De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afvalsamenwerking Limburg Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft Uitgewerkt Plan van Aanpak voor de ledenvergadering Vereniging Afval Samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afvalsamenwerking Limburg Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft Uitgewerkt Plan van Aanpak voor de ledenvergadering Vereniging Afval Samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 Afvalsamenwerking Limburg Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft Uitgewerkt Plan van Aanpak voor de ledenvergadering Vereniging Afval Samenwerking Limburg Roermond, donderdag 16 juni 2005 Jacques van den Dool, K+V Huub Keijzers, programmamanager ASL

2 Afvalsamenwerking Limburg Inhoud Uitgangspunten Doel en context Aanpak Resultaten per stap Communicatie en Besluitvorming Taakverdeling K+V en Vereniging ASL Omvang opdracht K+V Samenstelling projectteam K+V

3 Afvalsamenwerking Limburg Uitgangspunten Circa 0,5 miljoen Limburgse huishoudens produceren: –100 kton GFT per jaar –250 kton restafval per jaar Circa 75 % van gemeenten heeft Diftar Verwerking tot 1 januari 2009 door Essent Milieu: –composteren, –verbranden (85%) en storten (15%) Huidige tarief is integraal en uniform per ton: –€ 137 voor ton restafval –€ 80 voor ton gft Nieuw contract moet Europees aanbesteed worden Onderwerp aanbesteding nog niet precies bepaald Voornemen om innovatief aan te besteden

4 Afvalsamenwerking Limburg Doel en context Europese aanbesteding nieuw verwerkingscontract vanaf 1 januari 2009 voor gft en restafval Gunning aan best passende afvalverwerker met best passende aanbieding voor gemeenten - Markt is in beweging - - Beleid is in ontwikkeling -

5 Afvalsamenwerking Limburg Aanbestedingsprocedure drie varianten A.Bestek wordt gemaakt (gevolgd door niet-openbare aanbestedingsprocedure) B.Bestek volgt uit marktconsultatie vóór aanbesteding (niet-openbare procedure) C.Definitief bestek volgt uit marktconsultatie tijdens aanbesteding (procedure: concurrentiegerichte dialoog –nieuw- )  B. voorkeur en verder uitgewerkt

6 Afvalsamenwerking Limburg Aanpak Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase I: Voorbereiding Fase II: Aanbesteding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden stukken aanbesteding (stap 5)

7 Afvalsamenwerking Limburg Resultaten per stap (fase I en II) Startnotitie: Verkenning omgeving Scenario’s Visie Keuzes Risico’s Criteria structuur: Criteria Weging Scoreschalen Eisen Bestek Documenten Aanbesteding: Aanvraag inschrijving Offerte aanvraag Bestek Criteriastructuren Opdrachtverlening (binnen bandbreedte) Criteria structuur: Criteria Weging Scoreschalen Eisen Rekenmodel Wat en hoe aanbesteden Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden stukken aanbesteding (stap 5) (stap 1) Inschrijvingen Gegadigden Nota van Inlichtingen Rangorde gegadigden Gunningadvies Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding

8 Afvalsamenwerking Limburg Communicatie en besluitvorming Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden stukken aanbesteding (stap 5) Projectgroep: productie voorstellen en beslisdocumenten StartnotitieCriteriastructuur (stap 2 en 3)Bestek Eindproduct Regiobijeenkomsten:  PHO’s OpinieOpinieOpinie  Ambtelijk OpinieOpinieOpinie Bestuur ASL BesluitBesluitBesluit Nieuwsbrief InformatieInformatie Informatie Raadsconferentie Informatie ALV Vereniging ASL Besluit ALV Juni ’05 september oktober november december ‘05

9 Afvalsamenwerking Limburg Communicatie en besluitvorming Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding Resultaat raadsbesluiten: Bestuur ASL is geautoriseerd om aan te besteden en te gunnen namens de 47 gemeenten op basis van eerder verstrekt mandaat Projectgroep: BeoordelingBeoordelingGunningvoorstel Bestuur ASL BesluitBesluitVoorlopige gunning Nieuwsbrief InformatieInformatie ALV Vereniging ASL Definitieve gunning januari ’06juniaugustusoktober november ‘06 Raadsbesluiten Besluitvorming 47 colleges en gemeenteraden

10 Afvalsamenwerking Limburg Taakverdeling K+V Uitvoerend en voorbereidend werk Procesdocumenten en beslisdocumenten Voorbereidend werk voor communicatie en voor besluitvorming Vereniging ASL: Toetsend en beoordelend werk ‘Front office’ naar gemeenten en marktpartijen Coördinatie communicatie- en besluitvormingsproces Coördinatie Nieuwsbrieven Samen optreden tijdens marktconsultatie

11 Afvalsamenwerking Limburg Opdrachtomvang fase I Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden stukken aanbesteding (stap 5) 26 3 # dagen: K+V jurist 511 1031 3 Totaalbedrag fase I: € 100.900 Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding # dagen: K+V jurist 14 1 10 3 8282 Totaalbedrag fase II: € 45.200

12 Afvalsamenwerking Limburg Projectteam K+V ProjectteamRolErvaring 1.drs. J.M. KokProjectleiderPartner K+V 2.drs.ir. J. van den DoolExpert aanbestedingen Grote aanbestedingen 3.drs.ing. L.J.J.H. CombéeExpert proces aanbestedingen Begeleiding van complexe trajecten 4.ir. A.D. KleinNotulistRuime ervaring met inkoopregistratie 5.drs. H.G. Mogezomp + juridische expert Afval kennis Juridische kennis Specifieke afvalkennis juridische expertise


Download ppt "Afvalsamenwerking Limburg Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft Uitgewerkt Plan van Aanpak voor de ledenvergadering Vereniging Afval Samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google