De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft
Uitgewerkt Plan van Aanpak voor de ledenvergadering Vereniging Afval Samenwerking Limburg Roermond, donderdag 16 juni 2005 Jacques van den Dool, K+V Afvalsamenwerking Limburg

2 Inhoud Uitgangspunten Doel en context Aanpak Resultaten per stap
Besluitvorming Taakverdeling Planning Budget Projectteam K+V

3 Uitgangspunten Circa 100 kton gft en 250 kton restafval per jaar afkomstig van 0,5 miljoen Limburgse huishoudens 75 % van gemeenten heeft Diftar Tot 1 januari 2009 heeft Essent Milieu verwerkings-contract: composteren, verbranden (85%) en storten (15%) Huidige tarief is integraal en uniform per ton. In € 137 voor ton restafval en € 80 voor ton gft Nieuw verwerkingscontract moet Europees aanbesteed worden Onderwerp aanbesteding nog niet precies bepaald

4 - Beleid is in ontwikkeling -
Doel en context Europese aanbesteding nieuw verwerkingscontract vanaf 1 januari 2009 voor gft en restafval Gunning aan best passende afvalverwerker met best passende aanbieding voor gemeenten - Markt is in beweging - - Beleid is in ontwikkeling -

5 Aanbestedingsprocedure drie varianten
Bestek wordt gemaakt (gevolgd door niet-openbare aanbestedingsprocedure) Bestek volgt uit marktconsultatie vóór aanbesteding (niet-openbare procedure) Definitief bestek volgt uit marktconsultatie tijdens aanbesteding (procedure: concurrentiegerichte dialoog –nieuw- ) Want C. voorlopig niet toepasbaar en nog beperkte ervaring mee  B. voorkeur en verder uitgewerkt

6 Aanpak Fase I: Voorbereiding Fase II: Aanbesteding
Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden aanbestedings stukken (stap 5) Fase II: Aanbesteding Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3)

7 Resultaten per stap Wat en hoe aanbesteden
Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden aanbestedings stukken (stap 5) (stap 1) Startnotitie: Omgevings- verkenning Scenario’s Visie Keuzes Risico’s Crit.structuur: Criteria Weging Scoreschalen Eisen Crit.structuur: Criteria Weging Scoreschalen Eisen Rekenmodel Bestek Aanbestedings- documenten Aanvrg inschr Offerte aanvrg Bestek Criteriastructuren Opdrachtverlening binnen bandbreedte Link met verpakkingsconcept: bij verdwijnen van melk- en plastik verpakkingen uit restafvalstroom zal: -soortelijk gewicht toenemen -calorische waarde verandert Daarmee verandert de inhoud van de afvalstromen  consequentie voor ‘wat’-vraag. Link met Duurzaamheid (1): Criteria voor aanbiedingen: Voorbeelden: ‘economisch meest voordelig’: Prijs Bedrijfszekerheid technieken Duurzaamheid verwerkingsconcept – technisch (voor uitwerking zie notitie ‘duurzaamheid en afval’) Investeringsbereidheid Flexibiliteit Acceptatie juridische voorwaarden Link met Duurzaamheid (2): Duurzaamheid op het gebied van kwaliteitsborging: De aanpak is gericht op collectief opdrachtgeverschap, contractkwaliteit en – vorming Transparantie Continuïteit en draagvlak

8 Resultaten per stap Fase II: Aanbesteding
Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding Inschrijvingen Gegadigden Nota v. Inlicht. Rangorde gegadigden Gunningsadvies

9 Besluitvorming Fase I: Voorbereiding Wat en hoe aanbesteden (stap 1)
Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden aanbestedings stukken (stap 5) Voorstel Projectgroep Draagvlak Regio bijeen- komst (N,M,Z) ALV draagt stuurgroep op om fase II op te starten binnen bandbreedte. Vaststelling Stuurgroep Raadsconferentie Draagvlak mandaat ALV Mandaat voor fase II

