (voor uitwerking zie notitie ‘duurzaamheid en afval’) Investeringsbereidheid Flexibiliteit Acceptatie juridische voorwaarden Link met Duurzaamheid (2): Duurzaamheid op het gebied van kwaliteitsborging: De aanpak is gericht op collectief opdrachtgeverschap, contractkwaliteit en – vorming Transparantie Continuïteit en draagvlak Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding Inschrijvingen Gegadigden Nota van Inlichtingen Rangorde gegadigden Gunningadvies

8 Communicatie en besluitvorming
Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden stukken aanbesteding (stap 5) Juni ’ september oktober november december ‘05 Projectgroep: productie voorstellen en beslisdocumenten Startnotitie Criteriastructuur (stap 2 en 3) Bestek Eindproduct Regiobijeenkomsten: PHO’s Opinie Opinie Opinie Ambtelijk Opinie Opinie Opinie Bestuur ASL Besluit Besluit Besluit ALV draagt stuurgroep op om fase II op te starten binnen bandbreedte. Nieuwsbrief Informatie Informatie Informatie Raadsconferentie Informatie ALV Vereniging ASL Besluit ALV

9 Communicatie en besluitvorming
Raadsbesluiten Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding Besluitvorming 47 colleges en gemeenteraden januari ’06 juni augustus oktober november ‘06 Resultaat raadsbesluiten: Bestuur ASL is geautoriseerd om aan te besteden en te gunnen namens de 47 gemeenten op basis van eerder verstrekt mandaat Projectgroep: Beoordeling Beoordeling Gunningvoorstel Bestuur ASL Besluit Besluit Voorlopige gunning Nieuwsbrief Informatie Informatie ALV Vereniging ASL Definitieve gunning

10 Taakverdeling K+V Vereniging ASL:
Uitvoerend en voorbereidend werk Procesdocumenten en beslisdocumenten Voorbereidend werk voor communicatie en voor besluitvorming Vereniging ASL: Toetsend en beoordelend werk ‘Front office’ naar gemeenten en marktpartijen Coördinatie communicatie- en besluitvormingsproces Coördinatie Nieuwsbrieven Samen optreden tijdens marktconsultatie

11 Opdrachtomvang fase I Wat en hoe aanbesteden (stap 1)
Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden stukken aanbesteding (stap 5) # dagen: K+V jurist 26 3 5 11 10 31 3 Totaalbedrag fase I: € Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding # dagen: K+V jurist 14 1 10 3 8 2 Totaalbedrag fase II: €

12 Projectteam K+V Projectteam Rol Ervaring drs. J.M. Kok Projectleider
Partner K+V drs.ir. J. van den Dool Expert aanbestedingen Grote aanbestedingen drs.ing. L.J.J.H. Combée Expert proces aanbestedingen Begeleiding van complexe trajecten ir. A.D. Klein Notulist Ruime ervaring met inkoopregistratie drs. H.G. Mogezomp + juridische expert Afval kennis Juridische kennis Specifieke afvalkennis juridische expertise


Download ppt "Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft"

Verwante presentaties


Ads door Google