De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft Uitgewerkt Plan van Aanpak voor de ledenvergadering Vereniging Afval Samenwerking Limburg Roermond,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft Uitgewerkt Plan van Aanpak voor de ledenvergadering Vereniging Afval Samenwerking Limburg Roermond,"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft Uitgewerkt Plan van Aanpak voor de ledenvergadering Vereniging Afval Samenwerking Limburg Roermond, donderdag 16 juni 2005 Jacques van den Dool, K+V Afvalsamenwerking Limburg

2 Inhoud Uitgangspunten Doel en context Aanpak Resultaten per stap Besluitvorming Taakverdeling Planning Budget Projectteam K+V

3 Uitgangspunten Circa 100 kton gft en 250 kton restafval per jaar afkomstig van 0,5 miljoen Limburgse huishoudens 75 % van gemeenten heeft Diftar Tot 1 januari 2009 heeft Essent Milieu verwerkings- contract: composteren, verbranden (85%) en storten (15%) Huidige tarief is integraal en uniform per ton. In 2004 € 137 voor ton restafval en € 80 voor ton gft Nieuw verwerkingscontract moet Europees aanbesteed worden Onderwerp aanbesteding nog niet precies bepaald

4 Doel en context Europese aanbesteding nieuw verwerkingscontract vanaf 1 januari 2009 voor gft en restafval Gunning aan best passende afvalverwerker met best passende aanbieding voor gemeenten - Markt is in beweging - - Beleid is in ontwikkeling -

5 Aanbestedingsprocedure drie varianten A.Bestek wordt gemaakt (gevolgd door niet- openbare aanbestedingsprocedure) B.Bestek volgt uit marktconsultatie vóór aanbesteding (niet-openbare procedure) C.Definitief bestek volgt uit marktconsultatie tijdens aanbesteding (procedure: concurrentiegerichte dialoog –nieuw- )  B. voorkeur en verder uitgewerkt

6 Aanpak Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase I: Voorbereiding Fase II: Aanbesteding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen ( stap 4 ) Afronden aanbestedings stukken (stap 5)

7 Resultaten per stap Startnotitie: Omgevings- verkenning Scenario’s Visie Keuzes Risico’s Crit.structuur: Criteria Weging Scoreschalen Eisen Bestek Aanbestedings- documenten Aanvrg inschr Offerte aanvrg Bestek Criteriastructuren Opdrachtverlening binnen bandbreedte Crit.structuur: Criteria Weging Scoreschalen Eisen Rekenmodel Wat en hoe aanbesteden Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden aanbestedings stukken (stap 5) (stap 1)

8 Resultaten per stap Inschrijvingen Gegadigden Nota v. Inlicht. Rangorde gegadigden Gunningsadvies Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding

9 Besluitvorming Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden aanbestedings stukken (stap 5) Voorstel Projectgroep Voorstel Vaststelling Stuurgroep Raadsconferentie Draagvlak mandaat ALV Mandaat voor fase II Draagvlak Regio bijeen- komst (N,M,Z)

10 Besluitvorming Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding Beoordeling Projectgroep Voorstel Beoordeling Vaststelling Stuurgroep Vaststelling, gunning* Regio bijeen- komst (N,M,Z) Geïnformeerd ALV Geïnformeerd *Stuurgroep is geautoriseerd om te gunnen namens de 47 gemeenten op basis van eerder verstrekt mandaat

11 Taakverdeling Uitvoerend en voorbereidend werk door K+V ASL: Toetsend en beoordelend werk + ‘front office’ naar gemeenten en marktpartijen Samen optreden tijdens marktconsultatie

12 Planning Aantal bijeenkomsten Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden aanbestedings stukken (stap 5) juni ‘05 nov. ‘05 dec. ‘05 Project- groep 3x +5x mkt cons. 1x2x2x 1x Regio bijeen- komsten 1x N,M,Z1x N,M,Z 1x N,M,Z Stuurgroep 1x 1x 1x ALV1x Raadsconferentie 1x N,M,Z sept. ‘05 okt. ‘05 mrt. ‘06

13 Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding apr. ‘06 juni ‘06 sept. ‘06 aug. ‘06 Project- groep2x2x 2x Stuur- groep 1x 1x Regio bijeen- komsten 1x N,M,Z ALV 1x Planning Aantal bijeenkomsten

14 Budget Wat en hoe aanbesteden (stap 1) Criteria voor organisatie (stap 2) Fase I: Voorbereiding Criteria voor aanbiedingen (stap 3) Bestek opstellen (stap 4) Afronden aanbestedings stukken (stap 5) 26 3 # dagen: K+V jurist 511 1031 3 Totaalbedrag fase I: € 100.900

15 Budget Publicatie, pre-selectie, aanbieden bestek (stap 1) Beoordelen aanbiedingen (stap 2) Eindadvies en gunning (stap 3) Fase II: Aanbesteding # dagen: K+V jurist 14 1 10 3 8282 Totaalbedrag fase II: € 45.200

16 Projectteam RolErvaring 1.drs. J.M. KokProjectleiderPartner K+V 2.drs.ir. J. van den DoolExpert aanbestedingen Grote aanbestedingen 3.drs.ing. L.J.J.H. CombéeExpert proces aanbestedingen Begeleiding van complexe trajecten 4.ir. A.D. KleinNotulistRuime ervaring met inkoopregistratie 5.drs. H.G. Mogezomp + juridische expert Afval kennis Juridische kennis Specifieke afvalkennis juridische expertise

17 Inzoomen stap 1, fase I Wat en hoe aanbesteden? Verkenning omgeving (stap 1a) Aanpak aanbesteding (stap 1b)

18 ASL Stap 1a: Verkenning omgeving Regelgeving Techniek Markt Inzamel- structuur Door middel van: Literatuurstudie Gesprekken met deskundigen in Nl, Duitsland en België Marktconsultatie (=vrijblijvende dialoog met afvalverwerkers)

19 Het gaat dan om verdieping van relevante zaken zoals… Open grenzen voor brandbaar afval per 1-1-2006 twijfelachtig: –In NRW beweging om in- en uitvoer op deelstaatniveau tegen te gaan –Nederland meest enthousiast Tekort aan verbrandingscapaciteit elders: –M.i.v. zomer 2005: stortverbod Duitsland –Ook in België tekort aan verbrandingscapaciteit Meeste vrije verbrandingscap is in Nl (17%), meeste vrije capaciteit + kort-lopende contracten bij Twence, ARN, AVR Nog geen beproefde integrale verwerkingsconcepten Besluit Beheer verpakkingen en karton (7 april 2005) en ruimer GFT beleid in Nl:  Andere samenstelling van het afval  Wijzigingen inzamelstructuur Limburgse gemeenten

20 Stap 1b: Aanpak aanbesteding Afbakening percelen Aantal te selecteren verwerkers Hoe open voor kleine verwerkers? Hoe open voor innovatie? Contractduur Aanbestedingsprocedure


Download ppt "Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en gft Uitgewerkt Plan van Aanpak voor de ledenvergadering Vereniging Afval Samenwerking Limburg Roermond,"

Verwante presentaties


Ads door Google