De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers v.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers v."— Transcript van de presentatie:

1 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers v

2 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers Stel, u leest het volgende in een bestek: ‘Het verrichten van een inspectie conform NEN 3140 aan de elektrische installatie van gebouw A, alsmede het opstellen en leveren van de bijbehorende rapportage’ bijbehorende rapportage installatie de elektrische conform NEN 3140 een inspectie -------- v Spreker: Peter Treffers

3 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers ‘conform NEN 3140’ Vindt u de NEN 3140 een werkbare norm? Vindt u de NEN 3140 afgestemd op de praktijk? v Spreker: Peter Treffers

4 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers ‘Het verrichten van een inspectie conform NEN 3140 aan de elektrische installatie van gebouw A, alsmede het opstellen en leveren van de bijbehorende rapportage’ -------- een inspectie bijbehorende rapportage conform NEN 3140 de elektrische installatie Stel, u leest het volgende in een bestek: de elektrische installatie v Spreker: Peter Treffers

5 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers ‘de elektrische installatie’ Valt volgens u een arbeidsmiddel onder de definitie van een elektrische installatie uit de NEN 3140? v Spreker: Peter Treffers

6 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers ‘de elektrische installatie’ bepaling 3.1.1: Elektrische installatie Samenstel van al het elektrisch materieel voor de opwekking, het transport, de omzetting, de distributie en het gebruik van elektrische energie, inclusief bronnen van opgeslagen energie (…). Huh…? ? v Spreker: Peter Treffers

7 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers •Hieronder vallen bijvoorbeeld wel de kabels maar niet de aansluitsnoeren, toestellen, regelkasten, liften, brandmeldinstallatie, functionaliteit van noodverlichting en nog heel veel meer. •Dit is dus heel wat anders dan een ‘elektrische installatie’ volgens de NEN 3140. v Spreker: Peter Treffers •Een inspectiebedrijf gaat er doorgaans vanuit dat de elektrische installatie bedoeld wordt die onder de NEN 1010 valt. ‘de elektrische installatie’

8 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers •zoek in een bestek altijd naar een afbakening van het domein •zoek uit of ook elektrische arbeidsmiddelen zijn inbegrepen •als er niets in het bestek staat, zijn ze dus niet uitgesloten! v Spreker: Peter Treffers ‘de elektrische installatie’

9 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers ‘Het verrichten van een inspectie conform NEN 3140 aan de elektrische installatie van gebouw A, alsmede het opstellen en leveren van de bijbehorende rapportage’ -------- een inspectie bijbehorende rapportage conform NEN 3140 de elektrische installatie Stel, u leest het volgende in een bestek: een inspectie v Spreker: Peter Treffers

10 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers ‘een inspectie’ bepaling 5.3.3.2: De inspectie moet inhouden: - visuele inspectie (…); - meting en/of beproeving (...). v Spreker: Peter Treffers

11 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers bepaling 5.101.5: De installatieverantwoordelijke moet bepalen en met redenen omkleed vastleggen: a) de te inspecteren elektrische installaties of delen daarvan, b) de uit te voeren inspecties, c) de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties, d) de representatieve steekproef en e) waar noodzakelijk, de meetmethoden en -instrumenten (…). en als er geen installatieverantwoordelijke is? v Spreker: Peter Treffers ‘een inspectie’

12 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers bepaling 4.3: Elke elektrische installatie (…) moet onder verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke worden geplaatst. Wanneer is een norm verplicht? •als dat door de wetgever wordt geëist •als dat door een zakelijke overeenkomst is voorgeschreven (b.v. bestek of polisvoorwaarden) •maar dan moeten die stukken wel duidelijk zijn… de installatieverantwoordelijke v Spreker: Peter Treffers

13 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers een installatieverantwoordelijke is een elektrotechnicus aan wie de verantwoordelijkheid over de installatie is gegeven v Spreker: Peter Treffers iemand die verantwoordelijk is voor de installatie is niet hetzelfde als een installatieverantwoordelijke de installatieverantwoordelijke hij moet(?) schriftelijk worden aangewezen

14 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers ‘een inspectie’ •de NEN 3140 heeft geen kant-en-klaar recept voor een inspectie •elke inspectie moet op maat worden gesneden •de installatieverantwoordelijke speelt hierbij een hoofdrol •een installatieverantwoordelijke is meestal geen wettelijk vereiste •bij het ontbreken van een installatieverantwoordelijke moet de bestekschrijver overleggen met de gebruiker van het gebouw (de Arbo-verantwoordelijke) v Spreker: Peter Treffers

15 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers ‘Het verrichten van een inspectie conform NEN 3140 aan de elektrische installatie van gebouw A, alsmede het opstellen en leveren van de bijbehorende rapportage’ -------- een inspectie bijbehorende rapportage conform NEN 3140 de elektrische installatie Stel, u leest het volgende in een bestek: bijbehorende rapportage v Spreker: Peter Treffers

16 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers ‘bijbehorende rapportage’ bepaling 5.3.3.6: De resultaten van een inspectie moeten worden vastgelegd (..) v Spreker: Peter Treffers opmerking bij 5.3.3.2: Voor een gestructureerde en reproduceerbare uitvoering van de inspectie wordt aanbevolen gebruik te maken van inspectielijsten of meetprotocollen, in welke vorm dan ook.

17 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers Stel, u leest het volgende in een bestek: ‘Het verrichten van een inspectie conform NEN 3140 aan de elektrische installatie van gebouw A, alsmede het opstellen en leveren van de bijbehorende rapportage’ Dan weet u dus nog helemaal niets! v Spreker: Peter Treffers

18 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers Aanbesteding door de Rijksoverheid De casus in cijfers aantal inschrijvingen8 laagste inschrijving€ 60.941,= hoogste inschrijving€ 190.000,= gemiddeld inschrijfbedrag € 89,509,= v Spreker: Peter Treffers

19 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers Maar dat overkomt U niet! Toch? v Spreker: Peter Treffers

20 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers 21 november 2012 v Spreker: Peter Treffers € 0,-

21 26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers v  


Download ppt "26 september 2012 [Lezing ‘Ra, ra wat staat hier…?’] Spreker: Peter Treffers v."

Verwante presentaties


Ads door Google