10 Besluitvorming Fase II: Aanbesteding Beoordelen aanbiedingen (stap 2)
Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding Beoordeling Projectgroep Voorstel Vaststelling Stuurgroep Vaststelling, gunning* *Stuurgroep is geautoriseerd om te gunnen namens de 47 gemeenten op basis van eerder verstrekt mandaat Regio bijeen- komst (N,M,Z) Geïnformeerd ALV Geïnformeerd

11 Taakverdeling Uitvoerend en voorbereidend werk door K+V
ASL: Toetsend en beoordelend werk + ‘front office’ naar gemeenten en marktpartijen Samen optreden tijdens marktconsultatie

12 Planning Aantal bijeenkomsten
Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden aanbestedings stukken (stap 5) juni ‘05 sept. ‘05 okt. ‘05 nov. ‘05 dec. ‘05 mrt. ‘06 Project- groep 3x +5x mkt cons. 1x 2x 2x x Regio bijeen- komsten 1x N,M,Z 1x N,M,Z x N,M,Z Stuurgroep 1x x x ALV x Raadsconferentie x N,M,Z

13 Planning Aantal bijeenkomsten
Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding apr. ‘06 juni ‘06 aug. ‘06 sept. ‘06 Project- groep 2x 2x x Stuur- groep 1x 1x Regio bijeen- komsten x N,M,Z ALV x

14 Budget Fase I: Voorbereiding Totaalbedrag fase I: € 100.900
Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden aanbestedings stukken (stap 5) # dagen: K+V jurist 26 3 5 11 10 31 3 Totaalbedrag fase I: €

15 Budget Fase II: Aanbesteding Totaalbedrag fase II: € 45.200
Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding # dagen: K+V jurist 14 1 10 3 8 2 Totaalbedrag fase II: €

16 Projectteam Projectteam Rol Ervaring drs. J.M. Kok Projectleider
Partner K+V drs.ir. J. van den Dool Expert aanbestedingen Grote aanbestedingen drs.ing. L.J.J.H. Combée Expert proces aanbestedingen Begeleiding van complexe trajecten ir. A.D. Klein Notulist Ruime ervaring met inkoopregistratie drs. H.G. Mogezomp + juridische expert Afval kennis Juridische kennis Specifieke afvalkennis juridische expertise

17 Inzoomen stap 1, fase I Wat en hoe aanbesteden? Verkenning omgeving
(stap 1a) Aanpak aanbesteding (stap 1b)

18 Stap 1a: Verkenning omgeving
Door middel van: Literatuurstudie Gesprekken met deskundigen in Nl, Duitsland en België Marktconsultatie (=vrijblijvende dialoog met afvalverwerkers) Markt Regelgeving ASL Inzamel- structuur Doel: -inzicht in relevante ontwikkelingen in afvalverwerking voor komende 10 jaar -betekenis voor wat ASL gemeenten per aanbesteden Techniek

19 Het gaat dan om verdieping van relevante zaken zoals…
Open grenzen voor brandbaar afval per twijfelachtig: In NRW beweging om in- en uitvoer op deelstaatniveau tegen te gaan Nederland meest enthousiast Tekort aan verbrandingscapaciteit elders: M.i.v. zomer 2005: stortverbod Duitsland Ook in België tekort aan verbrandingscapaciteit Meeste vrije verbrandingscap is in Nl (17%), meeste vrije capaciteit + kort-lopende contracten bij Twence, ARN, AVR Nog geen beproefde integrale verwerkingsconcepten Besluit Beheer verpakkingen en karton (7 april 2005) en ruimer GFT beleid in Nl: Andere samenstelling van het afval Wijzigingen inzamelstructuur Limburgse gemeenten

20 Stap 1b: Aanpak aanbesteding
Afbakening percelen Aantal te selecteren verwerkers Hoe open voor kleine verwerkers? Hoe open voor innovatie? Contractduur Aanbestedingsprocedure


Download ppt "Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft"

Verwante presentaties


Ads door Google