De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektrische bussen voor Schiermonnikoog

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektrische bussen voor Schiermonnikoog"— Transcript van de presentatie:

1 Elektrische bussen voor Schiermonnikoog
Roos Geelhoed projectleider duurzame mobiliteit

2

3 Welkom bij de introductie van de elektrische bussen voor Schier
Ik ben Wilko Mol / Roos Geelhoed [inno-V adviseur / ambtenaar Fryslân] Ik licht kort even het programma toe Daarna loop ik met u door het aanbestedingsproces zoals we dat als provincie afgelopen jaar hebben doorlopen. Intussen kunt u een kopje koffie/thee drinken

4 De aanbesteding in vogelvlucht
Goed, nu u het programma weet, kunt u met een gerust hart achterover leunen en luisteren naar hoe de aanbesteding van de bussen is verlopen.

5 Programma Duurzame Energie
Gebouwde omgeving Opwekking Duurzame Energie Duurzame Mobiliteit Kennis, Innovatie, Communicatie , Speciale Projecten Waarom doet Fryslân het überhaupt? Fryslân wil fossielvrij worden. Dat doen we over vier sporen: de gebouwde omgeving, het lokaal opwekken van Duurzame Energie, kennis, innovatie en communicatie en duurzame mobiliteit. De vervoerpoot is hier een belangrijke poot in. Aangezien de provincie rechtstreeks opdrachtgever is voor het openbaar vervoer, is dit een mooie aanleiding om op dat beleidsveld een stap te zetten. De stap staat niet op zichtzelf. Het is ook bedoeld als voorbeeld, als inspiratie voor anderen. Voor andere provincies en stadsregio’s, maar ook voor andere branches. Als je laat zien dat het in openbaar vervoer kan, trek je wellicht ook anderen over de streep Laatst in Brabant zag ik al een 100% elektrische verhuiswagen rijden, dus er ligt nog een wereld open. Het doet de provincie goed te merken dat ze met dit project voor Schiermonnikoog bijdraagt aan een verdere transitie. Niet geheel toevallig zijn of worden er nu op diverse plekken in het OV-land maar bijv. ook op Schiphol projecten met elektrisch vervoer opgestart Niet geheel zonder trots zijn wij blij dat we die beweging mede in gang hebben gezet

6 OV concessie Noord- en Zuidwest Fryslân en Schiermonnikoog
De provincie heeft het programma Duurzaam OV geschreven. Binnen dit programma zijn we bezig op diverse terreinen het OV te verbeteren en toekomstvast te maken Onder andere op milieugebied Elektrisch OV voor Schiermonnikoog is een van de projecten die in dit programma past. Een andere in het oog springende stap die we gezet hebben is de volledige stadsdienst van Leeuwarden op Groen Gas te laten rijden (sinds begin dit jaar)

7 Waarom Schiermonnikoog?
Waarom hebben we voor Schiermonnikoog gekozen voor de elektrische bussen? Zoals u straks zult zien: Schiermonnikoog is een mooi en klein eiland, waarbij bussen, zelfs in het hoogseizoen, niet meer dan 115 kilometer per dag rijden. Op Schiermonnikoog werkt een enthousiast en betrokken chauffeursteam. De gemeente is ook bijzonder enthousiast over dit project. De provincie vindt de ontwikkeling van elektrisch vervoer vanuit milieuoogpunt gezien interessant en daarom is er voor gekozen om op Schiermonnikoog uitsluitend met elektrisch materieel te rijden. Op deze wijze kan ook ervaring worden opgedaan met deze aandrijftechnologie.

8 Hoe zijn we begonnen? Haalbaarheidsonderzoek Technisch Financieel
Zijn er partijen? Leveren ze wat we nodig hebben Termijn Hoe zijn we begonnen? Om de haalbaarheid te beoordelen is door de provincie in 2011 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Er is met diverse partijen gesproken over de (on)mogelijkheden van het aanbesteden van elektrisch vervoer. Uit dit onderzoek bleek dat het zowel technisch als financieel als ‘qua marktrijpheid’ als tijdspad mogelijk zou zijn om de aanbesteding te starten voor elektrische bussen.

9 Conclusie Europese aanbesteding, want het KAN het MOET het WIL
We kwamen tot de conclusie dat een Europese aanbesteding het beste middel is om onze doelen binnen de technische, financiële en inhoudelijke randvoorwaarden te bereiken. We zijn gaan aanbesteden omdat het KAN (het is haalbaar), omdat het MOET (financieel gezien ver boven de Europese aanbestedingsgrens) en omdat we het WILLEN

10 Proces aanbesteding (1)
Bestek opstellen Publicatie bestek 2 Nota’s van Inlichtingen Inschrijving sloot op 1 mei 2012 In december 2011 begonnen met opstellen van bestek iom experts op aanbestedings- en op bus-gebied (waaronder inno-V)  Op 7 maart 2012 is het Bestek gepubliceerd. Enorm veel partijen hebben het bestek opgevraagd. Een aantal echt potentiele inschrijvers (stuk of 10), en daarnaast veel consultants. Er zijn twee vragenrondes geweest. De Inschrijvingen moesten op 1 mei 2012 om uur worden ingeleverd. Vier partijen hebben dit gedaan.

