De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Twentse Afval Estafette

Verwante presentaties


Presentatie over: "Twentse Afval Estafette"— Transcript van de presentatie:

1 Twentse Afval Estafette
Benchmark Twentse gemeenten 2011. Albert van Winden 29 maart 2012

2 LAP2 doelstellingen en brief van Atsma 2011
Efficiënt omgaan met grondstoffen is ambitie Innovatieve afvalsector kan hierop inspelen Minder afval, minder storten, meer grondstoffen redden, meer recyclen geeft minder druk op nieuwe grondstoffen en vermindert milieudruk Nederland moet prettig en leefbaar blijven

3 LAP2 doelstellingen en brief van Atsma 2011
Ambitie is om het recycling percentage van totale afval te verhogen van 80% naar 83% Van huishoudelijk afval van 50% naar 65% in 2015 - door innovatie te stimuleren en kennis te bundelen, bestaande samenwerkingsverbanden beter benutten - consumenten meer bewust te maken van het belang van preventie en nog meer afvalscheiding, draagvlakvergroting is basis voor succesvol afvalbeleid Gevolgen: Nederlands afval in AVI daalt met 15-20% Storten van afval daalt met 10%

4 De nieuwe doelstelling voor Twente?
Verhogen percentage recycling van 50% (234 kg. restafval per jaar) naar 65% in 2015 Resultaat : - Volume reductie van restafval van +/- 37,5 kg. per inwoner per jaar - Lagere verwerkingskosten van +/- € 7,- per inwoner per jaar - Versterking regionale sociaal economische structuur met kansen voor werkgelegenheid (Wwnv) Albert, dit is een indicatie. Het is een indicatie van een mogelijke besparing. Het kan dus niet direct als “winst” worden gezien.

5

6 Grondstoffen redden, afval verbranden

7 Waar gaat het over in Twente als het om afval gaat…
Dit zijn de percentages van Twente Milieu gemeenten. Daarnaast ontbreken getallen van Hof van Twente en Losser.l Textiel ontbreekt, omdat wij die gegevens niet hebben. Deze cijfers zijn dus niet “hard” maar wel een goede indicatie.

8 Inhoud grijze bak per inwoner in 2011

9 Gem hoeveelheid per inwoner
Prijs per ton opbrengst/ inzamel- kosten bedrag per ton Restafval 32 kilo 116,39 3,72 71,00 2,27 GFT 49 53,31 2,61 81,00 3,97 Oud papier 24 -60,00 -1,44 95,00 2,28 Glas 10 -2,50 -0,03 38,00 0,38 AEEA 1 -82,86 -0,08 134,00 0,13 Textiel -400,00 -4,00 230,00 2,30 Kunststof 79 -486,25 -38,41 486,25 38,41 Puin 4,25 0,04 17,50 0,18 Dranksappakken 6 25,00 0,15 85,00 0,51 Metalen 7 -250,00 -1,75 113,00 0,79 Hout 9 -0,02 33,00 0,30 Totaal 237 -39,20 51,52 Huidige kosten 27,58 16,83 Voordeel 32,09 66,79 -34,69 Aantal inwoners 400000 voordeel totaal Albert, deze gaat uit van 100% scheiding. Dit is niet geheel realistisch. Misschien goed om dit als nuance te noemen.

10 Realiteit anno nu Afval heeft meer waarde dan je denkt
Grondstoffen worden schaarser in de wereld, dus denk na voordat je wat weggooit Recyclen doen we al heel lang, kijk maar naar flessen en batterijen, maar dat deden we meer voor onze moraal dan voor het milieu Nu is recycling ook een economische werkelijkheid De link met de economie is nieuw Marktprijzen stimuleren recycling Realiteit anno nu

11 Onze regio Twente kan een prominente rol innemen voor
het recyclen van grondstoffen Met onze UT en Saxion als kennisnetwerken zijn er high tech recycling mogelijkheden Waarom alleen nog maar doorvoeren van steenkool en olie, in plaats van afvalstromen Daarom hoogwaardig inzetten op verwerking van afval, daardoor meer waarde uit afval Op een grondstoffenrotonde moet je niet de foute afslag nemen, waardoor je niet de hoogwaardige grondstoffen krijgt Dat moeten we wel regisseren voor het beste resultaat…

12 Door Artin op laten maken:
In het restafval per inwoner GFT: 52 kg. Hout: 8 kg. AEEA: 1 kg. Glas: 10 kg. KVM: 76 kg. Metalen: 11 kg. Textiel: 10 kg. Oud papier: 24 kg. Dranksap: 5 kg. Puin: 6 kg. Rest: 30 kg. Gescheiden: GFT: 92 kg. Hout: 16 kg. AEEA: 4 kg. Glas: 19 kg. KVM: 5 kg. Metalen: 3 kg. Textiel: - Oud papier: 49 kg. Dranksap: - Puin: 7 kg. Rest: 234 kg. In het restafval

13

14 Inspiratiemoment…. Antoine de Saint-Exupéry in het boek : ‘De kleine prins’ ‘Wanneer je een schip wilt gaan bouwen breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen Voorkom dat ze taken ontvangen deel evenmin plannen mee maar leer eerst de mensen verlangen naar de eindeloze zee’.

15

16 Wat betekent dit voor het restafval?
Samenstelling restafval 2011 Samenstelling restafval bij 15% meer afvalscheiding

17 Nieuwe inzamelmethoden nodig om doelstelling te halen.
DifTar: per aanbieding betalen alleen voor Rest en GFT; DifTar heeft grote invloed op de afvalstoffenheffing (gem. 18% lager) en gescheiden inzameling Omgekeerde inzameling: restafval wegbrengen, grondstoffen worden opgehaald Droge componenten (drankkartons, kunststof, blik, glas, papier, e-waste) naast natte fractie en GFT Alles heeft consequenties voor de huidige inzameling!

18 Afval scheiden is kleur bekennen
Maar een goede keuze geeft veel kansen…. Kansen voor het milieu Kansen voor verlaging CO2 Kansen voor SROI Kansen voor concretisering duurzaamheidsbeleid Kansen voor verlaging afvalstoffenheffing

19 Benchmark Twentse Gemeenten

20 Restafval in kg per inwoner

21 GFT Afval in kg per inwoner

22 GFT in Groenbak en Grijsbak in kg per inwoner 2011

23 Oud papier en karton in blauw en grijs in kg per inwoner 2011

24 Glas in Glasbak en Grijsbak in kg per inwoner 2011

25 KVM in KVM bol en Grijsbak in kg per inwoner 2011

26 Percentage bronscheiding per inwoner 2011
- Dit percentage is exclusief de nascheiding van grof huishoudelijk afval (waardoor het scheidingspercentage nog enkele procenten hoger kan liggen) - Hof van Twente zijn niet alle cijfers compleet (ik mis met name stromen van het ABP)

27 Transparante minicontainer als oplossing voor betere scheidingsresulaten

28 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Twentse Afval Estafette"

Verwante presentaties


Ads door Google