De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Globale indeling van de lezing: 1e deel 2e deel standhouders

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Globale indeling van de lezing: 1e deel 2e deel standhouders"— Transcript van de presentatie:

2 WELKOM Globale indeling van de lezing: 1e deel 2e deel standhouders
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers WELKOM Globale indeling van de lezing: 1e deel samenhang wetten en normen Nieuwe NEN 1010 2e deel impact van de wijzigingen standhouders dank aan NEN voor ter beschikking stellen van NEN 1010 v

3 Stel, u leest het volgende in een bestek:
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers Stel, u leest het volgende in een bestek: ‘Het verrichten van een inspectie conform NEN 3140 aan de elektrische installatie van gebouw A, alsmede het opstellen en leveren van de bijbehorende rapportage’ een inspectie conform NEN 3140 de elektrische installatie bijbehorende rapportage - v

4 ‘conform NEN 3140’ Vindt u de NEN 3140 een werkbare norm?
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers ‘conform NEN 3140’ Vindt u de NEN 3140 een werkbare norm? Vindt u de NEN 3140 afgestemd op de praktijk? v

5 Stel, u leest het volgende in een bestek:
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers Stel, u leest het volgende in een bestek: ‘Het verrichten van een inspectie conform NEN 3140 aan de elektrische installatie van gebouw A, alsmede het opstellen en leveren van de bijbehorende rapportage’ - conform NEN 3140 de elektrische installatie de elektrische installatie een inspectie bijbehorende rapportage v

6 ‘de elektrische installatie’
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers ‘de elektrische installatie’ Valt volgens u een arbeidsmiddel onder de definitie van een elektrische installatie uit de NEN 3140? v

7 ‘de elektrische installatie’
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers ‘de elektrische installatie’ bepaling 3.1.1: Elektrische installatie Samenstel van al het elektrisch materieel voor de opwekking, het transport, de omzetting, de distributie en het gebruik van elektrische energie, inclusief bronnen van opgeslagen energie (…). Huh…? ? v

8 ‘de elektrische installatie’
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers ‘de elektrische installatie’ Een inspectiebedrijf gaat er doorgaans vanuit dat de elektrische installatie bedoeld wordt die onder de NEN 1010 valt. Hieronder vallen bijvoorbeeld wel de kabels maar niet de aansluitsnoeren, toestellen, regelkasten, liften, brandmeldinstallatie, functionaliteit van noodverlichting en nog heel veel meer. Dit is dus heel wat anders dan een ‘elektrische installatie’ volgens de NEN 3140. v

9 ‘de elektrische installatie’
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers ‘de elektrische installatie’ zoek in een bestek altijd naar een afbakening van het domein zoek uit of ook elektrische arbeidsmiddelen zijn inbegrepen als er niets in het bestek staat, zijn ze dus niet uitgesloten! v

10 Stel, u leest het volgende in een bestek:
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers Stel, u leest het volgende in een bestek: ‘Het verrichten van een inspectie conform NEN 3140 aan de elektrische installatie van gebouw A, alsmede het opstellen en leveren van de bijbehorende rapportage’ - conform NEN 3140 de elektrische installatie een inspectie een inspectie bijbehorende rapportage v

11 ‘een inspectie’ bepaling 5.3.3.2: De inspectie moet inhouden:
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers ‘een inspectie’ bepaling : De inspectie moet inhouden: visuele inspectie (…); meting en/of beproeving (...). v

12 ‘een inspectie’ en als er geen installatieverantwoordelijke is?
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers ‘een inspectie’ bepaling : De installatieverantwoordelijke moet bepalen en met redenen omkleed vastleggen: a) de te inspecteren elektrische installaties of delen daarvan, b) de uit te voeren inspecties, c) de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties, d) de representatieve steekproef en e) waar noodzakelijk, de meetmethoden en -instrumenten (…). en als er geen installatieverantwoordelijke is? v

13 de installatieverantwoordelijke
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers de installatieverantwoordelijke bepaling 4.3: Elke elektrische installatie (…) moet onder verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke worden geplaatst. Wanneer is een norm verplicht? als dat door de wetgever wordt geëist als dat door een zakelijke overeenkomst is voorgeschreven (b.v. bestek of polisvoorwaarden) maar dan moeten die stukken wel duidelijk zijn… v

14 de installatieverantwoordelijke
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers de installatieverantwoordelijke iemand die verantwoordelijk is voor de installatie is niet hetzelfde als een installatieverantwoordelijke een installatieverantwoordelijke is een elektrotechnicus aan wie de verantwoordelijkheid over de installatie is gegeven hij moet(?) schriftelijk worden aangewezen v

15 Spreker: Peter Treffers
‘een inspectie’ de NEN 3140 heeft geen kant-en-klaar recept voor een inspectie elke inspectie moet op maat worden gesneden de installatieverantwoordelijke speelt hierbij een hoofdrol een installatieverantwoordelijke is meestal geen wettelijk vereiste bij het ontbreken van een installatieverantwoordelijke moet de bestekschrijver overleggen met de gebruiker van het gebouw (de Arbo-verantwoordelijke) v

16 Stel, u leest het volgende in een bestek:
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers Stel, u leest het volgende in een bestek: ‘Het verrichten van een inspectie conform NEN 3140 aan de elektrische installatie van gebouw A, alsmede het opstellen en leveren van de bijbehorende rapportage’ - conform NEN 3140 de elektrische installatie een inspectie bijbehorende rapportage bijbehorende rapportage v

17 ‘bijbehorende rapportage’
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers ‘bijbehorende rapportage’ bepaling : De resultaten van een inspectie moeten worden vastgelegd (..) opmerking bij : Voor een gestructureerde en reproduceerbare uitvoering van de inspectie wordt aanbevolen gebruik te maken van inspectielijsten of meetprotocollen, in welke vorm dan ook. v

18 Stel, u leest het volgende in een bestek:
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers Stel, u leest het volgende in een bestek: ‘Het verrichten van een inspectie conform NEN 3140 aan de elektrische installatie van gebouw A, alsmede het opstellen en leveren van de bijbehorende rapportage’ Dan weet u dus nog helemaal niets! v

19 Aanbesteding door de Rijksoverheid
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers Aanbesteding door de Rijksoverheid De casus in cijfers aantal inschrijvingen 8 laagste inschrijving € ,= hoogste inschrijving € ,= gemiddeld inschrijfbedrag € 89,509,= v

20 Toch? Maar dat overkomt U niet! v Spreker: Peter Treffers

21 gelijk spanning! Techneut & taal: € 0,- 21 november 2012 v
Spreker: Peter Treffers Spreker: Peter Treffers Techneut & taal: 21 november 2012 gelijk spanning! € 0,- v

22 bedankt voor uw aandacht v Spreker: Peter Treffers


Download ppt "WELKOM Globale indeling van de lezing: 1e deel 2e deel standhouders"

Verwante presentaties


Ads door Google