11 Proces aanbesteding (2)
Beoordeling Prijs Kwaliteit Kwantiteit Toen begon de fase van beoordelen en gunnen. Het viel op dat de kwaliteit van de aanbiedingen hoog was. Partijen hadden serieus hun best gedaan om een kwalitatief hoogwaardig aanbod te maken voor Fryslân. Daar waren we erg blij mee. Ook al heb je een marktverkenning en haalbaarheidsonderzoek gedaan, het is toch altijd maar afwachten of en hoe de markt daadwerkelijk gaat reageren. De eerste beoordeling was op de selectiecriteria. Getoetst werd of de Inschrijvers en Inschrijvingen voldeden aan de minimale uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria. Deze toets had niet zozeer betrekking op het aangeboden product, maar op de partij die het aanbiedt en de voorwaarden waaronder hij dit doet. De selectiecriteria zijn uiteraard helder en eenduidig weergegeven in het Bestek. De Inschrijvingen die deze drempel gehaald hebben, werden vervolgens inhoudelijk beoordeeld. We hebben inhoudelijk beoordeeld op een combinatie van prijs, kwaliteit en kwantiteit.  Grofweg kun je zeggen dat we gegund hebben op 1/3 prijs en 2/3 op inhoud. - Prijs van de bussen 25 % - Prijs 15 jarig onderhoud 12% - Kwantitatief ( aantal gegarandeerde oplaadcycli van 4%, Leveringsschema bussen 10 %, Passagierscapaciteit 4%, Energieverbruik 4%) Totaal 22% - Kwaliteit ( Technisch concept 14%,Projectmanagementplan 5%, service- en onderhoudsprogramma 21%) Totaal 40% - Optie Laadinfrastructuur (levering en 15 jarig onderhoud) 1% De beoordelingscriteria zijn vooraf helder en transparant vastgelegd in het Bestek.

12 Opdrachtverlening De winnende partij – BYD Europe BV - heeft op alle hoofdaspecten (prijs, kwantiteit en kwaliteit) de hoogste score behaald. Derhalve is de opdracht aan hen verleend. Na tekenen contract is de bouw begonnen.

13 Bouwproces Gedurende het bouwproces hebben we het projectmanagement strak vormgegeven. We zijn met het afnameteam 2x in China geweest. In november en in december. Bouwopname in november. Fabrieksafname in december.

14 Bouwproces

15 Transport en Eindafname
Via een omzwerving over bijna de hele wereld kwamen de bussen in Nederland aan. Bij Bluekens Bus en Truck zijn de laatste zaken gechecked en zijn de bussen door RDW op kenteken gezet. Dat was de afgelopen weken.

16 En nu zijn ze er…! Afgelopen zaterdag zijn de bussen overgezet van het vasteland naar Schiermonnikoog. Een mooi moment om deze bussen ,waar we zo hard voor hebben gewerkt, nu aan te zien komen op het eiland. Zometeen, na de overtocht mogen jullie ze eindelijk in het echt zien. En ze aanraken. En ermee rijden.

17 Wat hebben we bereikt? Fryslân als launching customer
Veel discussie, ‘schwung’ in dossier Media-aandacht Wat hebben we bereikt met dit project. Ten eerste natuurlijk schoon OV voor Schiermonnikoog! En dat voor 15 jaar. Maar ook bredere doelen: Fryslân heeft opgetreden als launching customer, heeft de stap durven zetten van pilot naar echt project De markt uitgedaagd, en verder wakker gemaakt Het heeft nogal wat aandacht opgeleverd Niet alleen positief Het feit dat de bussen uit China komen heeft discussie opgeleverd Dat is niet erg, discussie is goed. Het scherpt iedereen Wij zijn dan ook heel blij met alle media-aandacht en politieke aandacht (Statenvragen en zelfs TK-vragen) die we gehad hebben en nog steeds hebben We hopen dat we hiermee een bijdrage hebben geleverd aan de verdere verduurzaming van het openbaar vervoer Niet alleen op Schier, maar ver daarbuiten Ik wens jullie heel veel plezier vandaag!

18 Wat kan Friesland hier verder mee?


Download ppt "Elektrische bussen voor Schiermonnikoog"

Verwante presentaties


Ads door Google